הי חברים,
אתר מקבץ מבחני הימאות חינם וממומן מכיסי כבר 5 שנים - כ300 שקלים כל שנה עלות שרת ודומיין.
אם האתר עזר לכם ונהנתם ללמוד איתו, אנא תרמו כל סכום העולה על דעתכם על מנת שאוכל לתחזק ולהשאיר את האתר עובד למען דורות הימאים הבאים
תודה
ניקוד : 0 צור מבחן משאלות בהן טעיתי כתבו לי

1. בעת הפלגה במפרשית בלילה, אתה רואה מול חרטומך אורות כמתואר בתמונה 36, מה הפעולה הנדרשת?

א. לפנות ימינה, וגם עליה לפנות ימינה.
ב. לשמור קורס ומהירות.
ג. לפנות דרך כי זו אוניה גדולה.
ד. להקים קשר במכשיר הקשר ולשאול על כוונותיה.


2. מה הוא עשוי להיות אור לבן בודד לפני חרטומך?

א. אור ירכתיים של כלי שייט.
ב. סירת חתירה.
ג. אור עגינה של כלי שייט קטן מ- 50 מטרים.
ד. כל התשובות נכונות.


3. מהו כלי השייט אשר מתואר בתמונה 39?

א. אוניה על שרטון.
ב. מוגבל בגלל שוקע, עוגן.
ג. אוניה ללא שליטה עוגנת.
ד. במצוקה, מבקש סיוע.


4. הבחנת באורות כמתואר בתמונה 46, מהו כלי השייט?

א. ספינת נתב המפליגה שמאלה.
ב. מפרשית המפליגה שמאלה.
ג. מכמורתן המפליג שמאלה.
ד. מפרשית המפליגה ימינה.


5. על פי אלו סימנים תזוהה הכניסה למרינה במדינת ישראל בהפלגה מהים?

א. מימין אור ירוק משמאל אור אדום.
ב. נס אדום )דגל משולש מאורך( מונף מימין ובנוסף אור אדום מנצנץ ומשמאל אור ירוק מנצנץ.
ג. מימין אור ירוק מנצנץ ומשמאל אור אדום מנצנץ.
ד. מימין אור אדום מנצנץ ומשמאל אור ירוק מנצנץ.


6. איזה אורות יציג כלי שייט באורך 100 מטרים המוגבל בכושרו לתמרן, העושה דרכו במים ?

א. כמתואר בתמונה 66.
ב. כמתואר בתמונה 2.
ג. כמתואר בתמונה 25.
ד. כמתואר בתמונה 22.


7. מה מסמן כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 61?

א. מכמורתן.
ב. צידה השמאלי של גוררת.
ג. צידה הימני של שולת מוקשים.
ד. צידו הימני של כלי שייט עוגן שאורכו מעל 50 מטרים.


8. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 28?

א. ספינת דייג.
ב. מכמורתן.
ג. כלי שייט גורר כאשר אורך המשך פחות מ – 200 מטרים.
ד. ספינת מפרש.


9. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 8 ?

א. ספינת דייג.
ב. גוררת כאשר אורך הגרר מתחת ל – 200 מטרים.
ג. מכמורתן שאורך הרשת שלו מעל 150 מטרים.
ד. גוררת הדוחפת דוברה.


10. בפתח המעגנה בישראל מנצנצים שני מגדלורים )ירוק ואדום(, מה משמעותם?

א. בכניסה למעגנה, המגדלור הירוק מימין לספינה והאדום משמאלה.
ב. ביציאה מהמעגנה, המגדלור הירוק מימין לספינה והאדום משמאלה.
ג. בכניסה למעגנה, המגדלור הירוק משמאל לספינה והאדום מימינה.
ד. בכל מקרה יש לעבור מימין לירוק ומשמאל לאדום.


11. 50 מעלות ימינה מחרטומך אתה מבחין באור אדום, מתחתיו ירוק ומתחתיהם אור ניווט ירוק. מהו כלי השייט הנצפה?

א. מפרשית המפליגה שמאלה.
ב. נתב.
ג. דייג.
ד. מפרשית שחצתה אותי.


12. מפרשית, מפליגה לכיוון צפ' מע', רוח מכיוון צפ' מז', מבחינה מצד ימין באורות אדום + ירוק )זה לצד זה( מנצנצים. מה הפעולה הנדרשת?

א. אלו אורות זיהוי של מפרשית מעל הרוח באותו המפנה, היא קרובה לרוח ותפנה, יש לשומר קורס ומהירות.
ב. אלו אורות זיהוי של מפרשית במפנה שמאלי, היא תפנה, יש לשומר קורס ומהירות.
ג. זוהי כניסה למרינה, מגביר תצפית וערנות, שומר על קורס ומהירות.
ד. אף תשובה אינה נכונה.


13. בעת הפלגה, אתה מבחין מול חרטום ספינתך בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 39. מה מסמן כלי השייט ?

א. שהוא על שרטון ולכן עלי להיזהר.
ב. שהוא ללא שליטה ויש להתקרב אליו במהירות ולהציע עזרה.
ג. שהוא דייג האוסף את הרשתות. אפשר לעבור בקרבתו.
ד. זוהי מפרשית שהדליקה אורות רשות.


14. כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 39 איזה סימון יציג במשך היום?

א. סימן כמתואר בתמונה 84.
ב. סימן כמתואר בתמונה 81.
ג. סימן כמתואר בתמונה 83.
ד. אין צורך בסימן יום.


15. איזה אורות עליך להדליק בעת עגינה במפרץ מבודד בספינה באורך 13 מטרים ?

א. מפרשית תדליק אור ראש תורן.
ב. אור לבן סביב.
ג. אורות סיפון, אורות ירכתיים ואור ראש תורן.
ד. ממוכן ידליק אור ראש תורן.


16. הינך מבחין בספינה המניפה דגל A מה פירוש הדגל, מה פעולותיך ומה תציג ספינה זו בלילה?

א. דגל צוללים אתרחק 200 מ' בלילה לבן אדום לבן סביב.
ב. דגל צוללים אתרחק 200 מ' בלילה אור סביב, אדום לבן אדום.
ג. דגל צוללים אתרחק 200 מ' בלילה כחול לבן סביב ואורות ניווט.
ד. דגל צוללים אתרחק 200 מ' בלילה יש איסור על צלילה.


17. מהו כלי השייט המציג את הסימנים כמתואר בתמונה 78 ?

א. דוברה נדחפת ע"י גוררת.
ב. גוררת עם גרר שארכו מעל 200 מטרים.
ג. ספינת דייג עם ציוד הדייג פרוש.
ד. כלי שייט גורר, המוגבל בכושרו לתמרן.


18. מה יציג ביום כלי שייט המציג בלילה 3 אורות אדומים בקו מאונך זה מעל זה?

א. 3 כדורים שחורים מאונכים.
ב. 2 כדורים שחורים.
ג. גליל שחור.
ד. מעוין שחור.


19. בלילה הינך מבחין בספינה המציגה בנוסף לאורות הניווט שלה אור לבן סביב ומעליו אור ירוק סביב מה סימן היום שספינה זו אמורה להציג?

א. שני משולשים שבסיסם מחובר.
ב. שני משולשים שקודקודיהם מחוברים.
ג. מעוין שחור.
ד. עיגול מעוין עיגול.


20. כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 53, איזה סימון יציג במשך היום?

א. סימן יום כמתואר בתמונה 82.
ב. סימן יום כמתואר בתמונה 86.
ג. סימן יום כמתואר בתמונה 85.
ד. אין צורך בסימן יום.


21. אתה מפליג בספינת מפרש בלילה, מאחורי ירכיתך אתה רואה את אורות כלי שייט כמתואר בתמונה 1, בקורס זהה לשלך. בהעדר כל מידע נוסף אתה יודע:

א. שאתה בסכנת התנגשות כי הכוון אליו אינו משתנה.
ב. שאתה תהיה בסכנת התנגשות רק אם הטווח יקטן וכיוון המצפן אינו משתנה.
ג. שאין סיכוי שתהיו בסכנת התנגשות במצב כזה.
ד. שאם הוא מאחוריך, בכל מקרה הוא חייב לפנות, כך שאין מה לדאוג.


22. לאיזה כלי שייט יש לפנות דרך בעת הפלגה בספינה ממוכנת?

א. לכלי שייט שאין עליו שליטה.
ב. לאוניות בתפוסה של 40 אלף טון ומעלה.
ג. לכלי שייט צבאי.
ד. לכלי שייט גורר עם משך מעל 200 מטרים.


23. כיצד תנהג מפרשית בעת ערפל ביום, בראות מוגבלת?

א. להדליק אורות נווט, בשילוב עם האות הקולי.
ב. להדליק אורות נווט רק עם רדת החשיכה.
ג. להשמיע רק את האותות הקוליים
ד. ניתן להפעיל אור מהבהב צהוב בשילוב עם צופר ערפל.


24. אתה משיט ספינה באורך 12 מטרים במפרץ אילת בלילה בכוח מפרשים בלבד. אתה מפליג באיטיות במרחק של בערך חצי מיל מהחוף. אתה מדליק, כפי שדורש החוק, אורות צד ואור ירכתיים. מימין מופיעה מיכלית גדולה ואתה נמצא בדיוק לפני החרטום שלה. סמן את המשפט הנכון.

א. המיכלית חייבת לפנות לי דרך כי אני מפרשית.
ב. לפי חוקי הדרך של הים הפתוח היא חייבת לפנות לי דרך אולם במקרה זה אני נמצא בנתיב שייט ועלי לפנות לה דרך.
ג. אדליק את אורות הרשות )אדום מעל ירוק(, כי אלה מקנים לי את זכות הדרך.
ד. אני מסתלק מהמקום כי אסור להיעצר במפרץ אילת בלילה.


25. לאיזה מן הכלים הבאים חייבת ספינה ממוכנת בדרך, לפנות דרך ?

א. כלי שייט גורר ולא משנה אורך המשך.
ב. כלי שייט גורר, רק אם אורך המשך מירכתי הגורר לירכתי הנגרר הנו מעל 200 מטרים.
ג. כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן.
ד. מעבורת נוסעים.


26. כיצד תנהג ספינה ממוכנת המתקרבת לכניסה לנמל הקישון ומהמקום בו היא נמצאת קשה לוודא שאין כלי שייט היוצאים מהנמל ?

א. לשוט בערנות ובזהירות מיוחדת ולהשמיע יותר מ – 5 צפירות קצרות.
ב. לשוט בערנות ובזהירות ולהשמיע צפירה אחת ארוכה.
ג. עליך לעצור טרם כניסתך, לצפור 3 צפירות קצרות ואם אין כלי שייט אתה יכול להיכנס.
ד. אין מגבלה מיוחדת בכניסה, רק תשומת לב לסלעים בכניסה.


27. כלי שייט "בדרך" פירושו:

א. כלי שייט שאינו עושה דרכו במים אלא נסחף.
ב. כלי שייט הרתוק לרציף.
ג. כלי שייט העושה דרכו במים באמצעות מנוע.
ד. כלי שייט אשר אינו רתוק לרציף, אינו על שירטון ואינו עוגן.


28. מתי כלי שייט המשיג ועובר יפנה דרך ?

א. כלי שייט משיג ועובר תמיד יפנה דרך.
ב. כאשר כלי שייט הנעקף נמוך ממנו ב"הירארכיית המשפחות".
ג. כאשר העקיפה היא מימין בלבד.
ד. רק במצב של ראות מוגבלת.


29. בעת ערפל ביום אתה מפליג במפרשית, מנוע משולב לקדימה. אינך מצליח לראות מעבר ל-50 מטרים מסביב לספינתך, כיצד תנהג?

א. אדליק אורות דרך בלבד.
ב. אשמיע צפירה אחת ארוכה כל שתי דקות.
ג. אשמיע 2 צפירות ארוכות כל שתי דקות.
ד. אדליק אורות ניווט ואשמיע צפירה ארוכה כל שתי דקות.


30. ספינתך ממוכנת, פועל בה מכ"ם. גילית במכ"ם בלילה כלי שייט מימין לחרטומך 20? טווח 3 מיל. בעין קשה לזהות את אורות הנווט. לאחר 10 דקות הכוון משתנה, לימין 18? ,טווח 2 מיל, מאורות הנווט עדיין קשה להבחין בכיוון הפלגה מדויק. מה אתה מסיק מנתונים?

א. שהאוניה חוצה מימין לשמאל ויש סכנת התנגשות.
ב. שהמידע דל מדי, ועל פי התקנות עלי להניח שקיימת סכנת התנגשות.
ג. שהאוניה מפליגה בקורס מנוגד ובמקביל אלי ואין סכנת התנגשות.
ד. תשובה א-ו- ב נכונות.


31. הינך מפליג במפנה שמאלי במעלה הרוח ולפניך ספינת מפרש במפנה לא ברור . כיצד תקבע קיומה של סכנת התנגשות?

א. כיוון המצפן אינו משתנה כלל, והמרחק נשאר קבוע.
ב. אין סכנת התנגשות אני לא אוכל לעקוף אותו.
ג. כיוון המצפן אינו משתנה במידה ניכרת והמרחק קטן.
ד. כיוון המצפן משתנה במידה ניכרת והמרחק קטן.


32. בעת הפלגה לקפריסין בלילה הינך מבחין בספינה אשר על פי חוקי הדרך אמורה לפנות לך דרך אך אינה עושה זאת. מה פעולותיך?

א. הולך לבדוק באם אורות הניווט שלי דולקים.
ב. צופר חמש צפירות קצרות או יותר.
ג. מפנה במהירות.
ד. תשובות א ו-ג נכונות.


33. על מי חלה חובת הפינוי כאשר אתה בספינת מפרש המפליגה ברוח גבית במפנה ימני, מימינך ספינת מפרש בקורס כמעט מקביל המקרב אתכם לאט לסכנת התנגשות, הספינה השנייה, "סלופ" , מפליגה בפרפר, חלוץ משמאל וראשי מימין ?

א. על ספינתך, כי יכולת התמרון שלך טובה יותר.
ב. על ספינתך, כי בגבית ניתן לתמרן טוב יותר מאשר ברוח מלאה במצב "פרפר".
ג. על הספינה השנייה כי ראשי בצד ימין משמעותו מפנה שמאלי.
ד. על ספינתך, כי אתם באותו מפנה ואתה במעלה הרוח.


34. כיצד תנהג )על פי התקנות( כאשר אתה שט במפרשית במפנה שמאלי ומשמאלך מפרשית בקורס התנגשות ולא ברור באיזה מפנה היא מפליגה?

א. אתה שומר קורס ומהירות.
ב. אתה מנסה להקים אתה קשר כדי לקבוע באיזה מפנה היא .
ג. אתה מפנה דרך.
ד. מפנה דרך רק אם אוכל לקבוע בוודאות שהשנייה במפנה ימני.


35. לאיזה כלי שייט חייבת מפרשית בדרך לפנות ?

א. לכלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן.
ב. לגוררת העוסקת בגרירה.
ג. לגוררת, רק אם אורך המשך מעל 150 מטרים.
ד. לספינת משטרה בתפקיד.


36. כיצד ינהג כלי שייט ממוכן, המבחין קרוב לפני חרטומו באור ירוק בודד?

א. פונה לימין, האור מסמן אוניה טבועה.
ב. ממשיך ישר, זו סירת מרוץ הרואה אותי מימין וחייבת לפנות לי דרך.
ג. פונה לשמאל, זהו אור צד ימין של מפרשית.
ד. עוצר, זהו אור של נגרר אחרי גוררת.


37. איזה אזורים אסורים לשייט )על פי התקנות(?

א. חופי רחצה, אזורי צלילה, שטחים סגורים.
ב. שטחי דייג, חופי רחצה, אזורי עגינה.
ג. נמלים, חופי רחצה, אזורי מטווחים.
ד. שמורות טבע, חופי רחצה, אזורי בטחון.


38. מה פרושה של הוראת "I.M.O.T" ?

א. הזדהות לקראת כניסה לארץ,מכלי שיט ל-R.C.C HAIFA
ב. ארגון בטיחות השייט העולמי.
ג. ארגון הימי העולמי.
ד. זה פרק מתוך ספר ה – S.O.L.A.S.


39. עד לאיזה מרחק רשאי כלי שייט להתרחק מהחוף בהפלגה בספינה במסע בתחום מימי חופין ?

א. 6 מיל.
ב. אין הגבלה.
ג. 12 מיל.
ד. 35 מיל.


40. מה הם גבולותיו של חוף המסומן כחוף רחצה מוכרז וחל בו איסור לשיט?

א. אין כללים אחידים בכל החופים – לכל חוף יש גבולות משלו.
ב. 400 מטרים לאורך החוף ועד 250 מטרים לתוך הים.
ג. 50 מטרים מכל צד של השטח המוכרז ובמרחק של 300 מטרים משפל המים בחוף.
ד. 100 מטרים מכל צד של סוכת המציל המרכזית, 150 מטרים מקו הגאות בחוף.


41. באיזה פריט נוסף נדרש לצייד ספינה פרטית באורך של 13 מטרים, המפליגה למרחק של 15 מייל מהחוף?

א. G.P.S
ב. ציוד פירו טכני נוסף.
ג. אסדת הצלה.
ד. V.H.F


42. בעת רכישת ספינה אתה מעוניין לברר באם היבואן מצייד את הספינה בהתאם לתקנות כושר השייט הישראלי, היכן תוכל למצוא את המידע על כך?

א. יש לצייד את הספינה לפי תקן S.O.L.A.S, אשר את התקן ניתן למצוא בפרסומים לימאים.
ב. ניתן למצוא את רשימות הציוד בפרסומי רספ"ן וכן באתר משרד התחבורה.
ג. יש להגיש בקשה מסודרת למחלקה הטכנית, שכן תקן כושר שייט מותאם לכל ספינה וספינה.
ד. ניתן למצוא את רשימות הציוד הדרושות אצל מנהלי המרינות.


43. מה נדרש על פי התקנות במידה ובספינה מבשלים בכיריים אש גלויה?

א. שמיכת כיבוי אש.
ב. מערכת כיבוי אש אוטומטית.
ג. מטפה דו תחמוצת הפחמן נוסף.
ד. אין צורך בתוספות.


44. מתי חובה על כלי שייט להדליק אורות דרך?

א. 15 דקות לפני שקיעה עד 15 דקות אחרי הזריחה
ב. 15 דקות אחרי השקיעה עד 15 דקות לפני הזריחה
ג. רק כאשר יש מספיק מתח במצברי הספינה
ד. כמו א' ובנוסף גם במצב של ראות מוגבלת


45. כיצד תנהג עם שאריות מזון ושקיות זבל במרחק העולה על – 3 מיילים מהחוף?

א. תמיד אפשר להשליך במרחק העולה על 3 מייל.
ב. אסור להשליך זבל לים בשום מצב במהלך ההפלגה.
ג. רק במידה והשקית תשקע.
ד. אסור במידה ויש פלסטיק בשקית.


46. מה נכון לגבי חגורות הצלה?

א. מספר חגורות הצלה חייב להיות זהה למספר המפליגים לפי כושר השייט של הספינה.
ב. חגורות הצלה למבוגרים מתאימות גם לילדים.
ג. חגורת הצלה מדגם 4 לא צריכות להיות מוכנות לשימוש מיידי.
ד. חגורות הצלה חייבות להימצא בתא יעודי לחגורות הצלה.


47. כלי שייט המציג סימן כמתואר בתמונה 84 ומפליג במרחק של כ-100 מטרים במקביל לקו החוף )שאינו חוף רחצה מוכרז(. מה קובע החוק לגביו?

א. הוא עובר עבירה. זוהי מפרשית ממוכנת.
ב. מותר לו, זהו כלי שייט ממוכן המציג היתר הפלגה בקרבת החוף.
ג. מותר לו, זהו כלי שייט העוסק בדייג.
ד. הוא עובר עבירה, זהו כלי שייט העוסק בדייג.


48. מהו המשפט הנכון ביחס לציוד הפירוטכני בספינה למסע בין לאומי?

א. מצוף עשן פועל במשך זמן של 6 דקות לפחות.
ב. רקטת מצנח עולה לגובה של 3000 מטר לפחות.
ג. בספינה, חובה שיהיו לפחות 4 רקטות מצנח.
ד. בספינה חובה שיהיו לפחות 4 אבוקות יד.


49. בכל כמה זמן, צריכה ספינה פרטית להיבדק לכושר שייט תקופתי?

א. אחת לשנה.
ב. אחת ל – 24 חודשים.
ג. אחת ל – 18 חודשים.
ד. אחת ל – 30 חודשים.


50. כיצד תנהג בעת חזרה עם ספינתך מחו"ל, עם התקרבותך לישראל ומתחת לטווח של 25 מיילים מהחוף?

א. להקים קשר בערוץ 16 עם חיל הים ולדווח מיקומך, זהותך וכד'.
ב. להקים קשר בערוץ 12 עם תצפית נמל חיפה ולדווח מיקומך, זהותך וכל הנדרש ממך.
ג. להקים קשר עם RCC HAIFA בערוץ 4X0( 16( ולדווח מיקומך זהותך וכד'.
ד. להקים קשר עם תחנת ביקורת גבולות בערוץ 11 ולדווח מיקומך, זהותך וכד'.


51. מה אורכו של כלי שייט המוגדר "ספינה" ?

א. 7 מטרים – 24 מטרים.
ב. 20 רגל – 70 רגל.
ג. 5 מטרים – 20 מטרים.
ד. 7 רגל – 24 רגל.


52. מהי התשובה הנכונה ביותר בהתייחס לציוד הפירוטכני?

א. ציוד פירוטכני ראוי לשימוש עד 7 שנים.
ב. מצוף עשן מוציא להבה הנראית היטב בלילה בעיקר למטוסים.
ג. לפיד יד אדום ימשיך לבעור לאחר שנפל למים.
ד. בספינה למסע לאומי נדרשים 4 מצופי עשן.


53. מהו המשפט הנכון ביחס לציוד הפירוטכני בספינה למסע לאומי?

א. רקטת מצנח עולה לגובה של 3000 מטרים לפחות.
ב. בספינה, חובה שיהיו לפחות 4 רקטות מצנח.
ג. בספינה חובה שיהיו לפחות 4 אבוקות יד.
ד. מצוף עשן פועל במשך זמן של 12 דקות לפחות.


54. מה מהבאים מכיל רק סימני מצוקה ?

א. קריאת HELP במכשיר הקשר, דגל מרובע + כדור, צמד הדגלים C+N
ב. צמד הדגלים N+ A, קול נפץ תותח, צפירה קצרה
ג. רקטה בצבע אדום, צפירה ממושכת ללא הפסקה, נפנופי ידיים איטיים מעלה מטה לצידי הגוף.
ד. להבות על כלי השיט, 3 כדורים שחורים, שידור אות SOS ברדיו


55. איזה מהסימנים הבאים אינו סימן מצוקה?

א. צלצולים בגונג ללא הפסקה
ב. קריאת MAYDAY בקשר
ג. הנפת דגל אחת, מאות הקוד הבינלאומי.
ד. צפירה ממושכת ללא הפסקה


56. איזה קבוצה מכילה רק סימני או אותות מצוקה?

א. כדור שחור על התורן, דגל C מעל דגל N , הנפת ידיים לצידי הגוף.
ב. דגל מרובע ומעליו כדור שחור, השמעת קולות נפץ, צפירה מתמשכת )ללא הפסק(, רקטות אדומות.
ג. הפעלת ציוד פרוטכני, שידור הקבוצה S.O.S ברדיו, נקישות מתמשכות בגונג, יותר מ-5 צפירות קצרות כל 2 דקות.
ד. דגל ומעליו כדור שחור ,עשן כתום, אדם המנפנף בידוי דגל אדום, הצגת לפידי–יד בצבע צהוב.


57. איזו תמונה מתארת את האות הקולי שתשמיע ספינת מפרש בערפל?

א. תמונה 112.
ב. תמונה 118.
ג. תמונה 120.
ד. תמונה 122.


58. בערפל אתה שומע לפני חרטומך אות קולי כמתואר בתמונה 122, כל שתי דקות , משמאל לחרטומך אתה שומע אות קולי כמתואר בתמונה 120 כל 2 דקות, מה משמעות הצפירות?

א. אוניה שעצרה ואינה עושה דרכה במים.
ב. מחפר העוסק בחפירה.
ג. כלי שייט גורר כלי שייט אחר.
ד. ספינה מנועית הגוררת מפרשית.


59. אתה שט בנתיב ים צר ובקרבתך שתי אוניות השטות זו אחר זו. אתה בהתאם לתקנות שט כך שלא תפריע לשיוט האוניות. אתה שומע כי האוניה האחורית משמיעה אות קולי כמתואר בתמונה 116 מה משמעות צפירות אלו?

א. אני משנה את אורחי ימינה ואונייתו נעצרה במים.
ב. אני מתכוון לעקוף אותך משמאלך.
ג. אני מתכוון לעקוף אותך מימינך.
ד. מפרשית שלידי )כלומר אתה(, אל תפריעי לשיוטי.


60. מה מסמן כלי שייט המניף דגל כמתואר בתמונה 106 ?

א. זהירות, אל תתקרב, יש אדם בים.
ב. ספינתי בריאה, מבקש רשות לפעולה חופשית בנמל.
ג. ספינתי בהסגר רפואי.
ד. רופא נמצא על ספינתי.


61. בראות לקויה בלילה הנך שומע אות קולי כמתואר בתמונה 118 כל שתי דקות, מה משמעות הצפירות?

א. פנה דרך אני גורר כלי שייט אחר.
ב. זהירות אני מוגבל בכושרי לתמרן.
ג. מבקש אישורך לעקוף אותך מימין.
ד. ממוכן שאיני עושה דרכי במים.


62. איזו תמונה מתארת את האות הקולי שתשמיע ספינת מנוע המתכוונת לעקוף כלי שייט משמאל :

א. תמונה 116.
ב. תמונה 118.
ג. תמונה 120.
ד. תמונה 122.


63. מה מסמן כלי שייט המניף דגל כמתואר בתמונה 104 ?

א. אדם בים.
ב. ספינתי בריאה, מבקש רשות לפעולה חופשית בנמל.
ג. ספינתי בהסגר רפואי.
ד. רופא נמצא על ספינתי.


64. בעת כניסה לנמל זר עליך להניף את הדגלים הבאים:

א. משמאל לתורן, דגל ישראל ודגל המדינה המארחת ומימין לתורן Q
ב. בירכתיים, דגל המדינה המארחת, בחרטום דגל ישראל )על מוט( מימין לתורן דגל Q.
ג. מימין לתורן, דגל המדינה המארחת, משמאל לתורן Q, בירכתיים דגל ישראל על מוט.
ד. מימין לתורן, דגל Q ומתחתיו דגל המדינה המארחת ומשמאל לתורן דגל ישראל.


65. לפניך מתגלה כלי שייט המניף דגל לבן עם כחול שסוע, כיצד תפעל?

א. אתרחק מיד לפחות 200 מטר מכלי השייט.
ב. אברר מה הבעיה )תיאום עמדות(.
ג. אתקרב מיד, כי דרושה עזרה מיידית.
ד. אין כל בעיה, זהו הדגל הלאומי של מונזיה.


66. איזה מדגלי הקוד הבאים, חובה שיהיו על הספינה?

א. A .B.C.Q.KO
ב. A.B.C.D.Q.O
ג. N.A.B.C.Q.O
ד. Z.O.Q.E.C.B


67. איזה דגלים יש להניף בכניסה למים טריטוריאליים של מדינה זרה?

א. דגל צהוב, דגל מדינת הרישום, דגל המדינה המארחת.
ב. דגל ירוק, דגל מדינת המוצא, דגל מדינת היעד.
ג. דגל כחול, דגל המדינה השולחת, דגל המדינה המארחת.
ד. דגל צהוב, דגל חברת האניות, דגל הלאום.


68. מה תהיה פעולתך בעת כניסתך למרינה ואתה מזהה ספינה העומדת קרוב לפתח המרינה ומניפה את דגל "B" של הקוד הבינלאומי?

א. אני לא יכול להיכנס למרינה מכיוון שצריך לשמור מרחק של לפחות 200 מטרים מהספינה.
ב. כמו בסעיף א' אך המרחק הבטוח למעבר יהיה רק 100 מטרים.
ג. ניתן להיכנס למרינה, אך לשמור על זהירות ולהימנע מקרבת יתר.
ד. אחכה בחוץ עד שהספינה תפנה את המקום.


69. בראות טובה, כלי שייט מימינך משמיע לפחות חמש צפירות קצרות. מה פירוש האות?

א. כלי השייט פונה ימינה.
ב. כלי השייט במצוקה.
ג. כוונותיך אינן מובנות.
ד. אין צפירה כזאת.


70. איזה מבין כלי השייט הבאים ישמיעו, בראות מוגבלת, צפירה ארוכה ולאחריה שתי צפירות קצרות בהפרש של שתי דקות?

א. מפרשית המפעילה גם מנועים.
ב. ממוכן.
ג. דייג.
ד. תשובות א' ו ג' נכונות.


71. אתה מפליג על כלי שיט G ורואה את כלי שיט K המשמיע אות קולי כמתואר בתמונה 119, מה הוא מסמן?

א. K מסמן שהוא פונה ימינה מפני שהוא צריך לפנות לי דרך.
ב. בערפל אות זה מסמן שכלי השייט לא עושה דרכו במים.
ג. שכלי השייט נמצא במצוקה וזקוק לעזרה .
ד. האות לא ברור ולכן אצפור לפחות 5 צפירות קצרות כי אינני מבין את כוונותיו.


72. אתה מפליג על "F" ושומע שהספינה "H" צופרת אות קולי: שלוש צפירות קצרות, שלוש צפירות ארוכות , שלוש צפירות קצרות . מה משמעות הצפירות?

א. זהו כלי שייט הרוצה למשוך תשומת לב.
ב. זהו כלי שייט המודיע שהוא במצוקה.
ג. אין משמעות לצפירות האלה.
ד. זה כלי שייט שמנועיו פועלים לאחור מכיוון שאדם נפל לים.


73. הנך מפליג במפרשית הנעזרת במנוע. מול חרטום ספינתך, נמצא כלי שייט המציג דגל כמתואר בתמונה 98. איזה אורות עליו להציג עם רדת החשכה, וכיצד עליך לפעול ?

א. אורות כמתואר בתמונה 26. הוא מסמן את צד המכשול, אפשר לעבור לידו בלי חשש.
ב. אורות כמתואר בתמונה 61. הוא עוגן ואין סכנה לעבור בקרבתו.
ג. אורות כמתואר בתמונה 70. הוא מסמן אזור צלילה ויש להתרחק ממנו.
ד. אורות כמתואר בתמונה 33. הוא ללא שליטה יש להתקרב אליו במהירות ולהציע עזרה.


74. כלי שייט F שומע שהספינה H צופרת אות קולי המורכב :משש צפירות קצרות, שלוש צפירות ארוכות , שש צפירות קצרות . מה משמעות הצפירות?

א. זהו כלי שייט הרוצה למשוך תשומת לב.
ב. זהו כלי שייט המודיע שהוא במצוקה.
ג. אין משמעות לצפירות האלה.
ד. זה כלי שייט שמנועיו פועלים לאחור מכיוון שאדם נפל לים.


75. מתי תשתמש ברקטות מצנח?

א. גם ביום וגם בלילה.
ב. בלילה בלבד.
ג. ביום בלבד.
ד. להארת הניצולים.


76. עליך לגרור בלב ים יאכטה באורך 10 מטרים. גובה גלים 2 מטרים. באיזה חבל גרירה תעדיף להשתמש?

א. חבל בהיקף 4 אינץ ובאורך 10 מטרים.
ב. חבל בהיקף 4 אינץ ובאורך 50 מטרים.
ג. חבל בהיקף 3 אינץ ובאורך 20 מטרים.
ד. כבל 19 *1.


77. מהי רוח יחסית )מדומה(?

א. רוח הנוצרת רק כתוצאה מהתקדמות ספינה.
ב. השקול שבין רכיב רוח הפנים ורכיב הרוח האמיתית.
ג. אשליית הרוח הנוצרת כאשר הרוח מאחור גבוהה ממהירות הספינה.
ד. הרוח שמעריך משיט כלי השייט על פי הגלים בים.


78. בספינה בעלת מנוע אחד וציר אחד, בעלת מדחף ימני, מה יקרה כאשר משלבים את המנוע לאחור?

א. חרטום הספינה יסטה שמאלה.
ב. ירכתי הספינה יסטו ימינה.
ג. חרטום הספינה יסטה ימינה.
ד. לא תהיה כל סטייה וההגה יקבע את הכיוון.


79. ידית הגה חירום בספינה בעלת גלגל הגה באה לענות על מקרה בו:

א. נקרע כבל ההגה.
ב. שבר בקוודרנט )"אסל"( של ההגה.
ג. נשבר לוח ההגה.
ד. תשובות א' ו – ב' נכונות.


80. ממה יש להימנע בעת הפלגה בסופת ברקים וגשם ?

א. מהתקרבות לגופי מתכת על הסיפון.
ב. ממתיחת מיתרי המפרשים.
ג. מנגיעה בצנרת מים.
ד. משינוי קורס דחופים.


81. הספינה נעה לאחור. אתה רוצה להפנות את החרטום לימין, לאיזה כיוון יש לסובב את ההגה )הגה גלגל(?

א. ימינה.
ב. שמאלה.
ג. אין השפעה להגה.
ד. יש להשאיר הגה באמצע, הסחת המדחף תגרום לסיבוב.


82. כאשר אדם נופל לים, יש להשליך לים גלגל הצלה מצויד בפנס. כיצד יידלק הפנס?

א. יש להדליקו לפני שזורקים אותו לים.
ב. הפנס נדלק כאשר הוא מתהפך ומתחיל לצוף בים.
ג. את הפנס מדליק האדם בים ברגע שהוא מגיע לגלגל.
ד. הפנס נדלק ע"י מפסק המופעל במגע עם מים.


83. מה יש לעשות כאשר בעת הכנות לנטישה – השלכת רפסודה שהתנפחה כשהיא הפוכה?

א. יש להשיק מיד רפסודה אחרת, כי אי אפשר להשתמש ברפסודה שהתהפכה, ולא ניתן להפוך אותה חזרה.
ב. יש למשוך את החבל הקשור אליה, להצמיד את הרפסודה לדופן הספינה מעל הרוח ואז ליישר אותה.
ג. לשלוח שחיין שיעמוד על מיכל הגז, יאחז ברצועות המיועדות לכך, ויחזיר את הרפסודה למצב הדרוש.
ד. יש להוציא את האוויר מהרפסודה ולנפח אותה מחדש בצורה הנכונה.


84. מהו תפקידו העיקרי של דרוג )DROGUE סוג של עוגן צף(?

א. להאט את מהירות הספינה בעת ירידה מגלים גבוהים.
ב. למנוע נזק למדחף בעת יציאתו מהמים בגלים.
ג. למנוע גלגול של הספינה בסערה.
ד. תשובות א' ו – ב' נכונות.


85. אתה מפליג מול הרצליה בקדמית חדה, הרוח שאתה מרגיש על פניך היא רוח חזקה מאוד, לאחר ירידה לרוח גבית הרוח שאתה מרגיש נחלשה הסיבה לכך:

א. עוצמת הרוח ירדה במכה פתאומית.
ב. המהירות קטנה ולכן הרוח נחלשת.
ג. הרוח היחסית )מדומה( יורדת ולכן אתה מרגיש רוח חלשה יותר.
ד. רוח הפנים נחלשה.


86. אתה מפליג בספינה מנועית ועלית על שרטון חול, מה הפעולה הראשונה שתנקוט?

א. אגביר מהירות על מנת לעבור את השרטון במהרה.
ב. אזרוק עוגן מיידית.
ג. אנטוש את הספינה מיידית.
ד. אעביר את המנוע להילוך סרק )ניוטרל(.


87. למה נועדה רתמת בטיחות ?

א. לאבטחת ציוד על הסיפון כנגד תזוזה בטלטול.
ב. קשירת המנור של המפרש הראשי למקומו כאשר הראשי מקופל.
ג. אבטחת אנשי הצוות במזג אוויר קשה מפני נפילה לים.
ד. סגירת המגלול של החלוץ, כדי שלא ייפתח ברוחות חזקות.


88. מהו המשפט הנכון ביותר ביחס למצבים הבאים בהפלגה עם מפרשים?

א. ברוח קדמית חדה: הסטייה גדולה, הטיה חזקה, מהירות גבוהה מאוד, המפרש במתיחה מרבית.
ב. ברוח מלאה: מהירות גבוהה עד בינונית קיימת הטיה חזקה, יש סטייה, קיימת סכנת מהפך.
ג. ברוח צד: מהירות גבוהה עד גבוהה מאוד, סטייה בינונית, יש הטיה.
ד. ברוח קדמית קהה, מהירות נמוכה יותר מאשר בקדמית חדה, יש סטייה, המפרשים מתוחים קרוב לקו השדרית.


89. ברצונך לעגון במפרץ, אלו שיקולי ימאות ישפיעו על החלטתך?

א. שרותי החוף, רציף עגינה נוח, מסעדה קרובה.
ב. צפיפות כלי השייט העוגנים במפרץ, שרותי עגינה, זמינות השלטונות האחראים.
ג. סוג הקרקע, עוצמת הרוח וכיוונה, צפיפות כלי השייט במפרץ, תחזית מזג אויר צפויה.
ד. אף תשובה לא נכונה.


90. מהן הדרישות מחבל גרירה?

א. בעל מתיחות גבוהה.
ב. שיהיה חבל טבעי.
ג. שלא יהיה ארוך יותר מאורך כלי השייט הגורר על מנת שלא יסתבך במדחף.
ד. תשובות א' וג' נכונות.


91. מהן הפעולות הראשונות שתבצע בעת נטישה ולאחר כניסת כל הניצולים לרפסודת ההצלה?

א. מפעיל ציוד פירוטכני מיד בכדי להרגיע את הניצולים.
ב. שהניצולים יבלעו כדור נגד הקאות.
ג. מחלק לכל ניצול את כמות המים והמזון הקצובה לו.
ד. אף תשובה אינה נכונה.


92. מהו האמצעי היעיל מהרשומים מטה המאפשר לדעת שהעוגן אוחז בקרקע ואינו ניגרר ?

א. לקיחת תכווינים לכלי שייט אחרים.
ב. בדיקה "רעידות" על חבל העוגן.
ג. בדיקת מיקום על ידי מדידת הזרם.
ד. על פי מדידת הזווית בין כלי השייט והרוח המדומה.


93. מהו שחרור ההידרוסטאטי של רפסודת ההצלה?

א. משמש כאבטחה נוספת לרפסודה.
ב. משמיעה אזעקה בזמן מצוקה.
ג. משחרר את הרפסודה באופן אוטומטי בעומק מסוים.
ד. משחרר את הרפסודה כאשר הצוות לא מצליח לשחרר את האבטחה של הרפסודה.


94. מהו "עוגן – מת"?

א. עוגן הקבוע בקרקעית הים.
ב. עוגן צף למקרה חרום.
ג. עוגן שהוצא משימוש.
ד. עוגן שניתק והלך לאיבוד.


95. מנהלת המרינה בה אתה עוגן)ספינת מפרש (, הורתה לך להקשר במקביל לכלי שיט אחר )ספינת מפרש זהה לשלך( עקב צפיפות. כיצד תקשור את ספינתך?

א. קשירת דופן לדופן לא מבצעים במרינות מכיוון שקשירה זו תופסת הרבה מקום.
ב. אקשור במקביל "חרטום – לחרטום".
ג. אקשור במקביל "חרטום – לירכתיים".
ד. אין חשיבות לאופן ההיקשרות.


96. מהי הפעולה שתעשה מיד לאחר עליה על שרטון?

א. הנפת 2 כדורים אחד מעל השני במקום הגבוה ביותר.
ב. במידה והטלתי, עוגן יש להסיר את שני הכדורים מסעיף א' ולהניף כדור 1 בלבד.
ג. לרוקן את המים והדלק, כדי שהספינה תתרומם ותוכל להשתחרר מהשרטון.
ד. בקרת נזקים וניסיון למזעור הנזקים בהתאם למצב, התארגנות לנטישה או חילוץ.


97. מהם הנושאים אותם תסביר ותתדרך מפליגים שאינם מנוסים , לפני הפלגה של מס' שעות בקרבת החוף ?

א. אין צורך לתת הסבר מפורט לפני יציאה למס' שעות.
ב. אסביר על מיקום ושימוש בציוד הבטיחות.
ג. אסביר איך לנווט את הספינה בהתאם לחוקי הדרך.
ד. אסביר להם על חשיבות תפקיד הסקיפר בספינה.


98. כיצד מומלץ להוריד עומס מכננת העוגן, לאחר ביצוע וסיום העגינה?

א. ניתן להיעזר בחבל שיקשר לשרשרת העוגן ולקשור אותו "לברווז" החרטום, ובכך לחלק את העומס ביניהם וליצור אבטחה נוספת.
ב. ניתן לאבטח את בסיס הכננת ובכך להוריד את העומס.
ג. ניתן לקשור את העוגן לברווז חרטום המיועד לקשירת השרשרת.
ד. ניתן להעביר את חבל העוגן לכננת ירכתיים.


99. מהי אחת מן הדרישות, מחבל המשמש לרתיקה?

א. חסין אש.
ב. שישקע במים.
ג. מתיחות גבוהה.
ד. כל התשובות נכונות.


100. בעת כניסת הספינה למרינה הרצליה, סיבוב גלגל ההגה אינו משפיע כלל על תמרון הספינה, מה האפשרות המיידית העומדת לרשותך?

א. משלב מנוע לאחור ומעלה סיבוני מנוע.
ב. מרכיב את ידית הגה החרום על ציר לוח ההגה.
ג. מטיל עוגן.
ד. משדר בקשה לעזרה דחופה.


101. איזה מהחבלים הבאים השווים בעוביים הוא החזק יותר?

א. פוליפרופילן.
ב. מנילה.
ג. ניילון.
ד. קבלר.


102. מהו "חבל חיים" )בטיחות( ?

א. חבל חיים הוא חבל שקשור מחרטום ועד ירכתיים ומשמש לחיבור רתמת בטיחות בעת עבודה על הסיפון במזג אוויר סוער.
ב. חבל חיים הוא חבל שאמור להיות מותקן בספינה בכל עת ומשמש לאבטח העלייה לתורן.
ג. חבל חיים הוא חבל שמחובר לגלגל ההצלה ומשמש להוצאת אדם מהמים.
ד. חבל חיים הוא חבל שמאפשר הצלת חיים בים סוער ומשמש להאטת הספינה בגלים ומניעת חרטום .


103. מהו המשפט הנכון, בהתייחסות לסיבוב או לחיזור )מהפך(?

א. קוטר הסיבוב במהפך קטן יותר מאשר בסיבוב.
ב. הסכנה בסיבוב, שהמנור עובר מצד לצד בפתאומיות.
ג. הסכנה במהפך שהמנור עלול לעבור מצד לצד בפתאומיות.
ד. הסכנה במהפך שהספינה תיעצר מול הרוח.


104. למה גורמת הטיה גדולה של הספינה?

א. מקטינה את מהירות הספינה.
ב. משפרת את ההיגוי.
ג. מגבירה את מהירות הספינה.
ד. מקטינה את הסטייה.


105. מה עדיף בכדי לקבל רתיקה מיטבית?

א. עדיף לקשור חבל אחד חזק לנקודה מסוימת, מאשר שני חבלים חלשים אשר ביחד יתנו את אותו החוזק של החבל החזק.
ב. עדיף שימוש בשני חבלים חלשים, כאשר אחד מהם יהיה רפוי והשני מתוח.
ג. עדיף לקשור כמה שיותר חבלים גם אם הם חלשים.
ד. עדיף להשתמש בשני חבלים חלשים לכל נקודת קשירה שאם אחד יקרע השני יחזיק.


106. אתה שט בספינה שאורכה 14 מטרים ובשוקע של 2 מטרים מאשקלון לחיפה, במרחק 2 מיל מהחוף, מול נמל תל אביב החלה לנשב רוח דרום מערבית בעוצמה של 25 קשר, כיצד תנהג?

א. חוזר לאשקלון.
ב. פונה לאחור ומבצע HEAVE TO.
ג. ממשיך צפונה למסתור במרינה הרצלייה.
ד. פונה לדרום מזרח ונכנס למרינה תל אביב.


107. מה ההשפעה של קשר או קליעה על החבל?

א. כל קשר או קליעה בחבל מקטינים את חוזקו המקורי.
ב. כל קליעה בחבל מקטינה את חוזקו בחצי מחוזקו המקורי.
ג. כל קליעה בחבל מגדילה את חוזקו ברבע מחוזקו המקורי.
ד. כל קשר בחבל מגדיל את חוזקו בשמינית מחוזקו המקורי.


108. מה המשמעות של הסימון 6/12 בכבלים?

א. 6 עיקרים, 12 חוטים בכל עיקר.
ב. 12 מ"מ קוטר, 6 טון עומס עבודה.
ג. 12 עיקרים, 6 חוטים בעיקר.
ד. 6 טון עומס עבודה, 12 טון עומס קריעה.


109. מהו ההיגד הנכון ביחס לרפסודת הצלה?

א. הרפסודה מתנפחת כתוצאה מן החבטה הנגרמת בנפילת הרפסודה למים מגובה של 2 מטרים לפחות.
ב. מתקן השחרור ההידרוסטאטי בלבד, מנפח את הרפסודה.
ג. בשום מצב אסור לאבטח רפסודה מתנפחת לסיפון.
ד. בתחתית הרפסודה יש רצועות להיפוך הרפסודה.


110. מהו שימושו העיקרי של העוגן הצף?

א. לאחסן חפצים שעוזרים לעגינה לכלי שייט שאין לו עוגן.
ב. לבלימת היסחפות ולשמירת חרטום או ירכתי הספינה מול הרוח והגלים.
ג. להקטין ההיסחפות כתוצאה מזרם.
ד. תשובות ב' וג' נכונות.


111. איזה מהפעולות הבאות אסורות בעת תדלוק הספינה?

א. לוודא שנשם מיכל הדלק חופשי ומאורר ולידו סמרטוטים לספיגת סולר.
ב. להניף דגל B.
ג. להשאיר מתג הפעלת משאבת השיפולים במצב אוטומט.
ד. שאיש צוות ישגיח על שעון מיכל הדלק.


112. בעת הפלגה ברוח צד חלשה, במפנה ימני, עליך לבצע סיבוב נגד הרוח. כיצד תנהג ועל מה תקפיד?

א. יש לסובב את הספינה שמאלה.
ב. בשלב ראשון יש לרדת ולשחרר ראשי בהתאם.
ג. אסובב את ההגה ימינה, אם הספינה תעצור מול הרוח בעת הסיבוב יש להפוך את כיוון לוח ההגה.
ד. אין לעשות דבר, הבדלי הגודל במפרשים וחוסר איזונם יסובבו את הספינה כנדרש.


113. הספינה קשורה בדופן ימין ובמקביל לרציף בחבל אחד בלבד המשמש כבלם ירכתיים, המנוע משולב לאחור וההגה באמצע. כיצד תגיב הספינה?

א. ספינה תנוע אחורה לאורך הרציף.
ב. הירכתיים יסטו שמאלה.
ג. החרטום יסטה שמאלה.
ד. הספינה לא תזוז כלל, מפני שהחבל לא יאפשר לה.


114. אתה מפליג במקביל לחוף ובמרחק של כ – 500 מטרים מהחוף. הרוח מתגברת ודוחפת את הספינה לכיוון החוף, הנך נמצא בטווח של 5 שעות הפלגה ממעגן הבית, באיזו דרך פעולה עליך לנקוט?

א. אחזור למעגן הבית.
ב. אתרחק מהחוף במהירות.
ג. אגרור עוגן צף מהירכתיים.
ד. אמשיך כמתוכנן.


115. מה פירוש ההגדרה "TO RUN BEFORE"?

א. להפליג נגד הרוח והגלים.
ב. להפליג עם הרוח והגלים.
ג. אין ביטוי כזה להגדרת שיוט ביחס לרוח ולגלים.
ד. בתחרות מפרשיות – ביטוי שמשמעותו: "להקדים את האחרים".


116. הרוח מזרחית, אתה בדרכך מלימסול )קפריסין ( לחיפה בקורס °135 מעלות. באיזה זווית מקורבת נושבת הרוח על ספינתך?)מפנה וזווית לרוח ביחס לחרטום הספינה(

א. מפנה ימני כ- °045 מהחרטום.
ב. מפנה ימני כ- °145 מהחרטום.
ג. מפנה שמאלי כ- °045 מהחרטום.
ד. מפנה שמאלי כ - °145 מהחרטום.


117. כיצד תנהג לראשונה כאשר העוגן נגרר?

א. אקצר את החבל עד לעצירת ההיגררות.
ב. אשחרר עוד חבל או שרשרת עוגן.
ג. אעביר את נקודת הקשירה לירכתיים )פחות התנגדות(.
ד. כל התשובות נכונות.


118. מהו המשפט הנכון ביותר לגבי כבלים?)הקריאה משמאל לימין של מבנה הכבל(

א. כבל 7X 19 משמש לאבטחת הרפסודה.
ב. כבל 7 X19 משמש לעוגן מכיוון שהוא גמיש.
ג. כבל 7X 19 הוא הכבל הקשיח ביותר.
ד. כבל 1 X 19 משמש לרוב למעקה בטיחות )ריילינג(.


119. למה משמשת מערכת "TOPPING LIFT " במפרשיות ?

א. לתמוך ולאבטח את המנור בעת שהמפרש הראשי מורם.
ב. למתוח את המנור כלפי מטה ברוח מלאה.
ג. כמעלן חלוץ.
ד. אף תשובה אינה נכונה.


120. אתה שט בקורס °090, הרוח צפונית, דרגה 4 בסולם בופור, )ספינה בעלת 2 תרנים( מה תהיה השפעת נשיאת המפרשים הבאים על התקדמותך ועל היגוייך ? )הספינה מאוזנת מבחינת לחצים(

א. בהפלגה עם מפרש ראשי בלבד- ההתקדמות, מהירה ביותר, לספינה נטייה "לעלות לרוח".
ב. בהפלגה עם מפרש חלוץ בלבד- לספינה תהיה נטייה "לרדת מהרוח".
ג. בהפלגה עם מערך מלא- התקדמות מהירה ואין בעיות היגוי.
ד. תשובות ב-ג נכונות


121. מד הרוח מראה מהירות 25 קשרים והים מלבין מקצף. תאר והגדר את מצב מזג האוויר בסולם בופור.

א. משבים עזים 7 בסולם בופור.
ב. רוח חזקה 3 בסולם בופור.
ג. רוח חזקה מאוד 6 בסולם בופור.
ד. מזג אוויר סוער 5 בסולם בופור.


122. ספינתך "סלופ" מפליגה ברוח קדמית של 25 קשר, גלים בגובה של 4 מטרים, חלוץ וראשי מצומצמים. לפתע נקרע מעלן החלוץ, עליך לשלוח אנשים לעבוד על החרטום, מה תעדיף )מבחינת בטיחות האנשים(?

א. לעבור ל"צד" ולהקפיד שההגאי ישמור קורס.
ב. להמשיך בקורס הנוכחי ולהקפיד שההגאי ישמור קורס.
ג. לעבור ל"מלאה" ולהקפיד שההגאי ישמור קורס.
ד. לעבור ל"גבית" ולהקפיד שההגאי ישמור קורס.


123. מה הן הפעולות הראשונות בעת זיהוי הצפה בספינה?

א. לטעום מים, להפעיל משאבות, לסגור פתחים.
ב. להפעיל מנוע, לשדר מצוקה, להפעיל משאבות.
ג. לשדר מצוקה בקשר, לפתוח אסדת הצלה.
ד. לבישת חגורות הצלה והפלגה מהירה למרינה.


124. באיזה זווית לרוח היאכטה בסכנה של מהפך בלתי מבוקר?

א. בעת סיבוב.
ב. במלאה.
ג. ברוח צד.
ד. מול הרוח.


125. אילו אמצעים מהרשומים מטה עוזר לנו לדעת שהמפרשים מכוונים כראוי להפלגה בקדמית?

א. מהירות הספינה.
ב. זווית ההטיה ביאכטה.
ג. גבול הנפנוף במפרש החלוץ.
ד. כל התשובות נכונות.


126. כיצד יהיו המפרשים כאשר יאכטה מפליגה בקדמית חדה?

א. המפרשים משוחררים.
ב. המפרשים מתוחים עד קו השדרית.
ג. החלוץ צריך להיות מתוח לאמצע.
ד. אין צורך בכיוון מפרשים.


127. בעת הפלגה באזור מפרץ עלית על שרטון מה פעולותיך על מנת להיחלץ ממנו?

א. ארוקן את המים והדלק על מנת שהספינה תהיה קלה יותר, אבקש מהאנשים לרדת למים ואנסה לרדת על ידי שילוב לאחור.
ב. אנטרל או אוריד מפרשים אעשה בקרת נזקים ואבדוק את סוג הקרקע, לאחר מכן אתקשר למוקד החירום של חברת הביטוח לקבל הוראות נוספות.
ג. אנטרל את המנוע או אוריד מפרשים אעשה בקרת נזקים, במידת האפשר אנסה לצאת ע"י שילוב לאחור.
ד. ניתן לצאת ע"י הגברת מהירות סיבובי המנוע ולנסות לדלג מעל השרטון.


128. הינך מפליג בספינת מפרש בכיוון 300? הרוח הינה צפונית בעוצמה של 10 קשרים הינך מעוניין לשנות את כיוון ההפלגה לקורס 060?. מה הפעולה היעילה ביותר שתבצע ?

א. אסובב את ההגה ימינה ואבצע מהפך.
ב. אסובב את ההגה ימינה ואבצע סיבוב.
ג. אסובב את ההגה שמאלה ואבצע מהפך.
ד. אסובב את ההגה שמאלה ואבצע סיבוב.


129. הינך מפליג בספינת מפרש בכיוון 120? הרוח הינה מערבית בעוצמה של 30 קשרים הינך מעוניין לשנות את כיוון ההפלגה לקורס 060?. מה הפעולה היעילה והבטוחה ביותר שתבצע?

א. אסובב את ההגה ימינה ואבצע מהפך.
ב. אסובב את ההגה ימינה ואבצע סיבוב.
ג. אסובב את ההגה שמאלה ואבצע מהפך.
ד. אסובב את ההגה שמאלה ואבצע סיבוב.


130. הינך מפליג בכיוון צפון מערב בספינה באורך 12 מ' )על הסיפון בנוסף אליך חמישה אנשי צוות שזו להם הפלגה ראשונה. מהם 3 ילדים(. הרוח היא דרומית מערבית )כיוון 240?( בעוצמה של 15 קשרים עם משבים של 20 קשרים. אתה מפליג במערך מלא וספינתך מקבלת הטיה חריפה בכל פעם שמגיע משב רוח. הינך מעוניין לשנות את המצב מה פעולותיך?

א. אעלה לקדמית חדה ואקטין את ההטיה.
ב. אנפנף מפרשים במכות הרוח.
ג. ארד לגבית על מנת להקטין את ההטיה.
ד. אצמצם מפרשים ואשקול הפלגה עם חלוץ בלבד.


131. מהם הדברים החשובים אותם תתדרך אנשים שאינם מנוסים לפני הפלגה של שבוע במפרצי תורכיה?

א. אין צורך לתת תדרוך מפורט לפני היציאה יש לנו שבוע ללמוד לתפעל את הספינה, אסביר להם על העזרה שאני צריך בעת תמרוני המנוע.
ב. אסביר על פעולת השירותים, סכנת הנפילה לים, העזרה שאני זקוק לה המהלך ההפלגה ואבקש מהם להסב את תשומת ליבי לדברים חריגים בעיניהם.
ג. אסביר להם על עקרונות תמרוני המנוע חוקי הדרך הבסיסים, פעולות בעת נטישה ומיקום אסדת ההצלה.
ד. אסביר להם על הצפוי לנו בשבוע הקרוב, על המסלול של היום הראשון, המשמעות של החיים בספינה, חיסכון במים, הפעלת שירותים, חיסכון בחשמל, חוקי איכות הסביבה והעזרה שאזדקק לה.


132. כיצד יש לתחזק חבלים?

א. יש להחליפם בצורה תקופתית.
ב. לשטוף במים מתוקים ויבוש בצל.
ג. לגלגל לאחר השימוש, ולאחסן בלוקר )תא(.
ד. מרבית החבלים הינם סינטטיים ואינם דורשים טיפול מיוחד.


133. מהם התכונות הנדרשות מחבל עוגן ובאיזה חבל תעדיף להשתמש?

א. שוקע, ובלתי מתיח.
ב. מתיח, צף, חבל קלוע.
ג. מתיח, צף, חבל שזור.
ד. מתיח ושוקע.


134. הינך מעוניין לבצע סיבוב בתעלה צרה, רוחב התעלה ארוך מעט מאורך ספינתך. לספינתך מדחף ימני, דרך איזה דופן תעדיף להסתובב )בהנחה שהרוח זניחה(?

א. אעדיף להסתובב דרך דופן ימין בכדי שאוכל להשתמש בהסחה בעת תנועה לאחור.
ב. אעדיף להסתובב דרך דופן שמאל בכדי שאוכל להשתמש בהסחה.
ג. הרוח משמעותית מההסחה ולכן אין משמעות לדופן שאבחר להסתובב.
ד. אעדיף להסתובב דרך הירכתיים שכן ציר הסיבוב נע לאחור.


135. הינך רתוק בספינה באורך 19 מ' לרציף התדלוק במרינה, הרוח מצמידה אותך בחוזקה לרציף והינך מעוניין לצאת משם. מה יכול להיות פיתרון אפשרי לבעיה?

א. אתן הוראה להרחיק את החרטום בעזרת קדום ואצא עם החרטום קדימה.
ב. ארחיק ירכתיים מהרציף ואצא עם החרטום קדימה.
ג. אשתמש בבלם )ספרינג( חרטום ופנדר בחרטום ואשלב מנוע לקדימה.
ד. אשתמש בספרינג חרטום ופנדר בחרטום ואפליג בשילוב המנוע לאחור.


136. הינך מעוניין לבצע עגינה ים תיכונית באחד מהמעגנות ביוון. היכן תוכל למצוא מידע על המעגנה ומקום העגינה?

א. בספר החופאות )פיילוט-בוק(, במפות ימיות ומידע מחברים שהפליגו באזור.
ב. בספר החופאות )פיילוט-בוק(, במדריכי טיולים, ובאלמנק.
ג. אין ספרות מסודרת לאיי יוון בעברית יש להיכנס בזהירות ולבדוק כל מקום ומקום.
ד. באלמנק ובספר המעגנות והנמלים.


137. מתי תעדיף עגינה עם החרטום לרציף על פני עגינת ירכתיים לרציף?

א. כאשר הרוח חזקה ואני מתקשה בתנועה לאחור.
ב. כאשר בקרבת הרציף העומק משתנה ויש חשש לפגיעה בלוח ההגה.
ג. כאשר אני מעוניין בפרטיות.
ד. תשובות ב ו - ג נכונות.


138. הינך רתוק במרינה לעוגן מת )סינקר( בעזרת חבל "מוריניג" מה הסכנה בעת היציאה?

א. שבעת שחרור החבל אפול על הספינות שלצידי.
ב. שאין אפשרות להשתמש בחבל בכדי להיעזר בתמרון.
ג. שלא ניתן לשלב מנוע כל עוד החבל לא שקע.
ד. אף תשובה אינה נכונה.


139. כיצד תוכל לדעת אם עוגן ספינתך ניגרר?

א. אין אפשרות לדעת אם עוגן הספינה ניגרר יש לקיים משמרות עגינה כל זמן העגינה .
ב. חרטום הספינה יישאר מול הרוח אבל הספינה תנוע לאחור.
ג. לא יהיו רעידות בשרשרת העוגן ואני ארגיש שהספינה משנה את מיקומה.
ד. יהיו רעידות במשך העוגן והספינה לא תשמור את החרטום מול הרוח.


140. מהו סדר הפעולות הנכון בעת ביצוע עגינה?

א. בחירת מקום העגינה, תדרוך הצוות, הגעה לנקודת העגינה עם הרוח בירכתיים, עצירה, הטלת עוגן ושימוש בשילוב לאחור על מנת לנעוץ את העוגן.
ב. בחירת מקום העגינה, תדרוך הצוות, הגעה לנקודת העגינה מול הרוח, עצירה, הטלת עוגן ובדיקה באם העוגן ניגרר.
ג. בחירת מקום העגינה, קביעת משך העוגן והכנתו על הסיפון, הגעה לנקודת העגינה והטלת העוגן בתנועה לאחור.
ד. תוך כדי תנועה לפנים הטלת העוגן, עצירת הספינה ובדיקה באם העוגן ניגרר.


141. מה הם פעולותיך בעת נפילת אדם לים בים סוער בעת הפלגה עם מפרשים?

א. קורא אדם בים, זורק גלגל הצלה, שומר קשר עין, יורד לרוח צד ומבצע תמרון לאדם בים.
ב. קורא אדם בים, זורק גלגל הצלה, לוחץ MOB בממ"ג שומר קשר עין, יורד לרוח צד ומבצע תמרון לאדם בים.
ג. זורק גלגל הצלה מגולל חלוץ, מניע מנוע וניגש לאדם בים.
ד. קורא אדם בים, זורק גלגל הצלה עם חבל נכנס ל heave to ומחכה שהאדם ישחה אלי.


142. הינך מפליג לקפריסין ולפתע שומע בקשת עזרה לגרירה של ספינת מפרש ישראלית במרחק של 90 מייל מקפריסין מז"א טוב אולם ישנה תחזית לשקע בעוד 48 שעות )בקשת הגרירה היא עקב תקלת מנוע( מה פעולותיך?

א. מוריד מפרשים וניגש מיד לחלץ את הספינה, על פי חוקי הים עלי לסייע לספינה במצוקה.
ב. מוריד מפרשים, מכין משולש גרירה בירכתיים, ניגש לספינה במעלה הרוח וגורר אותה בזהירות לקפריסין.
ג. בודק אם ביכולתי לבצע את הגרירה )מצב הדלק, חבלים מתאימים וכו'(, אין מחובתי לסייע לספינה שכן אינה במצוקה.
ד. אגש אליו במעלה הרוח ואגרור אותו לחיפה כי חיפה קרובה יותר.


143. רוח של 10 קשרים נושבת מכיוון דרום בדיוק, אתה שט בקורס °205, ההגה רפה בידך וקשה לך לשמור כיוון. מה הסיבה לכך?

א. הרוח כנראה חזקה מדי.
ב. אתה "קרוב" מדי לרוח, מהירותך במים קטנה מדי.
ג. הרוח כנראה חלשה מדי.
ד.אתה "קרוב" מדי לרוח, מהירותך במים גדולה מדי.


144. בשיטת המיצוף ה-"CARDINAL " אתה רואה מצוף בצבע צהוב שחור, ומעליו סימן זה .מהיכן עליך לעבור את המצוף?

א. יש לעבור את המצוף מצפון.
ב. יש לעבור את המצוף מדרום.
ג. יש לעבור את המצוף ממזרח.
ד. יש לעבור את המצוף ממערב.


145. כיצד תשפיע הורדת אחד המפרשים על ספינה בעלת 2 תרנים המפליגה במערך מלא ברוח צד? )הספינה מאוזנת מבחינת לחצים(

א. הורדת הראשי תגרום לספינה לעלות לרוח.
ב. הורדת החלוץ תגרום לספינה לעלות לרוח
ג. הורדת המאסף תגרום לספינה לעלות לרוח.
ד. הורדת הראשי תגרום לספינה לרדת מהרוח.


146. אילו מהגורמים יש לקחת בחשבון, בעת גרירה של כלי שייט אחר ?

א. את מצב הים, את כמות הדלק, את חוזק נקודות הקשירה.
ב. את כמות הדלק, את מספר אנשי הצוות בספינה הנגררת האם מספר האנשים בהתאם לתקן של משרד התחבורה.
ג. במידה וכלי השייט הנגרר הוא גדול יותר וכבד יותר מהגורר ,הדבר הוא בלתי אפשרי מבחינה פיסיקלית.
ד. כל התשובות נכונות.


147. מהי הסיבה לכך שבזמן סיבוב הספינה, רצוי לסובב את לוח ההגה לזווית מרבית של כ- °45 לשדרית ולא יותר מכך?

א. זווית זו מהווה שקול של °90 לכוחות הפועלים ולכן השקול הוא הווקטור הקצר ביותר.
ב. בזווית גדולה מ - °45 הכוח המסובב גדול מהכוח הבולם.
ג. בזווית של °45 הכוח המסובב לעומת הכוח הבולם הוא אופטימלי.
ד. בזווית של °45 הכוח הבולם הוא מינימלי.


148. משקל סירת הגומי שלך עם המנוע החיצון 320 ק"ג. אתה מרכיב בקצה המנור של הראשי מערכת גלגלות כאשר מהגלגלת הנעה )זו שתחבר לסירת הגומי( יוצאים 4 חבלים ואתה רוצה להרים את הסירה באמצעות הגלגלות. בהתעלם מהחיכוך מה הכוח הנדרש כדי להעלות את הסירה:

א. 64 ק"ג.
ב. 54 ק"ג.
ג. 70 ק"ג.
ד. 80 ק"ג.


149. בבואך להיכנס למרינה אתה מעוניין לגלול את החלוץ. מגלול החלוץ אינו מסתובב. מה הם פעולותיך האפשריות?

א. יש להקטין את העומס על החלוץ ואז אנסה שנית.
ב. אעביר את חבל מגלול החלוץ לכננת חזקה יותר ואנסה שנית.
ג. אשחרר את מיתר החלוץ ואוריד את המפרש לסיפון.
ד. תשובות א- ו-ג נכונות.


150. באיזה זווית לרוח תהיה חרטום הספינה במצב של" HEAVE TO" ?

א. כ- 180? מכיוון הרוח האמיתית.
ב. כ- 60? מכיוון הרוח האמיתית.
ג. כ- 130? מכיוון הרוח האמיתית.
ד. כ- 140? מכיוון הרוח האמיתית.


151. נקלעת לסערה עם ספינתך "סלופ", רוחות של 45 קשר, גובה גלים מוערך כ-7 מטרים, הראשי הורד לגמרי, החלוץ המצומצם שהרמת נקרע , הספינה כעת נגרפת עם דופן לרוח ולגלים. מהי הפעולה הנדרשת?

א. מניעת התחרטמות על ידי הורדת משקל עודף בחרטום.
ב. הטלת עוגן צף, בכדי לייצב את הספינה מול הגלים והרוח.
ג. לוודא שברז כניסת מי הים לקירור המנוע יהיה סגור על מנת למנוע הצפה בספינה .
ד. סגירת ברזי יניקות המים למניעת חדירת מים לספינה .


152. בכניסתך הראשונית לנמל בתורכיה אתה מחויב ב"TRANSSIT LOG " מהו מסמך זה?

א. פטור מאגרת נמל.
ב. אישור לתנועה חופשית במימי החופן של תורכיה.
ג. אישור המאפשר לשלב כניסה גם לנמלים באיים היוונים הקרובים.
ד. אישור לקיים טיולים בערי תורכיה.


153. כיצד יש לנהוג כאשר נכנסים למזג אוויר סוער?

א. יש לכבות את המנוע מיד )שלא יכנס אוויר בזמן שפתח היניקה מחוץ למים בהטיה(.
ב. יש להגביר מהירות , ולנסות לעקוף את הסערה.
ג. יש לצמצם מפרשים, אבל לא להורידם לגמרי, על מנת שיהיה לי אמצעי הנעה.
ד. יש להוריד מפרשים, כי הם לא יעמדו בלחץ.


154. באילו מהתנאים הבאים, ההיגוי בספינה יהיה יעיל יותר?

א. כאשר הספינה מפליגה עם הגלים.
ב. כאשר הספינה מפליגה עם הרוח והגלים במהירות גבוהה.
ג. כאשר הספינה מפליגה עם הגלים במהירות איטית .
ד. כאשר הספינה מפליגה נגד הגלים.


155. ספינתך "קצ'" אתה מפליג בגבית, כמעט מלאה, ברוח של 20 קשר וגלים מאחור. ההגה האוטומטי מתקשה בשמירת הקורס. מהי הסכנה במצב זה ?

א. המאסף יגרום להסטת הרוח מהראשי
ב. הלחץ על הוונטות האחוריות גדול מדי.
ג. מעבר פתאומי של מנור היכול לגרום נזק רב.
ד. החלוץ יחדל לקבל רוח בגלל הסתרה מהראשי והמאסף.


156. בהפלגה )בספינה בעלת 2 תרנים( ברוח צד, חשת בנטייה חזקה של ספינתך "לעלות". כיצד תגיב מבחינת מפרשנות?

א. אחליף חלוץ לחלוץ קטן יותר.
ב. אצמצם מאסף.
ג. אשחרר קצת חלוץ.
ד. אצמצם ראשי.


157. אתה מפליג בקורס ° 225 מעלות, הרוח האמיתית מכיוון NE, מד הרוח מראה 12 קשרים, מהירות ספינתך 12 קשרים, מהי עוצמת הרוח האמיתית הנושבת באזור?

א. 17 קשרים.
ב.24 קשרים.
ג. 0 קשרים.
ד. 12 קשרים.


158. כיצד משפיעה הטיה על הספינה?

א. ההטיה מקטינה את המהירות ומגדילה את הסטייה.
ב. הטיה מקטינה את המהירות ומקטינה את הסטייה.
ג. ההטיה משפרת את ההיגוי ומגדילה את המהירות.
ד. ההטיה מקטינה את הסטייה בלבד ללא השפעה על המהירות.


159. ספינתך באורך 12 מטרים ורוחב 4.5 מטר, גוררת בעזרת מנוע, ספינת מפרש שאורכה 10 מטרים ורוחבה 3.5 מטר, אין בידך משולש גרירה. חבל הגרירה שאורכו כ 10 מטרים קשור בזקף שמאל בירכתיך. עליך לבצע פניה חדה שמאלה שגרמה לרפיון חבל הגרירה. מה עשויה להיות ההשפעה המידית על ספינתך כאשר החבל ימתח בשנית?

א. שהספינה הנגררת תגרום לסטיית חרטומך שמאלה.
ב. שהספינה הנגררת תפנה את חרטומך חזק ימינה.
ג. לא תהיה שום השפעה.
ד. יש חשש שהספינה הגוררת תתהפך.


160. מה מתאר נכונה את המצב היחסי שבין הרוח לחרטום הספינה בעת הפלגה עם מפרשים בלבד?

א. קדמית חדה היא בין 60 ל-°70 לרוח.
ב. קדמית חדה היא כ-° 45 לרוח.
ג. גבית היא כ- °40 לרוח.
ד. רוח מלאה היא כ- °145 לרוח.


161. מה מומלץ לבצע בעת גרירה ,במזג אוויר קשה ?

א. להאריך את חבל הגרירה ולהכבידו ככל האפשר.
ב. לקצר את חבל הגרירה ככל האפשר.
ג. להאריך את חבל הגרירה ככל האפשר ולהציפו.
ד. לקצר את החבל ולהכבידו ככל האפשר.


162. אתה מפליג בקורס ° 225 מעלות, הרוח האמיתית מכיוון NE, מד הרוח מראה 0 קשרים, מהירות ספינתך 12 קשרים, מהי עוצמת הרוח האמיתית הנושבת באזור?

א. 17 קשרים.
ב.24 קשרים.
ג. 0 קשרים.
ד. 12 קשרים.


163. בעת עגינה במרינה הינך מקבל אזהרה כי לפנות בוקר צפויה רוח חזקה מאוד )בופור 9( וגלים גבוהים. כיצד תפעל?

א. אין מה לדאוג, הספינה בתוך המרינה ומוגנת.
ב. אקפל את המפרשים ואשמור אותם בתוך הספינה בכדי שלא יינזקו.
ג. אשתמש בחבלי קשירה כפולים בכדי לחזק את אחיזת הספינה לרציף.
ד.תשובות ב ו-ג נכונות


164. מה עליך לעשות כאשר קלטת במכשיר הרדיו בערוץ 16 קריאת מצוקה של ספינה הנמצאת 20 מיילים מהנתיב שלך?

א. לפנות מיד לכוון הספינה במצוקה, כי חלה עליך חובה עליונה להצלת חיי אדם בכל מחיר.
ב. לגשת להצלת חיי אדם רק כאשר המרחק סביר.
ג. אתה פטור מלגשת, אלא אם תחנת רדיו חופית תודיע לך שאתה הקרוב ביותר לאתר המצוקה ועליך החובה להציל.
ד. לגשת להצלת חיי אדם אלא אם שקלת והגעת למסקנה שהסכנה לחיי הצוות שלך גדולה מדי.


165. היכן יש ורצוי לאפסן את אסדת ההצלה שבספינתך ?

א. בתוך תא הירכתיים ולהקפיד על ריפודה שלא תינזק.
ב. בתוך הספינה, במקום מוגן משמש ורטיבות.
ג. קשורה על הסיפון או על המעקה בירכתיים ולדאוג שהפיינטר קשור.
ד. לפני ההפלגה יש לנפחה ולגרור אותה מאחורי ספינתי.


166. מרשימת העוגנים הכתובים מטה, לאיזה עוגן תהיה אחיזה טובה יותר בקרקע חולית ?

א. עוגן ברוס
ב. עוגן פיטריה.
ג.עוגן חתול.
ד. עוגן צף.


167. מה הן רוחות המלטמי ?

א. אחד מסוגי רוחות הציקלון, כמו טורנדו והוריקן.
ב. רוח דרומית חזקה עונתית באזור צרפת בעיקר בחושים ינואר עד מרץ.
ג. רוח צפונית עזה המופיעה בעיקר בחודשים יולי אוגוסט בים האגאי.
ד. רוח דרומית חזקה הפועלת בעיקר בחודשים אפריל מאי, באזור לימסול שבקפריסין.


168. מה מבשרים ענני קומולונימבוס ?

א. אתראה לחזית חמה.
ב. אתראה לרמה ברומטרית.
ג. מזג אוויר סוער המלווה בברקים גשם ורוח חזקה.
ד. מזג אוויר נוח מעונן עד מעונן חלקית.


169. מהם האיזוברים במפה סינופטית ?

א. קווים העוברים דרך הנקודות בעלות טמפרטורה זהה.
ב. קווים העוברים דרך הנקודות בהן הרוח זהה.
ג. קווים המאחדים את הנקודות בחזית קרה.
ד. קווים המאחדים את הנקודות בהן הלחץ שווה.


170. מה יהיה כיוון נשיבת הרוח סביב שקע ברומטרי בחצי הצפוני של כדור הארץ?

א. עם כיוון השעון.
ב. ישר לכיוון מרכז השקע.
ג. נגד כיוון השעון.
ד. ישר ממרכז השקע החוצה.


171. מהו המשפט הנכון?

א. בריזה מורגשת רק בחופי ישראל כאשר מתחזקת הרמה הקפריסאית.
ב. שרקייה היא רוח מזרחית חזקה ויבשה הנושבת בעונות המעבר ומורגשת בעיקר בצפון ישראל.
ג. הרוח הקבועה הנושבת במפרץ אילת בחודשי החורף היא רוח דרומית חלשה.
ד. בורה היא רוח צפונית, יבשה וחזקה מאוד, הנושבת במפרץ ליון )דרום צרפת(.


172. מהו המשפט הנכון?

א. אפיק ים סוף גורם בקיץ לרוחות צפון מערביות בחופי ים התיכון של ישראל.
ב. רוחות צפון מערביות וגלי ים גבוהים בחופי ישראל בחורף הם סימן להתקרבות שקע ממערב .
ג. חזית קרה בים התיכון מלווה בענני קומולוס וקומולונימבוס.
ד. חזית קרה בחצי הכדור הצפוני מאופיינת בענני סטראטוס וצירוס.


173. מהו המשפט הלא נכון?

א. בחזית חמה יש ענני קומולוס וקומולונימבוס.
ב. ענני קומולונימבוס נוצרים כאשר יש אי-יציבות אטמוספרית .
ג. באזורינו קשורים ענני קומולונימבוס במעבר של חזית קרה.
ד. התקרבות חזית חמה מאופיינת על ידי ירידת בסיס העננים בהדרגה.


174.מהו המשפט הנכון?

א. "אפיק" – זה שלוחה של רמה.
ב. "רכס" – זה שלוחה של שקע.
ג. "אוכף" – זה מפגש של שתי רמות ושני שקעים.
ד. כאשר מתרחקים ממרכז השקע הלחץ יורד.


175. מה משמעות המושג "בריזה" ?

א. רוח עזה מכוון דרום מערב בעונת החורף.
ב. רוח אופיינית לים האדריאתי באיטליה.
ג. רוח הנוצרת מהבדלי טמפ' ים - יבשה.
ד. רוח בארצנו הקרויה בערבית "שרקה".


176. מה משמעות הדבר כאשר החזאי מודיע כי בסוף השבוע תכנס "חזית קרה" לאזורינו מכיוון הים ?

א. מזג האוויר יהיה יפה והים יהיה שקט.
ב. צפוי מזג אוויר סוער עם עליה בגובה הים.
ג. מזג האוויר צפוי להיות יציב.
ד. צפויות רוחות מזרחיות עזות במפרץ חיפה עם ים שטוח.


177. איזו תופעה מטאורולוגית אינה מתאימה לאזורינו?

א. בחופי ישראל בים התיכון ניתן לצפות, לאחר מעבר חזית קרה הקשורה בשקע, לשינוי בכיוון הרוח מדרומית מערבית לצפונית מערבית.
ב. לאחר מעבר החזית קרה בחופי ישראל, הלחץ הברומטרי ירד בצורה חדה.
ג. רוחות מזרחיות קרות וחזקות הנושבות בצפון ישראל בחורף, יאופיינו בים שקט בקרבת החוף.
ד. ירידת הלחץ הברומטרי עשויה לבשר על התקרבות שקע.


178. כאשר הינך מתכנן הפלגה באזור איי יוון בחודשים יולי-אוגוסט באיזה מתופעות מז"א הבאות יתכן ותיתקל?

א. בורה - צפוניות חזקות.
ב. מלטמי - צפוניות חזקות.
ג. שירוקו - שקע שרבי.
ד. רוחות שרביות, דרומיות מערביות.


179. על מה תעיד צפיפות האיזוברים במפה סינופטית ?

א. ככל שהאיזוברים צפופים הרוח חזקה יותר.
ב. ככל שהאיזוברים צפופים הרוח חלשה יותר.
ג. ככל שהאיזוברים מפותלים הרוח חזקה יותר.
ד. צפיפות האיזוברים מעידה על כיוון הרוח.


180. מה ניתן ללמוד במפה סינופטית על כיוון הרוח )חצי כדור צפוני(?

א. סביב שקע הרוח נושבת נגד כיוון השעון ומתבדרת.
ב. סביב שקע רוח נושבת נגד כיוון השעון ומתכנסת.
ג. רוח נושבת עם כיוון האיזוברים.
ד. רוח נושבת עם כיוון השעון סביב אוכף ונגד כיוון השעון סביב רמה.


181. מה הוא המשפט הנכון בהתייחס למפה הסינופטית המצורפת?

א. תמונה מס' 1 היא לפני מעבר החזית החמה, הלחץ הברומטרי יעלה והים יהיה רגוע לפני בוא הסערה.
ב. תמונה מס' 4 היא אחרי מעבר החזית החמה ולפני מעבר החזית הקרה.
ג. תמונה מס' 3 היא בעת מעבר החזית החמה, הלחץ הברומטרי יורד והים עולה.
ד. תמונה מס' 2 היא לפני מעבר החזית הקרה, הים גבוה הרוח היא דרום מערבית חזקה.


182. הינך מעוניין להפליג לקפריסין, התחזית מראה על שקע באזור יוון הנע לאזורינו מה פעולותיך?

א. אני אקדים את יציאתי ואתכונן לסערה ייתכן והשקע יחלוף מעלי.
ב. אני אעכב את יציאתי עד לאחר מעבר השקע משום שהוא יתפוס אותי בדרך.
ג. אין לדעת את כיוון התקדמות השקע ולכן אצא להפלגה כמתוכנן.
ד. אני אצא לדרך שכן השקע יביא רוחות דרום מערביות שנוחות להפלגה לקפריסין ואחרי מעבר השקע הרוח תחוג לצפון.


183. בעת התקרבות למרינה הרצליה ממערב הינך מפליג בים ובו גלי גיבוע בגובה 2 מ' מכיוון מערב מה לדעתך יהיה גובה הגלים בקרבת הפתח ומה פעולתך?

א. אכין עוגן צף בירכתיים, ואהיה מוכן להטיל אותו במידה ואתפש לגלי חוף גבוהים.
ב. ככל הנראה בפתח המרינה יהיו גלים גבוהים אנסה לתזמן את הכניסה להפוגה בין הגלים .
ג. אתקרב מכיוון צפון דרך ארוכה על מנת שאוכל לוודא שהפתח פנוי.
ד. אני אתקרב ממערב במהירות בכדי שאנשים על הספינה לא יקבלו מחלת ים אתרחק ככל האפשר משובר הגלים.


184.הינך מפליג מקפריסין לארץ בחודש דצמבר, 30 מייל מקפריסין קיבלת תחזית מז"א ומסתמנת החרפה בעוצמת הרוח והגלים והלחץ הברומטרי יורד מה פעולותיך?

א. אני אכין את הספינה למז"א סוער, אכין רתמת חיים ואחזור לקפריסין.
ב. אכין את הספינה למז"א סוער, אערך לשינוי יעד לכיוון חיפה.
ג. אכין את הספינה למז"א קשה, אתרגל עם הצוות נוהל נטישה ואכנס לheave to.
ד. ארים ספינקר ואנסה להגיע לפני הסערה להרצלייה.


185. הינך מפליג בלילה בספינת מפרש במפנה ימני, מצד ימין שלך ולפני החרטום הינך מבחין באור אדום מה פעולותיך?

א. אין סכנת התנגשות.
ב. מפנה לשמאל הוא מתחת לרוח.
ג. מפנה לימין, הוא במפנה שמאלי.
ד. שומר קורס ומהירות הוא במעלה הרוח.


186. הינך מפליג בלילה בספינה מנועית משמאלך ולפני הרוחבית הינך מבחין באור ירוק מה פעולותיך?

א. הוא ממוכן הרואה מימין מפנה, אני שומר קורס ומהירות.
ב. הוא מפרשית אני מפנה לשמאל.
ג. שומר קורס ומהירות הוא ממוכן משיג ועובר שעקף אותי.
ד. אין סכנת התנגשות.


187. הינך מפליג בספינת מפרש במפנה ימני, משמאלך ובקורס התנגשות איתך מפרשית במפנה שמאלי מה פעולותיך?

א. שומר קורס ומהירות הוא מפנה דרך.
ב. הוא מפנה דרך, אני פטור מלבצע כל פעולה.
ג. מפנה לשמאל, מאחורי ירכתיו.
ד. מניע מנוע לפני פינוי הדרך כדי להיות על הצד הבטוח.


188. בעת התקרבות לפתח המרינה ביום הינך מבחין בספינה הנושאת את אותות היום הבאים:כדור, מעוין, כדור העומדת בפתח. בצד ימין של הספינה הינך מבחין בשני כדורים שחורים. מה פעולותיך?

א. מוגבל עקב עבודתו דופן ימין אסורה למעבר, אעבור אותו מדופן שמאל.
ב. מוגבל עקב עבודתו דופן שמאל אסורה למעבר אעבור אותו מימין.
ג. מכמורתן מוגבל, תקול בפתח המרינה, מפנה לימין.
ד. כלי שייט על שירטון בפתח המרינה, מפנה לשמאל תוך בדיקת העומק.


189. איזו תופעה מטאורולוגית אינה מתאימה לאזורנו?

א. בחופי ישראל בים התיכון ניתן לצפות, לאחר מעבר חזית קרה הקשורה בשקע, לשינוי בכיוון הרוח מדרומית מערבית לצפונית מערבית.
ב. לאחר מעבר החזית קרה בחופי ישראל,הלחץ הברומטרי יעלה בצורה חדה.
ג. רוחות מזרחיות קרות וחזקות הנושבות בצפון ישראל בחורף, הן לרוב תוצאה של שקע ברומטרי בדרום רוסיה.
ד. ירידת הלחץ הברומטרי עשוי לבשר על התקרבות שקע.


190. בהתייחס למפה המצורפת, מה יהיה כיוון הרוח במפגש בין האי קפריסין לבין איזובר 1004 ?

א. צפונית מזרחית.
ב. מערבית.
ג. דרומית מערבית.
ד. דרום מזרחית.


191. בהתייחס למפה המצורפת, בעת הפלגה מ-A ל-B, מה תהיה מגמת הלחץ הברומטרי?(לצורך השאלה השקע נייח (ׁ

א. הלחץ הברומטרי במגמת עליה
ב. הלחץ הברומטרי יציב.
ג. הלחץ הברומטרי במגמת ירידה.
ד. לא ניתן לדעת מתוך המפה את מגמת הלחץ.


192. בהתייחס למפה המצורפת, מה יהיה כיוון נשיבת הרוח בנקודה C?

א. הרוח בנקודה זו תהיה צפונית עד צפונית מזרחית.
ב. הרוח בנקודה זו תהיה מזרחית.
ג. הרוח בנקודה זו תהיה דרומית.
ד. הרוח בנקודה זו תהיה מערבית.


193. מהו המשפט הנכון ביותר מבין האפשרויות הבאות ביחס לגלים?

א. גלי רוח בהכרח נעים באותו כיוון של גלי הגיבוע.
ב. גלי גיבוע נוצרו באזור סוער ומרוחק, שהייתה בו רוח חזקה וממושכת.
ג. גלי חוף גבוהים נוצרים כתוצאה מכוח קוריוליס.
ד. בארץ, גלי חוף גבוהים נוצרים כאשר נושבת "שרקיה".


194. מהו המשפט הנכון ביותר ביחס לרמה, שקע, אפיק ורכס ?

א. ברמה או ברכס בחצי כדור הארץ הצפוני, חגה הרוח עם כיוון השעון תוך כדי התבדרות. )התפזרות (
ב. ברמה או ברכס בחצי כדור הארץ הצפוני, חגה הרוח עם כיוון השעון תוך כדי התכנסות.
ג. בשקע יש התכנסות וירידה של אוויר חם ,הגורמת להיווצרות עננים.
ד. ברמה יש התכנסות ועליה של אוויר קר, הגורמת להיווצרות עננים.


195. איזו תופעה מטאורולוגית מתאימה לרוב באזורנו?)בחופי ים התיכון(

א. אפיק ים סוף גורם בחורף לרוחות דרום-מערביות בחופי צפון ים התיכון של ישראל.
ב. רוחות דרום מערביות וגלים גבוהים בחופי ישראל בחורף הם סימן להתקרבות שקע ממזרח.
ג. חזית קרה בים התיכון מלווה בדרך כלל בענני קומולוס וקומולונימבוס .
ד. תשובות ב,ו- ג נכונות..


196. בהתייחס למפה המצורפת, מה יהיה כיוון הרוח במיצרי "בוספורוס" )ללא התחשבות בהשפעת המבנה הטופוגרפי(?)המיצר נמצא בתורכיה(

א. צפונית מערבית.
ב. מערבית
ג. דרומית מערבית.
ד. דרום מזרחית.


197. משמאל לחרטומך אתה מבחין באור לבן, מתחתיו אור צהוב מנצנץ ואור ירוק נמוך משניהם. מה הפעולה הנדרשת?

א. אני שומר קורס ומהירות.
ב. אין סכנת התנגשות.
ג. אני מפנה, ממוכן מפנה לרחפת.
ד. אני מפנה, ממוכן מפנה למוגבל.


198. אתה מפליג בספינת מפרש מדגם סלופ ברוח גבית מפנה ימני חלוץ בדופן ימין, מימינך בקורס התנגשות אתה מבחין במפרשית מדגם קטץ' המפליגה ברוח מלאה כשהראשי שלה בדופן שמאל, המאסף והחלוץ בדופן ימין. מה תהיה פעולתך?

א. אתה מפנה היות ואתה רואה אותה מימין
ב. אתה מפנה היות ואתה המעלה הרוח
ג. היא מפנה היות והיא במפנה שמאלי
ד. היא מפנה כיוון ששניכם במפנה ימני והיא במעלה הרוח


199. אתה מפליג בספינת מפרש מסוג "סלופ" )תורן אחד( בגבית במפנה ימני. מימינך בקורס התנגשות מפרשית מסוג קצ', ראשי משמאל, מאסף משמאל. מי מפנה דרך?

א. אתה, מאחר והשנייה מימינך.
ב. אתה, כי היא במורד הרוח.
ג. הספינה השנייה, כי הראשי בצידה השמאלי.
ד. הספינה השנייה, כי היא במעלה הרוח.


200. אתה מפליג בספינה ממוכנת, לפני חרטומך מופיעים אורות כמתואר בתמונה 58, מה זה ומה פעולתך?

א. זו ספינת נתב, כל אחד מאיתנו יפנה ימינה.
ב. סירת דייג, עלי לפנות דרך ימינה.
ג. זו מפרשית אשר הפעילה מנוע, עלי לפנות דרך ימינה.
ד. זו מפרשית המציגה את אורות הרשות, עלי לפנות ימינה.


201. מפרשית P, מבחין במפרשית H. הרוח מגיעה מכיוון SW. מה הפעולה הנדרשת?

א. P במפנה ימני H במפנה ימני P מעל הרוח P מפנה.
ב. P במפנה ימני H בשמאלי, H מפנה.
ג. P במפנה שמאלי H בשמאלי H מעל הרוח, H מפנה.
ד. P במפנה שמאלי H בימני, P מפנה.


202. מפרשית B מציגה שני כדורים שחורים מבחינה במפרשית J. מה הפעולה הנדרשת?

א. קיימת סכנת התנגשות. B מפנה.
ב. J מפנה כי היא במפנה שמאלי ו B במפנה לא ידוע.
ג. J מפנה לכיוון היעיל ביותר.
ד. אין סכנת התנגשות B כלי שייט עוגן.


203. כלי שייט M מציג מעוין שחור, מבחין בכלי שייט K המציג מציג מעוין שחור גם כן. מה הפעולה הנדרשת?

א. M מפנה ל K ממוכן מפנה למוגבל.
ב. K מפנה ל M ממוכן מפנה למוגבל.
ג. M מפנה ל K, הרואה מימין יפנה.
ד. K מפנה ל M ממוכן מפנה לכלי שייט ללא שליטה.


204. כלי שייט P מציג מעוין שחור מבחין בכלי שייט H מציג מעוין שחור גם כן. מה הפעולה הנדרשת?

א. P מפנה ל H, ממוכן מפנה למוגבל
ב. H מפנה ל P, דייג מפנה למוגבל
ג. כל אחד פונה לימין שלו, שני ממוכנים חרטום מול חרטום
ד. כל אחד מפנה ימינה, שני כלי שייט מוגבלים חרטום מול חרטום.


205. הנך מבחין בכלי שייט מציג דגל כחול לבן עם שסע באמצעו )דגל A(. מהו כלי השייט וכיצד תנהג?

א. זהו כלי שייט על שרטון, מוודא מיקום ומתרחק.
ב. זהו כלי שייט במצוקה, ניגש להגיש עזרה.
ג. זהו כלי שייט העוסק בעבודות ימיות.
ד. זהו כלי שייט המוריד צוללים, עלי לשמור מרחק של לפחות 200 מטרים.


206. הנך מפליג בכלי שייט מנועי, מבחין משמאלך באור כמתואר בתמונה 65. מהו כלי השייט ומה הפעולה הנדרשת?

א. זהו כלי שייט מוגבל עקב עבודות עד 50 מ'.
ב. אין סכנת התנגשות.
ג. זהו כלי שייט מוגבל עם מכשול בדופן ימין.
ד. כל התשובות נכונות.


207. הנך כלי שייט N מפרשית, הרוח צפונית, אתה מבחין מימינך באור אדום. מהו כלי השייט ומה הפעולה הנדרשת?

א. זהו דופן שמאל של מפרשית.
ב. אני שומר קורס ומהירות.
ג. עלי לפנות דרך.
ד. תשובות א' + ג' נכונות


208. הנך מפליג בכלי שייט A מבחין בכלי שייט I המציג דגל O ומעליו כדור שחור. כיצד תנהג?

א. זהו כלי שייט עוגן שיש לו אדם בים, מוריד מהירות ושומר מרחק.
ב. זהו כלי שיט עוגן, אין סכנת התנגשות.
ג. זהו כלי שייט על שרטון, אני שומר מרחק.
ד. זה כלי שייט במצוקה ניגש להגיש עזרה.


209. מפרשית D בקורס התנגשות עם כלי שייט ממוכן H. מה הפעולה הנדרשת?

א. יש סכנה אני מפנה דרך.
ב. D שומר קורס ומהירות, חובת הפינוי על H.
ג. כל אחד פונה ימינה.
ד. הרואה מימין מפנה.


210. הנך מפליג בכלי שייט K , מפרשית, מבחין בכלי שייט A מפרשית עם ראשי בצד ימין חלוץ בצד שמאל. הרוח נושבת מצפון. כיצד תנהג?

א. אני בשמאלי, הוא בימני, אני מפנה לו.
ב. אני בימני הוא בימני, הוא מפנה לי )הוא מעל הרוח(.
ג. אני בשמאלי הוא בשמאלי הוא מפנה לי )הוא מעל הרוח(.
ד. אני בשמאלי, הוא בימני אני מפנה לו.


211. מפרשית O מבחינה בכלי שייט C המציג אורות כמתואר בתמונה 53. מהו כלי השייט ומה הפעולה הנדרשת? )קיימת לכאורה סכנת התנגשות(.

א. C הוא כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן . מפרשית O תפנה שמאלה.
ב. C הוא כלי שיט העוסק בדייג. מפרשית O תפנה שמאלה.
ג. C הוא כלי שיט עוגן. מפרשית O תמשיך בנתיבה.
ד. C הוא כלי שיט גורר, ועליו לפנות דרך .מפרשית O תמשיך בנתיבה.


212. אתה מפליג בספינה J במפרשים בלבד, במפנה שמאלי, אתה רואה את B המפליג במפרשים ומציג את הצורה שבתמונה 82. מה הפעולה הנדרשת ?

א. יש סכנת התנגשות, לכן אפנה ימינה.
ב. אתה במפנה שמאלי ולא ברור לך באיזה מפנה נמצא B, ולכן לפי החוק אתה מפנה.
ג. B ממוכן אני במפנה שמאלי ולכן כל אחד פונה ימינה
ד. אמשיך בקורס ובמהירות.


213. אתה על כלי שייט H בקורס הפלגה 340? ומציג אורות כמתואר בתמונה 1. אתה בסכנת התנגשות עם P ,המציג אורות כמתואר בתמונה 58. הרוח מזרחית . מה תהיה פעולתך ?

א. אמשיך בקורס ומהירות .
ב. אפנה שמאלה.
ג. אפנה ימינה.
ד. אפנה בצורה היעילה ביותר.


214. ספינה K מציגה את האורות שבתמונה 16, רואה את ספינה C שמציגה את האורות שבתמונה 28. מהי הפעולה הנדרשת?

א. K מפנה ל-C .C גורר.
ב. C מפנה ל-K מפני ש-K בסכנה.
ג. כל אחד פונה ימינה.
ד. C גורר, K רחפת לכן C יפנה.


215. כלי שייט K מציג סימן יום כמתואר בתמונה 86, ורואה כלי שייט F שמציג גם הוא את אותו סימן יום. מהי הפעולה הנדרשת?

א. K מפנה ל-F ,בהתאם לתקנות למניעת התנגשות.
ב. זהו מצב מיוחד וכל אחד צריך לעצור.
ג. K הוא כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן ולכן צריכים לפנות לו.
ד. F יפנה מפני ש- K עוסק בדייג.


216. כלי שייט H המציג את האורות שבתמונה 36, מבחין בכלי שייט K המציג את האורות שבתמונה 40. מהי הפעולה הנדרשת?

א. H ממשיך בקורס ובמהירות, מפני שאין סכנת התנגשות.
ב. H מפנה לכלי השייט השני מפני שהוא גורר.
ג. K תפנה דרך ל-H מפני ש-H מימינה.
ד. K רחפת שניתן לעבור אותה מאחוריה.


217. כלי שייט "P" המציג את האורות שבתמונה 24, רואה את כלי שייט "C" המציג את האורות שבתמונה 53. מהי הפעולה הנדרשת?

א. "P" מפרשית ו- "C" גורר, "P" ממשיך בקורס ובמהירות.
ב. "P" מפרשית ו-"C" דייג רשתות , "P" מפנה את הדרך.
ג. "P" כלי שייט ללא שליטה על דופן ימין, כולם חייבים לפנות לו את הדרך.
ד. "P" מפרשית החייבת לפנות את הדרך לנתב בתפקיד.


218. כלי שייט "H" המניף את הדגל שבתמונה 97, ורואה את כלי שיט "J" המניף מעל המבנה את הדגל שבתמונה 106 ובחרטומו כדור שחור. מהי הפעולה הנדרשת?

א. H ממשיך בקורס ומהירות מפני שהוא נמצא על דופן שמאל של J .
ב. H כלי שייט עוגן העוסק בצלילה ועל כולם להתרחק ממנו לפחות 200 מטרים.
ג. J עוגן ומניף דגל המסמל שספינתו בריאה ומבקש אישור כניסה למעגן אין צורך בפעולה.
ד. J במצוקה ועלי לגשת ולהגיש לו עזרה.


219. כלי שייט J המציג אורות כמתואר בתמונה 35, מבחין בספינה B המציגה אורות כמתואר בתמונה 15 ועל הסיפון נראות להבות אש. מהי הפעולה הנדרשת?

א. B במצוקה על J לגשת אליה ולסייע לה.
ב. J עצרה וזרקה עוגן. B יכול לעבור לידה.
ג. B מפנה דרך ל- J.
ד. J מפנה דרך ל- B: הרואה מימין מפנה.


220. כלי שייט M מציג את האורות כמתואר בתמונה 1, ונמצא בסכנת התנגשות עם כלי שייט E המציג את האורות כמתואר בתמונה 37. הרוח דרומית. על מי חלה חובת הפינוי בהתאם לתקנות?

א. M הוא כלי שייט ממוכן מתחת ל- 50 מטרים– ולכן יפנה ל-E.
ב. E הוא כלי שייט מפרשית מאחור – במעלה הרוח ועליה לפנות.
ג. M "עוקף" ולכן חובת הפינוי חלה עליו.
ד. M במפנה שמאלי ולכן חייב לפנות ל-E.


221. מפרשית )N( מבחינה במפרשית )F(, מהי הפעולה הנדרשת? הרוח צפונית 12 קשרים.

א. כל אחד ממשיך בדרכו.
ב. F מפנה ל- N.
ג. כל אחד פונה ימינה.
ד. N מפנה ל- F.


222. כלי שייט )J( המציג אורות כמתואר בתמונה 35, מבחין בספינה )B( המציגה אורות כמתואר בתמונה 15,מהי הפעולה הנדרשת?

א. B במצוקה על J לגשת אליה ולסייע לה.
ב. J עצרה וזרקה עוגן. B יכול לעבור לידה.
ג. B מפנה דרך ל- J.
ד. J מפנה דרך ל- B


223. ספינה K מציגה את האורות שבתמונה 16, רואה את ספינה C שמציגה את האורות שבתמונה 28 ) הרוח מזרחית 4 בסולם בופור.( מהי הפעולה הנדרשת?

א. K מפנה ל-C .C גורר.
ב. C מפנה ל-K ,שימשיך לשמור על הקורס והמהירות.
ג. כל אחד פונה ימינה.
ד. C גורר, K רחפת לכן C שומר על קורס ומהירות.


224. כלי שייט H המניף את הדגל שבתמונה 97, ורואה את כלי שיט J המניף את הדגל שבתמונה 104 מתחתיו כדור שחור. מהי הפעולה הנדרשת?

א. H ממשיך בקורס ומהירות מפני שהוא נמצא על דופן שמאל של J .
ב. H כלי שייט עוגן העוסק בצלילה ועל כולם להתרחק ממנך לפחות 200 מטרים.
ג. J עוגן ומניף דגל אדם בים.
ד. J במצוקה ויש לגשת ולהגיש לו עזרה.


225. כלי שייט H המציג את האורות שבתמונה 36, מבחין בכלי שייט K המציג את האורות שבתמונה 40. מהי הפעולה הנדרשת? )הרוח צפונית בעוצמה של 5 קשרים.(

א. H ממשיך בדרכו, אין סכנת התנגשות.
ב. K תפנה דרך ל-H מפני ש-H מימינה.
ג. H מפנה לכלי השייט השני מפני שהוא גורר.
ד. K רחפת , ו-H יכול לעבור אותה מאחוריה.


226. כלי שייט "P" המציג את האורות שבתמונה 24, רואה את כלי שייט "C" המציג את האורות שבתמונה 53. )במקום נושבת רוח מערבית של 15 קשרים( מהי הפעולה הנדרשת?

א. P מפרשית ו- C גורר, P ממשיך בקורס ובמהירות.
ב. P מפרשית ו-C גורר , P מפנה את הדרך.
ג. P כלי שייט ללא שליטה על דופן ימין, כולם חייבים לפנות לו את הדרך.
ד. P מפרשית החייבת לפנות את הדרך לנתב בתפקיד הגורר כלי שייט מאחור.


227. כלי שייט "J" המציג את האורות כמתואר בתמונה 33, רואה את כלי שייט M המציג את האורות כמתואר בתמונה 67. מהי הפעולה הנדרשת?

א. זהו מצב קיצוני ולכן כל אחד פונה ימינה.
ב. M חייב לפנות ל-J.
ג. J מפרשית מפנה ל-M המוגבל בכושרו לתמרן.
ד. על פי חוקי הדרך על 2 כלי השייט לעשות ככל יכולתם למנוע התנגשות.


228. ים שקט ללא רוח, ספינתך "סלופ" מפליגה בעזרת מנוע. לפתע עשן רב עולה מתא המנוע, וברור שפרצה שם שריפה, מה עליך לעשות?

א. פותח את תא המנוע כדי לראות את הבעיה ומתיז מים על מוקד הבעירה.
ב. מאוורר היטב את תא המנוע תוך נקיטת פעולות כיבוי.
ג. מדומם מנוע מפסיק זרימת דלק במידת האפשר ומתיז פנימה אבקה דרך פתח צר ככל שניתן.
ד. משתמש בשמיכת כיבוי כדי לחנוק את האש.


229. מה תהיה פעולתך הראשונה כאשר אתה מגלה עשן לבן יוצא ממחסן המפרשים שבחרטום?

א. אפנה את החרטום אל מול הרוח כדי לקרר את אזור השריפה.
ב. אזעיק את כל אנשי הצוות והנוסעים לעמדת חירום.
ג. אשתמש בכל האמצעים שבידי לכבוי מיידי של האש.
ד. אפנה ירכתיים לרוח, ואשתמש בכל האמצעים שבידי לכיבוי מיידי של האש.


230. סמן את המשפט הנכון.

א. מטפה קצף מתאים לכיבוי כל סוגי השריפות
ב. מטפה קצף לא מתאים לאף סוג של שריפה.
ג. מטפה קצף מתאים בעיקר לשריפות נוזלים.
ד. מטפה קצף מתאים בעיקר לשריפות חשמל.


231. מה מהבאים יהיה הדבר הראשון שיש לעשות כאשר פרצה אש בירכתי הספינה ?

א. לעצור את הספינה.
ב. להגביר מהירות ולקרר את האזור.
ג. להשליך לים את בלוני הגז הנמצאים בירכתיים.
ד. להוריד מפרשים כדי שהאש לא תאחז בהם.


232. סמן את המשפט הנכון.

א. כיבוי שריפה באמצעות קצף מתבצע ע"י ניתוק החומר הבוער מהחמצן שבאוויר.
ב. ניתן לכבות אש בשיפולים ע"י מזנק מים.
ג. כיבוי שריפה מתבצע ע"י קירור, וקצף זה גורם מקרר.
ד. לאחר כיבוי באמצעות מים המותזים בלחץ לא קיימת סכנה שהאש תשוב ותתלקח.


233. לפניך חתך אופקי של שקע חזיתי בחצי הצפוני של כדור הארץ,הנך מפליג מ-B ל- A. מה יהיה מגמת הלחץ האטמוספרי במעבר של הגוש החם?

א. לחץ עולה )מתרחקים ממרכז השקע(
ב.לחץ יורד ) מתקרבים למרכז השקע (
ג.לחץ יציב.
ד.בתחילה הלחץ עולה ולאחר מכן הוא קבוע.


234. כאשר הספינה חוצה את החזית החמה מנקודה B לנקודה A כוון הרוח ישתנה ל.....

א. מצפונית לדרומית.
ב.מדרומית לצפונית.
ג.מדרומית לדרומית מערבית.
ד.מצפונית לצפונית מערבית.


235. בהפלגה מהחזית הקרה לנקודה A מה תהיה מגמת הראות ?

א. ראות ללא שינוי.
ב. הראות הולכת ונהיית גרועה.
ג. הראות הולכת ומשתפרת.
ד. ראות ללא שינוי , וככול שמתקרבים ל-A הראות נהיית גרועה.


236. על פי האיור המצורף , סמן את המשפט הנכון.

א. זהו שקע שרבי האופייני בקיץ, הרוחות באילת יהיו צפוניות בעוצמה של כ-15 קשר והראות לאורך החוף הישראלי בים התיכון יהיה בינוני.
ב. זהו שקע שרבי האופייני בסתיו, הרוחות באילת יהיו דרומיות בעוצמה של כ-15 קשר והראות לאורך החוף הישראלי בים התיכון יהיה גרוע.
ג. . זהו שקע שרבי האופייני באביב, הרוחות באילת יהיו דרומיות בעוצמה של כ-15 קשר והראות לאורך החוף הישראלי בים התיכון יהיה גרוע.
ד. זהו שקע שרבי האופייני באביב הרוחות באילת יהיו צפוניות בעוצמה של כ-15 קשר והראות לאורך החוף הישראלי בים התיכון יהיה בינוני.


237. על פי האיור בחצי הצפוני של כדור הארץ, סמן את התשובה הנכונה.

א. בנקודה "A" כיוון הרוח תהיה צפונית מערבית והלחץ המשוער 1005
ב. בנקודה "A" כיוון הרוח תהיה צפונית מזרחית והלחץ המשוער 1010
ג. בנקודה "A" כיוון הרוח תהיה צפונית מערבית והלחץ המשוער 1010
ד. בנקודה "A" כיוון הרוח תהיה דרומית מערבית והלחץ המשוער 1005


238.למה הכוונה כאשר אתה שומע תחזית שנאמר בה, שצפויה יציבות אטמוספרית בגובה מסוים ?

א. גוש האוויר העולה, קר יותר מסביבתו.
ב. גוש האוויר העולה, חם יותר מסביבתו.
ג. גוש האוויר העולה, התקרר והשתווה לסביבתו.
ד. גוש האוויר העולה, התחמם והשתווה לסביבתו.


239."ערפל- ים " סמן את המשפט הנכון.

א. אוויר קר ורווי עובר מעל מים חמים.
ב. אוויר חם ולח עובר מעל מים קרים.
ג. על מנת שיוצר ערפל ים הרוח חייבת להיות לפחות בעוצמה של 20 קשר.
ד. כאשר טמפרטורת נקודת הטל תהיה שווה לטמפרטורת הים, אז יש סיכוי לערפל ים.


240.סמן את התשובה הנכונה ביותר ביחס לאיור

א. זהו שקע חזיתי )בקיץ(.
ב. זהו שקע שרבי עם שבירה אלימה )בעונת האביב(.
ג. באזור ים סוף הרוחות צפויות להיות צפון מערביות.
ד. כל התשובות נכונות.


241.מה יהיה כוון הרוח באי כרתים לפי איור

א. צפוניות.
ב. דרומיות.
ג. מערביות.
ד. מזרחיות.


242.מה יהיה כוון הרוח באילת לפי איור

א. דרומיות מערבית.
ב. צפוניות מזרחית
ג. צפון מערביות.
ד. לא ניתן לדעת לפי המפה הסינופטית .


243.היכן צפויים לנשוב רוחות החזקות ביותר לפי איור

א. לאורך ים סוף.
ב. באזור ים המלח.
ג. בדרום מצריים.
ד. בין קפריסין וחופי ישראל.


244. באיזה גובה יוצר בסיס הענן ?

א. כאשר טמפרטורת גוש האוויר שווה לטמפרטורת הסביבה.
ב. כאשר טמפרטורת גוש האוויר הגיעה לנקודת הטל וממשיך לעלות.
ג.כאשר טמפרטורת גוש האוויר קטנה מטמפרטורת הסביבה וממשיך לעלות.
ד. אף אחת מהתשובות אינה נכונה


245.מהי רוח קטאבטית ?

א. רוח היורדת מההרים ומתקררת.
ב.רוח היורדת מההרים ומתייבשת.
ג.רוח העולה על ההרים ומתחממת.
ד.רוח העולה על ההרים ומתייבשת


246. כיצד ניתן לדעת שרפסודת הצלה מנופחת היטב?

א. על ידי כניסה פנימה ובדיקת הניפוח.
ב. כאשר שסתום האל-חוזר יתחיל לשרוק.
ג. על הרפסודה כתוב זמן הניפוח.
ד. כאשר הנורית הנמצאת בראש החופה תדלק.


247. בקשר הודיעו שיש לעגון במרינה בסוג התקשרות הנקראת " עגינה ים תיכונית " ולכן הביצוע יהיה

א. דופן שמאל לרציף.
ב. דופן ימין לרציף.
ג. עוגן או מצוף בחרטום וירכתיים לרציף.
ד. דופן לדופן של כלי שייט אחר )אין מספיק מקום(.


248.סמן את המשפט הנכון ביחס ל" "PAINTER " ברפסודת הצלה?

א. חיבור הרפסודה לכלי השייט לאחר הפעלת הרפסודה.
ב. בעזרתו מפעילים את ניפוח הרפסודה.
ג. אורך ה- PAINTER רשום על אריזת הרפסודה.
ד. כל התשובות נכונות.


249.כיצד תגיב ספינה הקשורה לרציף בחבל הנקרא " BOW SPRING " בלבד, בצדה הימני כאשר ה מנועים משולבים לאט קדימה והגה באמצע?

א. החרטום ינוע קדימה.
ב. החרטום יסטה ימינה.
ג. החרטום יסטה שמאלה.
ד. החרטום לא יזוז בכלל, מפני שהחבל לא נותן לספינה לנוע .


250. מה היא רוח "בורה" ?

א. רוח צפונית קרה במפרץ ליון.
ב. רוח צפונית חמה בים האגאי.
ג. רוח צפונית קרה בים האדריאטי
ד. רוח מזרחית יבשה באזור מיצרי גיברלטר.


251. הרוח דרומית מערבית, אתה בדרכך מלרנקה לחיפה בקורס °150, באיזה זווית ומפנה לערך נושבת הרוח על ספינתך? )ביחס לחרטום הספינה(

א. מפנה ימני כ- °075.
ב. מפנה שמאלי כ- °105.
ג. מפנה שמאלי כ- °075.
ד. מפנה ימני כ- °105.


252. כיצד ניתן לדעת בספינה מהו ציוד הבטיחות שחובה עליה לשאת בעת הפלגה ?

א. ניתן למצוא את הציוד הנדרש בספר של היצרן.
ב. בתעודת הביטוח של הספינה.
ג. בתעודת כושר השייט של הספינה.
ד. בתעודת הרישום של הספינה.


253. אתה מפליג בספינת מפרש. מפרשים מקופלים. נושבת רוח צפונית מערבית בעוצמה של 20 קשרים. בכניסה למרינה הרצליה ובין שוברי הגלים, לפתע כבה המנוע ואינך מצליח להתניעו מחדש. כיצד תפעל?

א. אסובב את הספינה אל מחוץ לפתח המרינה ואטיל עוגן.
ב. אפרוש את אחד המפרשים בכדי לא להישאר ללא אמצעי הנעה .
ג. אטיל עוגן במקום ואנסה לאתר את התקלה.
ד. אתקשר לחברת הביטוח ואבקש סיוע.


254. מה יהיה רווח הכח במערכת הגלגלות של המפרש הראשי , המורכבת מגלגלת כפולה על המנור ועוד גלגלת כפולה על הסיפון? )החבל המושך יוצא מהגלגלת שעל המנור(

א. רווח הכוח יהיה פי 2.
ב. רווח הכוח יהיה פי 3.
ג. רווח הכוח יהיה פי 4.
ד. רווח הכוח יהיה פי 5.


255. מה פרוש המושג ".I.M.O " בארגונים הימים ?

א. משרד התחבורה הישראלי.
ב. ארגון הימי העולמי.
ג. ארגון חברות הספנות.
ד. זה פרק מתוך ספר ה-S.O.L.A.S.


256. בראות טובה אתה שומע מימינך כלי שייט המשמיע שבע צפירות קצרות המלוות בשבעה ניצנוצים קצרים בו זמנית. מהי כוונתו ומה הוא מסמן לך?

א. אין צפירות כאלה המלוות בניצנוצים.)ביום צפירות, בלילה ניצנוצים(
ב. הוא התכוון לצפור חמש צפירות קצרות וכנראה שהתבלבל.
ג. שהוא במצוקה , האורות המתלווים לצפירות יהיו רק בלילה.
ד.שכוונותיך אינן ברורות לו, תוך ניסיון למשיכת תשומת לב.


257. מהו המשפט הנכון ביותר ביחס לגלי גיבוע.

א. בחופי ישראל אין גלי גיבוע בקייץ, בגלל השינויים התכופים בנשיבת הבריזה.)יום ,לילה (
ב. גלי הגיבוע נעים תמיד בכיוון הרוח.
ג. כאשר נושבת רוח בכיוון ההפוך לתנועת גלי הגיבוע, גובה גלי הגיבוע יקטן.
ד. גלי גיבוע ניצבים לכיוון גלי הרוח, בגלל השפעתו של כוח קוריוליס )הגורם לרוח לסטות ימינה בחצי כדור הארץ הצפוני (


258. מה יהיה כיוון הרוח בדרום הארץ לאורך מישור החוף?

א. רוח מזרחית.
ב. רוח צפונית.
ג. רוח דרום מערבית.
ד. רוח דרום מזרחית


259. בהתיחס למפה הסינופטית המצורפת, היכן צפוי שיתפתחו ענני קומולונימבוס?

א. בנקודה L.
ב. בנקודה B.
ג. בנקודה D.
ד. בנקודה E.


260. כלי שייט J המציג את סימן היום כמתואר בתמונה 84 ורואה את D המציג את הדגל המתואר בתמונה 98 על התורן וכדור שחור בחרטום. מה מסמן כלי השיט ומה הפעולה הנדרשת?

א. זהו כלי שיט מוגבל בתמרון הנמצא בעגינה, יש לפנות ימינה על מנת למנוע התנגשות.
ב. זהו דגל של אדם בים ולכן יש לגשת לעזור בחיפוש האדם.
ג. זה סימן של כלי שיט במצוקה וחובתך לגשת אליו ולהגיש עזרה
ד. זהו כלי שייט עוגן עם צוללים ולכן יש להתרחק ממנו לפחות למרחק של 200 מטרים.


261. סירת מנוע )A( מבחינה בסירת משוטים )D(, מהי הפעולה הנדרשת?

א. אין סכנת התנגשות: ממונע תמיד מהיר יותר.
ב. D מפנה ל-A, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך.
ג. A מפנה ל-D, ממונע מפנה לסירת משוטים.
ד. D מפנה ל-A : סירת משוטים מפנה לממונע.


262. ספינתך מפרשית, מפליגה בקורס מזרחי )°090(. הרוח דרומית מערבית )כיוון °240( בעוצמה של 15 קשרים עם משבים של 25 קשרים. הספינה במערך מלא ומקבלת הטיה חזקה בכל פעם שמגיע משב רוח. אתה מעונין לשנות את המצב. כיצד תפעל?

א. אנפנף מפרשים במכות הרוח.
ב. אצמצם מפרשים ואשקול הפלגה עם חלוץ בלבד.
ג. אעלה לקידמית חדה ואקטין את ההטיה.
ד.אשנה קורס הפלגה °060 מעלות על מנת להקטין את הלחץ על המפרשים.


263. מה נכון ביחס לרפסודת הצלה?

א. ברפסודת הצלה יהיה לפחות עוגן צף אחד.
ב. הרפסודה מתנפחת כתוצאה מן החבטה הנגרמת בנפילת הרפסודה למים מהסיפון.
ג. מתקן השחרור ההידרוסטטי בלבד, מנפח את הרפסודה.
ד. בשום מצב אסור לאבטח רפסודה מתנפחת לסיפון.


264. מה מאפיין ענני "קומולונימבוס" ?

א. הם עננים בעלי התפתחות ערמתית.
ב. הם עננים המעידים בדרך כלל על מזג אויר נאה.
ג. הם מתפתחים בזמן שקיימת יציבות אטמוספרית לאורך כל הגבהים.
ד. אף תשובה אינה נכונה.


265.מה עליך לעשות בשיטת המיצוף ה-"CARDINAL " כאשר אתה רואה רצף של 9 נצנוצים מהירים?

א. יש לעבור את המצוף מצפון.
ב. יש לעבור את המצוף מדרום.
ג. יש לעבור את המצוף ממזרח.
ד. יש לעבור את המצוף ממערב.


266. מה משמעות של הסימון 6/12 בכבלים? )הסימון משמאל לימין(

א. 6 עיקרים, 12 חוטים בכל עיקר.
ב. 12 עיקרים, 6 חוטים בעיקר.
ג. 12 מ"מ קוטר, 6 טון עומס עבודה.
ד. 6 טון עומס עבודה, 12 טון עומס קריעה.


267. לצורך מה נועדה ריתמת הבטיחות הנמצת בספינה?

א. לאבטחת ציוד על הסיפון בפני תזוזה בטלטול בים קשה.
ב. לקשירת המנור של המפרש הראשי למקומו כאשר מפליגים ברוח מלאה על מנת למנוע מהפך לא מבוקר.
ג. לסגירת המגלול של החלוץ )ROLLER FURLING( כדי שלא יפתח ברוחות חזקות.
ד. לאבטחת אנשי הצוות במזג אוויר קשה, מפני נפילה לים.


268. מהו המשפט הנכון ביותר ביחס לעננים?

א. ענני קומולונימבוס מתפתחים בתנאים של מזג אוויר נאה.
ב. ענני סטרטוס הם עננים בהירים בגובה נמוך.
ג. ענני קומולונימבוס הם בעלי התפתחות אופקית.
ד. ממטרים וברד יכולים להיווצר בענני קומולונימבוס.


269. החלטת להתקרב לחוף, )בספינה מנוע( כאשר חרטום הספינה פונה לים הפתוח. הכוונתך להעזר בעוגן לצורך ביצוע הפעולה. מה עליך לעשות?

א. יש לשלשל מעט שרשרת ולהימנע מנגיעת העוגן בקרקע, בכל עת.
ב. יש להחליף את השרשרת בכבל מכיוון שנוח יותר לעבוד עם כבל.
ג. יש לבקר את הורדתה של השרשרת או החבל, כך שהעוגן יעצור את הספינה תוך שליטה מלאה על התהליך.
ד. יש לשלשל עד כמה שיותר שרשרת עוגן, בתחילת ההתקרבות .


270. מה מאפיין את מעבר השקע החורפי בחופי ישראל ברוב המקרים?

א. חזית חמה מקדימה את החזית הקרה.
ב. באזורינו החזית החמה בד"כ עוברת מדרום לישראל .
ג. לאחר מעבר החזית הקרה הלחץ הברומטרי יורד .
ד. תשובות א,ו-ב נכונות.


271. אתה מפליג בספינה מהרצליה לקפריסין בחודשי החורף, הרוח מערבית . רצף קריאות הלחץ הברומטרי היו: בשעה 1000 = 08:00 מיליבר. .מיליבר 996 = 12:00 בשעה .מיליבר 992 = 16:00 בשעה על מה מצביעים הנתונים?

א. הספינה מתקרבת לשקע והרוח מתחזקת.
ב. הספינה מתקרבת לרמה , מזג האוויר משתפר.
ג. השינוי בלחץ הברומטרי אינו משמעותי, זהו מצב רגיל של הבריזה.
ד. אין השפעה לשינוי הלחץ, שהוא רכיב אנכי ולרוח שהוא רכיב אופקי.


272. בעת סערה בלב ים, מים רבים חודרים לספינתך. באיזה אמצעי נוסף ניתן להשתמש כדי לשאוב את המים?

א. בעזרת משאבת מי הים של המנוע .
ב. בעזרת משאבת המים המתוקים של המנוע.
ג. בעזרת משאבה חשמלית של שמן התמסורת.
ד. בעזרת משאבה צנטריפוגלית של המנוע.


273. אתה מתקרב למרינה "פטיה" בתורכיה, לצורך כניסה ראשונית. אילו דגלים תניף בספינה ישראלית?

א. מצד ימין יש להניף את דגל "Q", מצד שמאל את דגל תורכיה ובירכתים את דגל ישראל.
ב. מצד ימין יש להניף את דגל ישראל, מצד שמאל את דגל תורכיה ובירכתים את דגל "Q".
ג. מצד ימין יש להניף את דגל תורכיה, מצד שמאל את דגל "Q" ובירכתים את דגל ישראל.
ד. מצד ימין יש להניף את דגל תורכיה, מצד שמאל את דגל ישראל ובירכתים את דגל "Q".


274. ספינתך "קצ'" מפליגה ברוח גבית מתחזקת,במערך מפרשים מלא, מהירות הרוח האמיתית היא 20 קשרים. החלטת להקטין את שטח המפרשים, לרוב ,כיצד תפעל?

א. מוריד ראשי וממשיך עם חלוץ מלא ומאסף.
ב. מוריד ראשי, סוגר חלוץ וממשיך עם מאסף.
ג. סוגר )או מוריד( חלוץ ומצמצם ראשי.
ד. מוריד מאסף, ומצמצם ראשי.


275. מתוך המפה הסינופטית המתוארת מטה,בהפלגה מ-A ל-B )מתוך נקודת הנחה שהחזית אינה מתקדמת ( מה הוא כיוון הרוח באתר שבנתיבך לפני שאתה עובר את החזית החמה?)צפון בראש הדף(

א. צפונית מערבית.
ב. דרומית.
ג. דרומית מערבית
ד. צפונית.


276. מתוך המפה הסינופטית איזה עננים יהיו )אם בכלל( בנקודת "O"?

א. ענני קומולונימבוס.
ב. שמים כמעט בהירים ללא עננים.
ג. ענני צירוס.
ד. ענני נימבוסטרטוס )ענני גשם(.


277.מתוך המפה הסינופטית היכן צפויה להיות הראות הטובה ביותר ?

א. באתר "A"
ב. באתר "B"
ג. במעבר החזית החמה.
ד. במעבר החזית הקרה.


278. בעת שייט בספינת מנוע. עלית על שרטון, איזה פעולה תעשה לראשונה?

א. לנטרל את המנוע לשילוב סרק ולבצע בקרת נזקים.
ב. הנפת 2 כדורים אחד מעל השני.
ג. במידה והשרטון הוא חולי אנסה לרדת ממנו באמצעות המנוע.
ד. יש לנסות לרוקן את המים והדלק, כדי שהספינה תתרומם ותוכל להשתחרר מהשרטון.


279. מהו המשפט הנכון ביותר?

א. ברוח גבית , הכוח הגורם לסטיית הספינה הוא קטן יותר מהכוח שגורם לסטיה ברוח מלאה.
ב. אם נוצרת הטיה פתאומית ממכת רוח חזקה בקדמית קהה יש" לרדת" ולמתוח מפרשים.
ג. גיזרת ההיגוי ברוח גבית, גדולה יותר מאשר ברוח קדמית חדה.
ד. ברוח גבית, רוח הפנים מעכבת את התקדמות הסירה יותר מאשר ברוח מלאה.


280. מהן הדרישות, מחבל המשמש לרתיקה ?

א. שיהיה ארוך ככל האפשר.
ב. שיהיה בעל מתיחות גבוהה.
ג. שיהי מסוג השוקע במים.
ד. כל התשובות נכונות.


281. מהן הדרישות בהתיחס לציוד הפירוטכני ?

א. בספינה למסע לאומי נדרשים 4 מצופי עשן.
ב. ציוד פירוטכני ראוי לשימוש עד 7 שנים.
ג. מצוף עשן יפעל לדקה 1 בלבד .
ד. לפיד יד אדום ימשיך לבעור גם לאחר שנפל למים.


282. אתה עומד לבצע עגינה ים תיכונית במרינה צפופת ספינות עוגנות. אורך הספינה 12 מטרים ) עוגן בחרטום( עומק המים 7 מטרים, אורך משך העוגן 70 מטרים ונושבת רוח צד חזקה מימין לחרטום היכן תטיל את העוגן?

א. אטיל את העוגן מימין לנקודת העגינה.
ב. אטיל את העוגן בניצב לנקודת ההתקשרות רחוק ככול האפשר מהרציף.
ג. אטיל את העוגן כרגיל אין משמעות לרוח ,הירכתיים רתוקות לרציף.
ד. אטיל את העוגן משמאל לנקודת העגינה.


283. אתה מפליג בעזרת מנוע, בקורס °180. הרוח האמיתית היא צפונית, מד הרוח מראה 12 קשרים, מהירות ספינתך 12 קשרים, מהי עוצמת הרוח האמיתית הנושבת באזור?

א. 22 קשרים.
ב.24 קשרים.
ג. 0 קשרים.
ד. 12 קשרים.


284.איזה מידע ניתן למצוא ב-" PILOT BOOK "?

א. את כל ערוצי הקשר של תחנות החוף הפועלות בסביבה.
ב. את נתוני כל המגדלורים והמצופים.
ג. רשימת תדרי המצוקה באיזור ההפלגה.
ד. את רוב הידע הנדרש לניווט וניתוב באזור הנתון.


285. אתה מפליג בקורס °150, הרוח מכיוון SW ועצמתה 5 בסולם בופור,אחת הוונטות שהיתה בעומס נקרעה.מה תהיה תגובתך?

א. הוונטה היא בצד ימין ולכן עליך לבצע סיבוב, בכדי להוריד את הלחץ מהתורן.
ב. הוונטה היא בצד שמאל ולכן עליך לבצע סיבוב ,בכדי להוריד את הלחץ מהתורן.
ג. דבר ראשון עליך להוריד את המפרשים.
ד. הוונטה היא קידמית ולכן תעבור לרוח מלאה כדי להוריד את הלחץ.


286. מהו המשפט הנכון ביותר?

א. ברוח קדמית חדה, הסטייה גדולה מאד, הטיה חזקה, מהירות גדולה, המפרש במצב של רפיון.
ב. ברוח מלאה מהירות טובה עד בינונית הטיה בינונית, יש סטייה , יש סכנת מהפך.
ג. ברוח צד, מהירות טובה עד טובה מאד, סטייה קלה,אין הטיה .
ד. ברוח קדמית קהה, מהירות קצת יותר טובה מאשר בקדמית חדה, יש סטייה, המפרשים מתוחים קרוב לקו השדרת ויש הטיה .


287. בשיטת המיצוף ה-"CARDINAL " אתה רואה מצוף בצבע צהוב שחור, ומעליו הסימן הבא: בצבע שחור, מאיזה צד של במצוף עליך לעבור?

א. יש לעבור את המצוף מצפון.
ב. יש לעבור את המצוף מדרום.
ג. יש לעבור את המצוף ממזרח.
ד. יש לעבור את המצוף ממערב.


288. למה תגרום ההסחה במדחף ימני , בעת שילוב המנוע קדימה ?

א. לסטיית חרטום הספינה ימינה.
ב. לסטיית חרטום הספינה שמאלה.
ג. אין השפעה בהתחלה, רק לאחר שהספינה קיבלה תאוצה החרטום יפנה ימינה.
ד. אף תשובה אינה נכונה.


289. מהו הכיוון המקורב של הרוח האמיתית בעת שמד הרוח בספינתך מציג רוח דרומית, ואתה שט מערבה ?

א. דרומית.
ב. דרומית מערבית.
ג. צפונית מזרחית.
ד. דרומית מזרחית.


290.מהו תפקידם של חבלי ההקשרות, הנקראים חבלי "SPRING" ?

א. אלו חבלים המונעים את תזוזת הספינה לאורך ובמקביל הרציף(לאחר קשירת הספינה(.
ב. חבלים אלו משמשים לבלימת הספינה במזג אויר אביבי בלבד .
ג. אלו חבלים המצמידים את החרטום או הירכתיים לרציף לאחר קשירת הספינה.
ד. אלו הם חבלים המיועדים לגרירה מכיוון שהם עשוים מנילון


291. בעת הפלגתך בספינה )מנוע + מפרשים( נפל המדחף, מה עליך לעשות?

א. עלי להניף שני כדורים שחורים מפני שאני כלי שייט ללא שליטה.
ב. יש להוריד את החרוט ,כלי השייט יחשב כמפרשית מבחינת חוקי הדרך.
ג. אין צורך להניף שני כדורים שחורים, אני יכול להיסחף עם הזרם ולשלוט עם ההגה.
ד. אעצור את הספינה נוסיף משקל רב בחרטום עד שציר המדחף יעלה מעל המים וארכיב את המדחף החילופי.


292. אתה שט בגשם שוטף בספינה שאורכה 23 מטרים, ובקושי רואה את חרטום ספינתך, המונעת ע"י מפרשים בלבד,איזה אות קולי תשמיע ?

א. שלוש צפירות קצרות ואחת ממושכת לסרוגין של לא יותר משתי דקות.
ב. שתי צפירות ממושכות בכל שתי דקות.
ג. צפירה ממושכת אחת ואחריה שתי צפירות קצרות לסרוגין של לא יותר משתי דקות.
ד. צלצולים מהירים בפעמון בכל דקה בנוסף אות קולי המורכב מצפירה ארוכה –קצרה- ארוכה.


293. הרוח מכיוון מזרח בדיוק,)בעוצמה של 9 קשרים( אתה שט במפרשים בקורס °125 וקשה לך לשמור על קורס ההפלגה. מה עשויה להיות הסיבה האפשרית ביותר לכך?

א. הרוח חלשה מדי ולכן המפרש לא מנוצל.
ב. הרוח חזקה מדי וההטיה חזקה מידי ולכן קשה לשמור על הכיוון.
ג. אתה קרוב מידי לרוח, מהירותך במים גדולה מידי.
ד. אתה "קרוב" מידי לרוח, מהירותך במים קטנה מידי.


294. למה משמש במערכת המפרש “BOOM -VANG” ( BOOM -JACK)

א. למתיחה של השפה האחורית של המפרש.
ב. לתמוך את המנור שלא יפול כאשר מורידים את המפרשים.
ג. לאבטח את המנור שלא יתרומם ברוחות כהות.
ד.בהפלגה ברוח מלאה, משמש כרווח כוח במתיחת המפרש הראשי .


295. אתה שט בראות טובה בנתיב ים צר ושומע מאחור שתי צפירות ארוכות ואחת קצרה. מהי משמעות הצפירות?

א. כלי שייט ממוכן משנה את אורכו ימינה.
ב. כלי שייט מפרשית מתכוון לעקוף אותך מצדך השמאלי.
ג. כלי שייט ממוכן מתכוון לעקוף אותך מצדך הימני.
ד. אין צפירה כזאת במסגרת החוק )אסור לעקוף בנתיב ים צר בעיקר לכלי שייט קטנים, פחות מ-20 מטרים (.


296. מהו המשפט הנכון ביותר?

א. "שרקיה" היא: רוח מזרחית יבשה שמקורה באפיק הפרסי.
ב. "בורה" היא: רוח קטבטית צפונית מזרחית חזקה ויבשה בחורף, הנושבת בים האדריאטי.
ג. "בורה" היא: רוח צפונית חזקה ויבשה בחורף, הנושבת בים השחור.
ד. רוח צפונית מזרחית קבועה הנושבת בקיץ בים האגאי ,נקראת "לבנטר".


297. מהו המשפט הנכון ביותר ?

א. באזור שבין החזית חמה לחזית לקרה, האיזוברים הם כמעט קווים ישרים.
ב. בחצי הכדור הצפוני, כיוון הרוח סביב רמה ,הוא עם כיוון השעון תוך כדי התכנסות.
ג. בחצי הכדור הדרומי ,כיוון הרוח סביב שקע ,הוא נגד כיוון השעון תוך כדי התכנסות.
ד. בחצי כדור הארץ הצפוני ,חזית חמה גורמת בדרך כלל לרמה ברומטרית.


298.בהתיחס למפה הסינופטית המצורפת, מה כוון הרוח בנקודה B ?

א. רוח מזרחית.
ב. רוח צפון מערבית.
ג. רוח צפונית מזרחית.
ד. אף אחת מהתשובות אינה נכונה.


299. איזה מהפריטים הבאים אינו נמצא ברפסודת ההצלה?)כחלק מהציוד הקבוע(

א. ציוד פירוטכני.
ב. חבל זריקה ציפני.
ג. מכשיר S.A.R.T נייד .
ד. חוברת הנחיות להישרדות.


300. מהן לרוב, הדרישות מחבל גרירה ?

א. שיהיה קשיח מאוד וכבד.
ב. שיהיה בעל תכונות מתיחות גבוהות.
ג. החבל המתאים ביותר לצורך גרירה , הוא חבל מנילה.
ד. כל התשובות נכונות.


301. מה הקשר בין גודל הספינה למשקל העוגן והחומר ממנו הוא עשוי?

א. בתקן ציוד הבטיחות של רספ"ן יש התיחסות לשאלה זו.
ב. משקל העוגן והחומר ממנו הוא עשוי הם ניגזרת של האורך והרוחב של כלי השייט בלבד.
ג. אין משמעות למשקל העוגן והחומר ממנו הוא עשוי, החשיבות היא לסוג הקרקע.
ד. אף יצרן או יבואן ספינות אינו יכול לקבוע את סוג העוגן והמשקל אותו הוא מספק .


302. ביומן הפלגה נהוג לרשום את הנתונים הבאים: א-מד דרך ב-חום מנוע ג-תשדורות מצוקה ד-כיוון הרוח ה-כמות העננים ו-מיקום הספינה ז-לחץ שמן ח-עוצמת הרוח ט-שמות אנשי המשמרת. מתוך הרשימה הנ"ל ,איזה סעיפים יכולים לעזור לך להתמצאות בנתיב ההפלגה?

א. ב, ג, ד, ו.
ב. א, ח, ד, ו.
ג. .א, ג, ז, ט.
ד. .א, ד, ה, ט.


303. איזה מכלי השייט הרשומים מטה, עונה להגדרה של "כלי שייט העוסק בדייג"?

א. ספינת מנוע מעל 12 מטרים הגוררת רשת על קרקעית הים.
ב. ספינת מנוע באורך 12 מטרים הפורסת רשת.
ג. ספינה העוסקת בדייג סרטנים באורך של 22 מטרים.
ד. כל התשובות נכונות.


304.בספינה בעלת מנוע אחד וציר אחד, בעלת מדחף ימני. מה תהיה ההשפעה בעת שילוב המנוע קדימה?

א. ירכתי הספינה יסטו חזק ימינה.
ב. חרטום הספינה יסטה חזק ימינה.
ג. חרטום הספינה יסטה מעט שמאלה.
ד. לא תהיה כל סטייה, וההגה יקבע את הכיוון.


305. בהתיחס למפה הסינופטית המצורפת, סמן את המשפט הנכון ביותר לגבי הראות.

א. הראות בנקודה A מוגבלת מאוד.
ב. הראות בנקודה B שואפת ל"אפס".
ג. הראות בנקודה L )מרכז השקע הדרומי( טובה מאוד בגלל הגשמים באזור.
ד. הראות לאורך חופי ישראל הדרומים טובה מאוד.


306. בהתיחס למפה הסינופטית המצורפת, בהפלגה מקפריסין לישראל, )בקורס °150( באיזה מפנה הספינה מפליגה?)ברובו של המסלול(

א. רוח קידמית חדה, מפנה ימני.
ב. רוח קידמית חדה, מפנה שמאלי.
ג. רוח צד, מפנה שמאלי.
ד. רוח מלאה.


307. בהתאם למפה המצורפת, מה ישפיע על האי קפריסין?

א. החזית הקרה של השקע החורפי.
ב. החזית החמה של השקע החורפי .
ג. הגזרה הקרה של השקע החורפי.
ד. הגזרה החמה של השקע החורפי.


308. מהו המשפט הנכון ביותר מבין האפשרויות הבאות לגבי "הבריזה" באזרינו?

א. הרוח האופינית בקיץ באזורינו נגרמת מהאפיק הפרסי, הגורם ביום להחלשות הבריזה היומית.
ב. "הבריזה" האופינית בקיץ באזורינו, נגרמת משינוי טמפרטורות שבין הים והיבשה.
ג. הרוח האופינית גורמת להתחזקות הבריזה בלילה מכיוון שהיא נושבת מאותו הכיוון .
ד. אין השפעה לאפיק הפרסי, על עוצמת הבריזה.


309. G כלי שייט ממוכן רואה את כלי שיט K המשמיע אות קולי כמתואר בתמונה 119.מה הוא מסמן?

א. K מסמן שהוא פונה ימינה מפני שהוא צריך לפנות לי דרך ולפי חוקי הדרך משמיעה צפירה ארוכה.
ב. בערפל אות זה מסמן שכלי השייט לא עושה דרכו במים.
ג. K נמצא במצוקה וזקוק לעזרה .
ד. האות לא ברור ולכן אצפור לפחות 5 צפירות קצרות כי אינני מבין את כוונותיו.


310. מה מסמן כלי שייט המציג סימן כמתואר בתמונה 81?

א. כלי שייט ללא שליטה.
ב. כלי שייט במצוקה.
ג. כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן המסמן את הצד המותר למעבר.
ד. כלי שייט על שירטון.


311. מפרשית O מבחינה בכלי שייט C המציג אורות כמתואר בתמונה 53. מהו כלי השייט ומה הפעולה הנדרשת?)קיימת לכאורה סכנת התנגשות(.

א. C הוא כלי שיט המוגבל בכושרו לתמרן . מפרשית O תפנה שמאלה.
ב. C הוא כלי שיט העוסק בדייג. מפרשית O תפנה שמאלה.
ג. C הוא כלי שיט גורר, ועליו לפנות דרך .מפרשית O תמשיך בנתיבה.
ד. C הוא כלי שיט עוגן. מפרשית O תמשיך בנתיבה.


312. כלי שייט המציג סימן כמתואר בתמונה 84 ומפליג במרחק של כ-100 מטר מקו החוף )חוף רחצה מוכרז(. מה קובעות התקנות לגביו?

א. מותר לו, זהו כלי שייט שיעודו דייג והעוסק בדייג.
ב. הוא עובר עבירה. אסור להפליג בחוף רחצה מוכרז.
ג. מותר לו, זהו כלי שייט ממוכן המציג היתר הפלגה בקרבת החוף.
ד. הוא עובר עבירה, זהו כלי שייט העוסק בדייג בטווח של פחות מ-300 מטר מהחוף.


313. איזה סימון יציג כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 53?

א. אין צורך בסימן יום.
ב.סימן יום כמתואר בתמונה 82.
ג.סימן יום כמתואר בתמונה 78.
ד.סימן יום כמתואר בתמונה 86.


314. איזה סימן יציג במשך היום כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 39 ?

א. סימן כמתואר בתמונה 79
ב. סימן כמתואר בתמונה 80.
ג. סימן כמתואר בתמונה 83.
ד. סימן כמתואר בתמונה 81.


315. כלי שייט M מפרשית המפליגה ברוח מלאה, המפרש הראשי נמצא על דופן ימין שלה.מבחינה בכלי שייט E המציגה אורות בהתאם לתמונה 37,)עוצמת האורות הולך ומתחזק(.סמן את התשובה הנכונה.

א. אלו 2 מפרשיות בקורס התנגשות M מיפנה ימני E מיפנה שמאלי ולכן E מפנה ל-M
ב. M כלי שייט משיג ועובר ולכן אין חשיבות למיפנה, M תפנה דרך.
ג. E כלי שייט המפליג בעזרת מפרש ומנוע ולכן יחשב כממוכן ועליו לפנות ל-M
ד. לא ניתן לדעת אם יש סכנת התנגשות, רק בעזרת מכ"מ ניתן לדעת על קיום סכנת התנגשות ולכן אין צורך לנקוט בפעולה.


316. מה מסמן כלי שייט המציג דגל כמתואר בתמונה 92 ומעליו כדור שחור ?

א. אני עוגן. שמור מרחק ממני.
ב. אני במצוקה וזקוק לעזרה .
ג. אני עוגן לצורך חיפוש אדם בים.
ד. אני עורך ניסויי מנוע, שמור מרחק.


317. אתה מבחין באור לבן בודד לפני חרטום ספינתך, מה הוא עשוי להיות ומה תהיה פעולתך?)עוצמת האור מתחזקת(

א. זהו אור ירכתיים של כלי שייט. אפנה לו דרך.
ב. זהו אור עגינה של כלי שייט שאורכו גדול מ-50 מטר.אעבור לידו בזהירות.
ג. זהו אור דרך של כלי שייט שאורכו קטן מ-50 מטר. אמשיך בקורס ומהירות
ד. תשובות א + ב נכונות.


318. בעת הפלגה בספינת מפרש, אתה מבחין מול חרטום ספינתך בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 39.מה מסמן כלי השייט ומה תהיה פעולתך?

א. שהוא ללא שליטה ועוגן אגש לעזרה.
ב. שהוא דייג האוסף את הרשתות. אפשר לעבור בקרבתו.
ג. זוהי מפרשית שהדליקה אורות רשות עלי לפנות לאחד הצדדים.
ד. שהוא על שרטון ולכן עלי להיזהר.


319. אתה על כלי שייט H בקורס הפלגה 340? ומציג אורות כמתואר בתמונה 1. אתה בסכנת התנגשות עם P ,המציג אורות כמתואר בתמונה 58. הרוח מערבית . מה תהיה פעולתך ?

א. אמשיך בקורס ומהירות .
ב. אפנה ימינה כ-50 מעלות.
ג. אפנה שמאלה כ-50 מעלות.
ד. שני כלי השייט יפנו ימינה מצב של חרטום מול חרטום.


320. אתה מפליג בספינה J במפרשים בלבד, במפנה שמאלי, אתה רואה את B המציג את הצורה שבתמונה 80. מה הפעולה הנדרשת ?

א. יש סכנת התנגשות, B מפנה.
ב. אתה במפנה שמאלי ולא ברור לך באיזה מפנה נמצא B, ולכן לפי החוק אתה מפנה.
ג. B ממוכן אני במפנה שמאלי ולכן כל אחד פונה ימינה.
ד. J מפנה דרך ל-B בדרך היעילה ביותר.


321. כלי שייט J בקורס הפלגה 020 ? ומציג אורות כמתואר בתמונה 1. בסכנת התנגשות עם B ,המציג אורות כמתואר בתמונה 58. הרוח מערבית . מה הפעולה הנדרשת? )צפון בראש העמוד (

א. J ממשיך בקורס והמהירות ככל הניתן .
ב. כל אחד מכלי השיט יפנה ימינה.
ג. רק B מפנה שמאלה.
ד. J מפנה בצורה היעילה ביותר.


322. כלי שייט J המציג את סימן היום כמתואר בתמונה 84 ורואה את D המציג את הדגל המתואר בתמונה 98 על התורן וכדור שחור בחרטום. מה מסמן כלי השיט ומה הפעולה הנדרשת?

א. זהו כלי שיט מוגבל בתמרון הנמצא בעגינה, יש לפנות ימינה על מנת למנוע התנגשות.
ב. זהו דגל של אדם בים ולכן יש לגשת לעזור בחיפוש האדם.
ג. זה סימן של כלי שיט במצוקה וחובתך לגשת אליו ולהגיש עזרה
ד. זהו כלי שייט עוגן עם צוללים ולכן יש להתרחק ממנו לפחות למרחק של 200 מטרים.


323.מפרשית )H( מבחינה בסירת מנוע )L( הצופרת את האות שבתמונה 119 מהי הפעולה הנדרשת?

א. L במצוקה , H חייבת להגיש עזרה.
ב. אין סכנת התנגשות, כל כלי שייט ימשיך בדרכו.
ג. L מפנה ל- H, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך.
ד. L מפנה ל- H, ממונע מפנה למפרשית.


324. ספינה דו מנועית )O( מבחינה בסירת מנוע )B(, מהי הפעולה הנדרשת?

א. B מפנה ל- O.
ב. B מפנה ל- O, כי O יותר גדולה ממנה.)יש לה 2 מנועים (
ג. B ו- O משנים כל אחד את הקורס שלהם לימין.
ד. O מפנה ל- B.


325. כלי שייט מציג אורות כמתואר בתמונה 55, איזה סימן עליו להציג ביום?

א. כמתואר בתמונה 83.
ב. כמתואר ב תמונה 79.
ג. כמתואר בתמונה 88.
ד. כמתואר בתמונה 84.


326. מפרשית "K" במפנה שמאלי ברוח צפונית, ורואה את מפרשית "A“ כשהמפרש הראשי נמצא משמאל לדופן שלה . מה הפעולה הנדרשת?

א. לא תיתכן התנגשות במצב כזה.
ב. "A" מפליגה ברוח מלאה ולכן קל לה יותר לפנות דרך.
ג. "K" מפנה מפני שהיא במפנה שמאלי.
ד. "A" מפנה מפני שהיא במפנה שמאלי במעלה הרוח.


327. מפרשית )F(, מבחינה במפרשית )C(, הרוח דרומית,מהי הפעולה הנדרשת?

א. F מפנה ל-C, הרואה מימין מפנה דרך.
ב. F מפנה ל-F ,C במעלה הרוח באותו המפנה.
ג. C מפנה ל- F, מפנה שמאלי מפנה למפנה ימני.
ד. אין סכנת התנגשות, עד ש- F תגיע C כבר תספיק לחצות.


328. סירת מנוע )A( מבחינה בסירת משוטים )D(, מהי הפעולה הנדרשת?

א. אין סכנת התנגשות: ממונע תמיד מהיר יותר.
ב. D מפנה ל-A, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך.
ג. A מפנה ל-D, ממונע מפנה לסירת משוטים.
ד. D מפנה ל-A : סירת משוטים מפנה לממונע.


329. ספינת מיפרש "O" המציגה את סימן היום כמתואר בתמונה 82, רואה את "M" המציג את סימני היום כמתואר בתמונה 84 , ובנוסף סימן יום כמתואר בתמונה 85 על דופן שמאל. מה הפעולה הנדרשת?

א. "O" מפרשית, "M" דייג ולכן "O" מפנה.
ב. "O" ממוכן והוא דייג שאינו שט עם רשת פרושה מצד ימין ולכן "O" ממשיך בקורס מהירות.
ג. "O" ממוכן ו"M דייג, חובת הפינוי על "O" ועליו להתרחק מהמכשול הנמצא על דופן שמאל.
ד. לא תיתכן התנגשות במצב זה.


330. כלי שייט "M" מציג את האורות שבתמונה 43, רואה את "E" המציג את אותה התמונה. וקיימת סכנת התנגשות. מה הפעולה הנדרשת?

א. כל אחד פונה ימינה.
ב. M מפנה ל-E .
ג. E מפנה ל-M .
ד. אם כלי שייט M מהיר יותר מכלי שייט E אין צורך בשום פעולה .


331. כלי שייט "C" המציג את סימן היום כמתואר בתמונה 84, רואה את "G" המציג את סימן היום כמתואר בתמונה 81. מה הפעולה הנדרשת?

א. "C" דייג, "G" על שרטון, יש להתרחק ככל האפשר.
ב. "C" מוגבל בשל השוקע ולכן "G" ימשיך בדרכו.
ג. "C" מוגבל בכושרו לתמרן ו"G" ללא שליטה ולכן יפנה דרך.
ד. "G" עוגן. אפשר לעבור בקרבתו בזהירות.


332. כלי שייט J בקורס הפלגה 022 ומציג אורות כמתואר בתמונה 1. בסכנת התנגשות עם כלי שייט B ,המציג אורות כמתואר בתמונה 66. הרוח מערבית. מה הפעולה הנדרשת?

א. B ממשיך בקורס והמהירות ככול האפשר.
ב. B פונה ימינה.
ג. B פונה שמאלה.
ד. J ו B ,חרטום מול חרטום כל אחד פונה ימינה.


333.ספינה K מציגה את האורות שבתמונה 16, רואה את ספינה C שמציגה את האורות שבתמונה 28. מהי הפעולה הנדרשת?

א. K מפנה.
ב. C מפנה.
ג. כל אחד פונה ימינה.
ד. K רחפת וC גורר לכן K מפנה רחפת מפנה לגורר.


334. כלי שייט K מציג את האורות שבתמונה 14 . רואה את כלי שייט G המציג אורות שבתמונה 55. מה הפעולה הנדרשת? )רוח צפונית(

א. G מפנה שמאלה , אל מאחורי הירכתים של K .
ב. K ממשיך בקורס ומהירות.
ג. K מפנה ל-G .
ד. אין צורך לעשות כלום מפני שלא קיימת סכנת התנגשות.


335. כלי שייט G ומציג אות המתואר בתמונה 82.רואה את כלי שייט O המציג את דגל 98 מעל המבנה וכדור שחור באזור החרטום . מה הפעולה הנדרשת?

א. אלו שני כלי שייט ממוכנים כל אחד יפנה ימינה.
ב. O ממוכן , הוא במצוקה ולכן עלי לגשת ולסייע לו.
ג. יש להתרחק למרחק של לפחות 200 מטרים מספינה O ,הוא עוגן ועוסק צלילה.
ד. זהו כלי שייט של נתב הנמצא בעגינה , ניתן להפליג לידו בזהירות .


336. כלי שייט ממוכן )K( המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86 מבחין במפרשית ) C( במפנה שמאלי. מה הפעולה הנדרשת?

א. C מפנה ל- K.
ב. K מפנה ל- C.
ג. C מעל לרוח מפנה.
ד. כל אחד ממשיך בדרכו.


337. מפרשית )M( המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מבחינה בסירת חתירה )D (, וקיימת סכנת התנגשות מהי הפעולה הנדרשת?

א. D מפנה ל- M.
ב. M מפנה ל- D.
ג. אין סכנת התנגשות, מפרשית מהירה יותר מסירת חתירה.
ד. כל אחד ממשיך בדרכו.


338. אתה מפליג על מפרשית A הרוח צפונית, מהירות ספינתך 12 קשר, אתה מבחין במפרשית I מהירותה 8 קשרים. מפרשית A מפליגה במפנה ימני מפרשית I מפליגה במפנה שמאלי , מה הפעולה הנדרשת ?

א. לא יתכן שהמפרשיות במפנים שונים ולכן A יפנה ל-I .
ב. לפי חוקי הדרך A חייב לפנות דרך ל-I .
ג. אין סכנת התנגשות בין 2 כלי השייט.
ד. במידה ויש סכנת התנגשות מפנה שמאלי חייב לפנות למפנה ימני I יפנה ל- A.


339. אתה מפליג במפרשית ורואה מולך את המתואר בתמונה מספר 39,כיצד עליך לנהוג ?

א. זהו כלי שייט שאורכו מעל 50 מטר הנמצא במצוקה אגש לסייע לו.
ב. זהו כלי שייט ללא שליטה, אפנה לו דרך לצד ימין.
ג. זהו כלי שייט שאורכו מעל 50 מטר הנמצא על שרטון, אתרחק מהסכנה.
ד. זהו מטוס ים ללא שליטה המתרחק ממני, אמשיך בדרכי.


340. כלי שייט "M" מציג את סימן היום המתואר בתמונה 86,ונמצא בסכנת התנגשות עם "K" המציגה את אותו סימן יום. מהו כלי השיט ומה הפעולה הנדרשת?

א. M גורר ואורך הגרר מתחת ל- 200 מטר. M מפנה.
ב. M גורר ואורך הגרר מעל ל-200 מטר. M מפנה.
ג. כלי השייט K גורר מעל 200 מטר K מפנה שמאלה.
ד. במידה והספינה K לא מפנה, M תפנה שמאלה על מנת למנוע התנגשות.


341. רוח צפונית בעת הפלגה במפרשים מזרחה אתה מבחין מול חרטום ספינתך בכלי שייט , המציג אורות כמתואר בתמונה 58. כיצד תנהג?

א. כלי שייט של דייג עלי לפנות דרך .
ב. כלי שייט ללא שליטה, עלי לפנות לו דרך.
ג. כלי שייט במצוקה חובה לעזור.
ד. כלי השיט מפרשית במפנה ימני ולכן עלי לפנות דרך.


342. כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 38, איזה סימן יציג ביום ?

א. כמתואר בתמונה 84.
ב. כמתואר בתמונה 75.
ג. כמתואר בתמונה 83.
ד. אין צורך בסימן יום.


343. כלי שייט "K" מציג את האורות שבתמונה 11, רואה את כלי שייט "O" המציג את האורות שבתמונה 14. מה הפעולה הנדרשת?

א. בהתאם לתקנות , O מפנה ל- K.
ב. זהו מקרה גבולי שבו התקנות אינן חלות ולכן אפעל בהתאם לכללי הימאות הטובה .
ג. "K " יפנה ל "O" על ידי עצירה.
ד. במידה ו"K" לא מפנה "O" חייב לפנות ימינה.


344. אתה על כלי שייט היוצא מהמרינה בהרצליה בלילה, איזה אורות אתה צופה לראות על שוברי הגלים ביחס לחרטום הספינה ?

א. תמונה 62.
ב. תמונה 74.
ג. תמונה 71.
ד. תמונה 16.


345. כלי שייט המניף ביום את דגל 95, איזה אור ידליק כלי שייט זה בלילה? )במרינה(

א. כמתואר בתמונה 27.
ב. כמתואר בתמונה 48.
ג. כמתואר בתמונה 13.
ד. כמתואר בתמונה 62.


346. מפרשית )O(, מבחינה בכלי שייט )M( גם מיפרשית, הרוח דרומית מהי הפעולה הנדרשת?

א. O מפנה ל- M.
ב. M מעל הרוח מפנה ל-O.
ג. M מתחת לרוח ולכן מפנה.
ד. כל אחד פונה ימינה.


347. מתי עלולה הספינה להיקלע לסכנה של מהפך בלתי מבוקר?

א. בעת סיבוב.
ב. בעת הפלגה ברוח מלאה.
ג. בעת הפלגה ברוח צד.
ד. בעת הפלגה מול הרוח.


348. אתה מפליג בספינת מפרש בכיוון °300. הרוח צפונית בעוצמה של 10 קשרים. אתה מעוניין לשנות את קורס ההפלגה ל- °060. כיצד תפעל ביעילות המרבית?

א. אסובב את לוח ההגה ימינה ואעשה מהפך.
ב. אסובב את לוח ההגה ימינה ואעשה סיבוב.
ג. אסובב את לוח ההגה שמאלה ואעשה מהפך.
ד. אסובב את לוח ההגה שמאלה ואעשה סיבוב.


349. אתה מפליג בספינה באורך 12 מטרים בכיוון צפון-מערב. חוץ ממך נמצאים על הסיפון חמישה אנשי צוות, שזו הפלגתם הראשונה, ובהם שלושה ילדים. הרוח היא דרומית-מערבית )בכיוון °240( בעוצמה של 15 קשרים, עם משבים של 20 קשרים. אתה מפליג במערך מלא, וכל משב רוח מטה מאוד את ספינתך. אתה מעוניין לשפר את המצב. כיצד תפעל?

א. אעלה לרוח קדמית חדה, ואקטין את ההטיה.
ב. אנפנף מפרשים במכות הרוח.
ג. ארד לרוח גבית כדי להקטין את ההטיה.
ד. אצמצם מפרשים ואשקול להפליג בכוח מפרש החלוץ בלבד.


350. הספינה נעה לאחור. אתה רוצה להפנות את החרטום ימינה. לאיזה כיוון יש לסובב את גלגל ההגה?

א. ימינה.
ב. שמאלה.
ג. גלגל ההגה אינו משפיע על כיוון הפנייה.
ד. יש להשאיר את ההגה באמצע; הסחת המדחף תגרום לסיבוב.


351. הנך מבחין ביום בספינה המניפה את דגל A. מה מציין הדגל הזה, כיצד תגיב ואילו אורות תציג ספינה זו בלילה?

א. דגל אדם בים, אתרחק 200 מטרים. בלילה הספינה תציג את האורות האלה: לבן, אדום, לבן מסביב.
ב. דגל צוללים, אתרחק 200 מטרים. בלילה הספינה תציג את האורות האלה: אדום, לבן, אדום מסביב.
ג. דגל אדם בים, אתרחק 200 מטרים. בלילה הספינה תציג את האורות האלה: לבן מסביב ואורות ניווט.
ד. דגל צוללים, אתרחק 300 מטרים. בלילה הספינה תציג את האורות האלה: לבן ואדום, לבן מסביב.


352. עד לאיזה מרחק רשאי כלי שיט להתרחק בהפלגה במסע בתחום מימי חופין?

א. עד 6 מיילים מהחוף.
ב. אין הגבלת מרחק מהחוף.
ג. עד 12 מיילים מהחוף.
ד. עד 35 מיילים מהחוף.


353. מהם גבולותיו של חוף המסומן כחוף רחצה מוכרז אשר אסור לכלי שיט?

א. אין כללים אחידים לכל החופים – כל חוף וגבולותיו.
ב. 400 מטרים לאורך החוף ועד 250 מטרים לתוך הים.
ג. 50 מטרים מכל צד של השטח המוכרז, ומרחק של 300 מטרים מקו שפל המים בחוף.
ד. 100 מטרים מכל צד של סוכת המציל המרכזית, ובמרחק של 150 מטרים מקו הגאות בחוף.


354. התקרבת למרינה ואתה מזהה ספינה העומדת בפתח המרינה ומניפה את הדגל B של קוד האותות הבינלאומי. כיצד תנהג?

א. אחכה מחוץ למרינה כיוון שצריך לשמור על מרחק של לפחות 200 מטרים מהספינה.
ב. אחכה מחוץ למרינה כיוון שצריך לשמור על מרחק של לפחות 100 מטרים מן הספינה.
ג. אכנס למרינה ואמנע מקרבת-יתר לספינה לשם זהירות.
ד. אחכה מחוץ למרינה עד שהספינה תפנה את המקום.


355. מתי תשתמש ברקטות מצנח?

א. גם ביום וגם בלילה.
ב. בלילה בלבד.
ג. ביום בלבד.
ד. כשאצטרך להאיר ניצולים.


356. אתה מפליג במפרשית בלילה. מול חרטום ספינתך אתה רואה אורות, כמתואר בתמונה 36. מהי הפעולה הנדרשת?

א. אפנה ימינה, וכך תעשה גם הספינה האחרת.
ב. אשמור על קורס ועל מהירות ההפלגה.
ג. אפנה דרך לספינה האחרת כיוון שזו ספינה גדולה.
ד. אקים קשר עם הספינה האחרת ואשאל מהן כוונותיה.


357. אתה מבחין בלילה בספינה המציגה אורות ניווט וגם אור לבן מסביב , ומעליו אור ירוק מסביב. מהו סימן-היום שספינה זו צריכה להציג?

א. שני משולשים שבסיסם מחובר.
ב. שני משולשים שקדקודיהם מחוברים.
ג. גלגל שחור.
ד. כדור ומעליו מעוין ומעליהם כדור.


358. בשיטת המיצוף "CARDINAL SYSTEM" אתה מבחין בתשעה נצנוצים מהירים במהלך 15 שניות. מאיזה כיוון יש לעקוף את המצוף?

א. מצפון.
ב. מדרום.
ג. ממזרח.
ד. ממערב.


359. בחר את ההיגד הנכון:

א. מטפה קצף מתאים לכיבוי כל סוגי השרפות.
ב. מטפה קצף מתאים לכיבוי שרפת מוצקים.
ג. מטפה קצף מתאים לכיבוי שרפת נוזלים.
ד. מטפה קצף מתאים לכיבוי שרפת חשמל.


360. מתי מבצעים עגינה באמצעות שני עוגנים?

א. כאשר הרוח וזרם המים נעים בכיוונים שונים.
ב. כאשר עוגן אחד אינו יכול להחזיק את הספינה במקומה אל מול הרוח.
ג. בנהר, כאשר הזרם משנה את כיוונו.
ד. כל התשובות נכונות.


361. באיזה מצב יהיה החלוץ במצב של "HEAVE TO"?

א. כאשר הוא מתוח מעל הרוח.
ב. כאשר הוא מתוח מתחת לרוח.
ג. כאשר הוא משוחרר לחלוטין.
ד. כאשר הוא משוחרר מתחת לרוח.


362. הראות טובה וכלי שיט מימינך משמיע שבע צפירות קצרות שפירושן:

א. כלי השיט פונה ימינה.
ב. כלי השיט עוקף אותך מצד שמאל.
ג. כוונותיך אינן מובנות.
ד. מנועים מופעלים לאחור.