הי חברים,
אתר מקבץ מבחני הימאות חינם וממומן מכיסי כבר 5 שנים - כ300 שקלים כל שנה עלות שרת ודומיין.
אם האתר עזר לכם ונהנתם ללמוד איתו, אנא תרמו כל סכום העולה על דעתכם על מנת שאוכל לתחזק ולהשאיר את האתר עובד למען דורות הימאים הבאים
תודה
ניקוד : 0 צור מבחן משאלות בהן טעיתי כתבו לי

1. אופנוע ים (K) מבחין בכלי שייט (G) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 80, מהי הפעולה הנדרשת?

א. G עוגן, אין סכנה, K יכול להמשיך .
ב. K מפנה ל-G ,G הוא כלי שיט ללא שליטה .
ג. G על שרטון, K ינהג בזהירות רבה, יתרחק בצורה היעילה ביותר מהשרטון .
ד. G מבקש עזרה, על K לגשת אליו ולעזור לו .


2. אופנוע ים (P) מבחין בספינת מפרש (H) ועליה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת?

א. H יפנה ל- P, (שמאלה) ממונע מפנה למפרשית .
ב. P יפנה ימינה וגם-H יפנה ימינה .
ג. P יפנה ימינה ל- P ,H איננו מבין את האותות של H ומה שבטוח- בטוח! .
ד. H ו- P יכולים להמשיך בדרכיהם .


3. אופנוע ים (H) מבחין במפרשית (P) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת?

א. P עוגנת, על H לפנות לה דרך .
ב. H פונה ימינה, ו-P פונה ימינה .
ג. P מוגבלת בכושרה לתמרן (אין מספיק רוח ), על H לפנות לה דרך .
ד. אין סכנה, H יכול להמשיך באורח ומהירות .


4. אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 81, מהי הפעולה הנדרשת?

א. B מוגבל מפאת השוקע שלה, ולכן על J לפנות לה דרך .
ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו .
ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו .
ד. B על שרטון, J ינהג בזהירות רבה ויתרחק בצורה היעילה ביותר מהשרטון .


5. אופנוע ים (K) מבחינה בכלי שייט (C) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת?

א. C עוגן, אין סכנה, K יכולה להמשיך .
ב. C מוגבל שוקע, על K לפנות לו דרך בזהירות .
ג. K ו- C כל אחד פונה ימינה .
ד. C על שרטון, K תנהג בזהירות רבה, תתרחק בצורה היעילה ביותר מהשרטון .


6. אופנוע ים (M) מבחין בכלי שייט (A) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת?

א. M צריך לעבור מאחורי ירכתיו של A .
ב. A מפנה ל- M ,M מימינו .
ג. M מפנה ל-A ,A גורר ואורך הגרר מעל 200 מטר .
ד. M מפנה ל-A ,A קשה לו לתמרן .


7. אופנוע ים (O) מבחין בכלי שיט (C) כשהוא מניף סימן יום כמתואר בתמונה 86 מהי הפעולה הנדרשת?

א. C מפנה ל- O.
ב. O מפנה ל- C.
ג. O ו-C. כל אחד פונה ימינה .
ד. אין סכנת התנגשות .


8. אופנוע ים (P) מבחין בספינת מנוע (D) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 75, מהי הפעולה הנדרשת?

א. ספינה D עוסקת בדייג על P לפנות לה דרך .
ב. P מהיר ויכול להמשיך בתנועה ללא חשש .
ג. ספינה D מפנה לאופנוע ים P : P מימינו .
ד. D מוגבלת בגלל השוקע, P יפליג בזהירות עד שהסכנה תחלוף .


9. אופנוע ים (M) מבחין באופנוע ים (E), מהי הפעולה הנדרשת? (לא קיימת סכנת התנגשות) .

א. E מפנה ל- M .
ב. M מפנה ל- M ,E עוקפת .
ג. אין צורך לבצע שינוי בקורס או מהירות .
ד. E יפנה ל- M, מה שבטוח, בטוח! .


10. כלי שייט (M) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 84 משיג ועובר את אופנוע ים (E), מהי הפעולה הנדרשת?

א. E מפנה ל- M ,M דייג העוסק בדייג .
ב. M יפנה ל- E.כלי שייט עוקף יפנה .
ג. E יפנה ל- E ,M איננו מבין את האותות של M ומה שבטוח – בטוח! .
ד. E יפנה ל- M, ספינה מפנה לאופנוע .


11. אופנוע ים (J) רואה כלי שייט (B) המניף על התורן שלו דגל כמתואר בתמונה 95 ובחרטום הספינה כדור שחור. מה מסמן (B) ומהי הפעולה הנדרשת ?

א. B מודיע שהוא עוגן ועל הספינה יש חומרים מסוכנים יש לעבור בזהירות .
ב. B מסמן מצוקה, יש לגשת ולעזור .
ג. B מהווה סירת אם לצולל. צריך לשמור מרחק מעל 200 מטרים ממנו .
ד. B ללא שליטה אך הניף דגל במקום הכדור השני ולכן- צריך לשים לב! .


12. אופנוע ים )C( מבחין בכלי שייט (N) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 77, מהי הפעולה הנדרשת?

א. N מבקש עזרה ועל C לגשת ולסייע לו .
ב. N עוגן, C יכול להמשיך להפליג .
ג. N מסמן שהוא מתמרן בקושי, על C לפנות לו דרך שמאלה .
ד. C ו- N יכולים להמשיך בדרכיהם .


13. אופנוע ים (C) מבחין בכלי שייט (H) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 83 מהי הפעולה הנדרשת?

א. H במצוקה ועל C לגשת ולסייע לו .
ב. H מוגבל בכשרו לתמרן מפאת השוקע שלו, על C לפנות לו דרך .
ג. H מסמן שהוא מוגבל בכושרו לתמרן, על C לפנות לו דרך .
ד. H עוגן, C יכול להמשיך ללא חשש .


14. אופנוע הים (F) מבחין בסירה (B) המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 83. מהי הפעולה הנדרשת?

א. B ספינת אם לצוללים, יש להתרחק לפחות 200 מטרים ממנה .
ב. B עוגנת ומניפה דגל של כניסה לנמל .
ג. B קוראת לעזרה ולכן יש לחוש לכיוונה ולסייע .
ד. B היא כלי שייט ללא שליטה, יש להימנע מלהתקרב אליה .


15. אופנוע ים (A) ורואה מימנו ספינה (M) המניפה על התורן שלה דגל בודד כמתואר בתמונה 93. מהי הפעולה הנדרשת?

א. A מפנה ל-M .
ב. M מפנה ל-A .
ג. M מהווה ספינת אם לצוללים ויש להתרחק ממנה לפחות 200 מטר .
ד. M היא כלי שייט ללא שליטה ויש להתרחק ממנה כדי לא להפריע לשיוטה .


16. אופנוע ים (C) מבחין בספינה (K) ועליה סימן יום כמתואר בתמונה 90, מהי הפעולה הנדרשת?

א. C פונה ימינה ומפנה דרך .
ב. C פונה שמאלה ומפנה דרך .
ג. K פונה שמאלה ומפנה דרך .
ד. כל אחד מכלי השייט יפנה ימינה .


17. אופנוע ים (I) מבחין בכלי שייט ממונע (A) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 79, ומתקרב אל (I), וקיימת סכנת התנגשות ,מהי הפעולה הנדרשת?

א. A חייב לפנות דרך ל- I .
ב. I חייב לפנות דרך ל- A .
ג. I מהיר יותר, אפשר להמשיך ללא חשש .
ד. A ממוכן, מפנה לאופנוע I .


18. אופנוע ים (M) מבחין בכלי שייט ממוכנן (A) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 79, מהי הפעולה הנדרשת?

א. A ממוכן, מפנה לאופנוע M הנראה מימינו .
ב. A גורר המתקשה בתמרון, M חייב לפנות לו דרך .
ג. M מהיר יותר ויכול להמשיך בתנועה ללא חשש .
ד. A מוגבל בכושרו לתמרן M חייב לפנות לו דרך .


19. אופנוע ים (J) מבחין בכלי השייט (F) כשעליו מונף סימן יום כמתואר בתמונה 84. מהי הפעולה הנדרשת?

א. F מימינו של J , על J לפנות לו דרך .
ב. F דייג J , יפנה דרך .
ג. F מוגבל בכושרו לתמרן ועוגן, אין סכנה, J יכול להמשיך .
ד. J ניגש לעזור ל F המסמן שהוא במצוקה .


20. אופנוע ים (A ) מבחין בספינה (I ) ועליה סימן יום כמתואר בתמונה 84, (קיימת סכנת התנגשות בין כלי השייט ) מהי הפעולה הנדרשת ?

א. A מפנה ל- I .
ב. I מפנה ל- A .
ג. כל אחד מכלי השייט יפנה לימין .
ד. I יוריד מהירות, A יגביר מהירות .


21. אופנוע ים (J) מבחין בכלי השייט (F) כשעליו מונף סימן יום כמתואר בתמונה 76. מהי הפעולה הנדרשת?

א. F מימינו של J , על J לפנות לו דרך .
ב. F שולת מוקשים 'J יפנה דרך .
ג. F מוגבל בכושרו לתמרן ועוגן, אין סכנה, J יכול להמשיך .
ד. J ניגש לעזור ל F המסמן שהוא במצוקה .


22. אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 87, מהי הפעולה הנדרשת?

א. B מוגבל מפאת השוקע שלה, ולכן על J לפנות לה דרך .
ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו .
ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו .
ד. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה ימינה ויפנה דרך .


23. אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 87, מהי הפעולה הנדרשת?

א. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה שמאלה ויפנה דרך .
ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו .
ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו .
ד. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה ימינה ויפנה דרך .


24. אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 90, מהי הפעולה הנדרשת?

א. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה שמאלה ויפנה דרך .
ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו .
ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו .
ד. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה ימינה ויפנה דרך .


25. אופנוע ים (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 89, מהי הפעולה הנדרשת?

א. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה שמאלה ויפנה דרך .
ב. B ללא שליטה ועוגנת, אין סכנה, J יכול להמשיך בדרכו .
ג. B מבקשת עזרה, על J לגשת אליו ולעזור לו .
ד. B מוגבל בגלל אופי עיסוקו, J יפנה ימינה ויפנה דרך .


26. אופנוע ים (L) מבחין בכלי שייט ממונע (P) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת?

א. P ממוכן, מפנה לאופנוע L .
ב. P גורר, L חייב לפנות לו דרך .
ג. L מהיר יותר, ויכול להמשיך ללא חשש .
ד.שניהם ממוכנים ולכן על שניהם לפנות כל אחד ימינה .


27. אופנוע ים (G) מבחין בכלי שייט ממונע (K) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת?

א. K ממוכן, מפנה לאופנוע G .
ב. K גורר, G חייב לפנות לו דרך .
ג. G מהיר יותר, ויכול להמשיך ללא חשש .
ד. שניהם ממוכנים ולכן על שניהם לפנות כל אחד ימינה .


28. . כלי שייט "F" המציג את הצורה שבתמונה "81" מבחין באופנוע-ים "N" כיצד יפעלו כלי השייט?

א. כל אחד פונה ימינה .
ב. כל אחד עוצר ומנסה לנסוע לאחור .
ג. "N" יפנה , ויתרחק ככל האפשר מ- "F" .
ד. "N" במצוקה , ולכן חובה לגשת אליו ולהגיש עזרה .


29. אופנוע ים (F) מבחין בספינת מפרש (N) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 77. מהי הפעולה הנדרשת?

א. N על שרטון, F יתקדם בזהירות רבה .
ב. N עוגנת , F יכול לעבור על ידה .
ג. N מסמנת שהיא מתמרנת בקושי, על F לפנות לה דרך שמאלה .
ד. N מבקשת עזרה ועל F לגשת ולסייע לה .


30. כאשר כלי שיט אחר חייב לפנות לך את הדרך - מה עליך לעשות?

א. עלי לשמור על אורח ומהירות, כמו שהפלגתי עד עכשיו .
ב. עלי להוריד מהירות למינימום ולשמור על האורח .
ג. עלי לשנות אורח ו/או מהירות בצורה שתראה לעיני משיט כלי השיט השני באופן ברור .
ד. אין זה משנה מה אני אעשה - כלי השיט השני חייב לפנות לי דרך בכל מקרה .


31. איך אתה מפנה דרך לכלי שיט אחר?

א. אשמור על אורח (כיוון הפלגה) ומהירות, כמו שהפלגתי עד עכשיו .
ב. אוריד מהירות למינימום ואשמור על האורח (כיוון ההפלגה) בו הפלגתי עד עכשיו .
ג. אני חייב לעצור את האופנוע ולתת לכלי השיט השני לעבור לפני .
ד. עלי לשנות אורח ו/או מהירות בצורה שתראה לעיני משיט כלי השיט השני באופן ברור .


32. סכנת התנגשות קיימת בין שני כלי שיט כאשר:

א. תכווין המצפן לכלי שיט אחר המתקרב אליך משתנה במידה ניכרת .
ב. תכווין המצפן לכלי שיט אחר המתקרב אליך אינו משתנה במידה ניכרת .
ג. כאשר כלי השיט השני מהיר יותר משלך .
ד. כאשר המרחק בין שני כלי השיט קטן בהדרגה .


33. הגדרת כלי שיט "בדרך" היא:

א. כלי שיט שאיננו רתוק לחוף, אינו במצב עגינה ואינו על שרטון .
ב. כלי שיט המתקדם במים בעזרת מנועים, מפרשים או משוטים .
ג. כלי שיט שאינו מתקדם בעזרת מנועים או מפרשים אלא ניסחף ברוח ובזרם .
ד. כלי שיט המפליג מנקודה אחת לנקודה אחרת .


34. באיזה מקרה על פי החוק, לא יהיה חייב אופנוע-ים בפנוי דרך לכלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן?

א. כאשר המוגבל מתקרב מולו .
ב. כאשר המוגבל מתקרב משמאלו .
ג. כאשר המוגבל מתקרב מאחוריו ומשיג את האופנוע ים .
ד. לא יתכן בשום מקרה שכלי שייט מוגבל יפנה דרך לאופנוע-ים .


35. מתי קיימת סכנת התנגשות בין שני כלי שייט ?

א. כיוון המצפן לכלי שייט מתקרב משתנה במידה ניכרת .
ב. כאשר המרחק בין שני כלי השייט קטן וכיוון המצפן אליו לא משתנה במידה ניכרת .
ג. כאשר כלי השייט השני מהיר יותר מזה שאתה משיט וכוון המצפן אליו משתנה במהירות .
ד. כאשר כיוון המצפן לכלי שייט מתקרב אינו משתנה והטווח אליו גם לא משתנה .


36.האם משיט כלי שייט חייב לקיים תצפית, בראיה ושמיעה, ואם כן, מתי?

א. חובת תצפית היא בים בכל עת ומצב .
ב. התצפית דרושה בראות לקויה .
ג. קיום התצפית נתון לשיקול דעתו של המשיט בהתאם לנסיבות הקיימות .
ד. התקנה נוגעת למשיטי כלי שייט שאורכם מעל 7 מטרים .


37. האם מותר לאופנוע ים להפליג בשעות החשיכה או בשעת ראות לקוייה?

א. מותר, אבל לא יותר ממיל 1 מהחוף .
ב. מותר, בתנאי שיהיה על האופנוע מכשיר להשמעת אות קולי .
ג. מותר, בתנאי שיהיה עו נוסע שיקים תצפית לאחור .
ד. אסור להפליג .


38. אופנוע ים P מבחין בכלי שייט H המניף על התורן את הדגל בתמונה 95,מה הפעולה הנדרשת ?

א. כל אחד פונה ימינה .
ב. כל אחד פונה שמאלה .
ג. H מסמן שיש צוללים במים ולכן P חייב להתרחק לפחות 200 מטר .
ד. P תפנה דרך הספינה H עוגנת .


39. במרינה אופנוע ים שומע את כלי השייט מלפניו משמיע אות קולי שבתמונה 114, מה פרוש האות?

א. כלי השייט פונה ימינה .
ב. כלי השייט פונה שמאלה .
ג. כלי השייט מטיל עוגן .
ד. כלי השייט מסמן מצוקה .


40. כלי שייט D משמיע צפירה שבתמונה 111, כלי השייט L משמיע את אותו הצפירה. מה המשמעות?

א. הם מסמנים שאין סכנת התנגשות ביניהם .
ב. הם מסמנים שיש סכנת התנגשות ולכן כל אחד פונה שמאלה .
ג. אלו אותות שנותנים רק בערפל ולכן אין משמעות .
ד. הם מסמנים שיש סכנת התנגשות ולכן כל אחד פונה ימינה .


41. אופנוע – ים "F" מבחין בכלי שייט "N" המציג דגל שבתמונה "106"כיצד עליו לפעול ?

א. חובה לגשת לכלי שייט "N" ולהגיש עזרה .
ב. אופנוע הים ימשיך להפליג בזהירות , שלא יעלה על האדם בים .
ג. "N" מסמן שיש צוללים במים ולכן יש להתרחק למרחק של 200 מטר לפחות .
ד. שני כלי השייט יפנו ימינה על מנת למנוע התנגשות .


42. כלי שייט G משמיע את האות שבתמונה 115 לאופנוע ים K , מה המשמעות?

א. כלי השייט G מזהיר את האופנוע מעליה על שרטון .
ב. כלי השייט G מברך לשלום .
ג. כלי השייט G מנסה להזהיר או למשוך תשומת לב של האופנוע .
ד. אין משמעות לצפירות ביום ,אלה רק בערפל .


43. אופנוע ים E רואה מימינו את אופנוע ים I . מה הפעולה הנדרשת?

א. כל אחד פונה ימינה .
ב. כל אחד פונה שמאלה .
ג. כל אחד ימשיך בדרכו ,אין סכנת התנגשות .
ד. E יפנה לI הנמצ מימינו .


44. אופנוע – ים "B" מבחין בכלי שייט "J" המציג דגל שבתמונה "104"כיצד עליו לפעול ?

א. חובה לגשת לכלי שייט "J" ולהגיש עזרה .
ב. אופנוע הים ימשיך להפליג בזהירות , שלא יעלה על האדם בים .
ג. "J" מסמן שיש צוללים במים ולכן יש להתרחק למרחק של 200 מטר לפחות .
ד. שני כלי השייט יפנו שמאלה על מנת למנוע התנגשות .


45. אופנוע (D )מבחין באופנוע ים (L ) מה הפעולה הנדרשת?

א. כל אחד פונה ימינה .
ב. כל אחד פונה שמאלה .
ג. D מוריד מהירות, L פונה ימינה .
ד. שני האופנועים יעצרו .


46. אופנוע –ים מפליג צפונה, מקביל אליו אופנוע-ים נוסף, התכווין לאופנוע הנוסף לא משתנה הטווח לא משתנה ולכן ...

א. קיימת סכנת התנגשות (התכווין לא משתנה) .
ב. לא קיימת סכנת התנגשות .
ג. סכנת התנגשות תיתכן רק אם יפליגו לאורך 3 שעות לפחות .
ד. לא ניתן לדעת על פי הנתונים בשאלה אם יהיה סכנת התנגשות .


47. אופנוע-ים A מבחין במפרשית K , התכווין אל המפרשית הולכת וגדלה בצורה ניכרת ולכן

א. קיימת סכנת התנגשות על האופנוע-ים לפנות למפרשית .
ב. לא קיימת סכנת התנגשות, אופנוע-ים יעבור לפני חרטום המפרשית .
ג. אופנוע-ים יקטין את מהירותו על מנת שהזווית בינה לבין המפרשית תגדל .
ד. שני כלי השייט יפנו ימינה .


48. אופנוע-ים A מבחין במפרשית K , התכווין אל המפרשית הולכת וקטנה בצורה ניכרת ולכן ...

א. קיימת סכנת התנגשות על האופנוע-ים לפנות למפרשית .
ב. לא קיימת סכנת התנגשות, אופנוע-ים יעבור לפני חרטום המפרשית .
ג. אופנוע-ים יקטין את מהירותו על מנת שהזווית בינה לבין המפרשית תגדל .
ד. לא קיימת סכנת התנגשות, אופנוע-ים יעבור מאחורי המפרשית .


49. בתעלה צרה אופנוע –ים I שומע מאחור את כלי שייט A משמיע את האות שבתמונה 116 מה משמעות האות ?

א. A מסמן שהוא זורק עוגן .
ב. A רוצה לעקוף את I מימין .
ג. A רוצה לעקוף אתI משמאל .
ד. A מפעיל מנועים לאחור .


50. בתעלה צרה אופנוע –ים I שומע מאחור את כלי שייט A משמיע את האות שבתמונה 121 'מה משמעות האות ?

א. A מסמן שהוא זורק עוגן .
ב. A רוצה לעקוף את I מימין .
ג. A רוצה לעקוף אתI משמאל .
ד. A מפעיל מנועים לאחור .


51. אופנוע ים (D) רואה את כלי שייט (L) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 83, מהי הפעולה הנדרשת?

א. L עוגן, (ומניף דגל לאום ) D יכול לעבור על ידו .
ב. L על שרטון, על D להפליג בזהירות רבה .
ג. L מסמן שהוא מתמרן בקושי, על D לפנות לו דרך שמאלה .
ד. L מבקש עזרה ועל D לגשת ולסייע לו .


52. כלי שייט בטווח ראייתך משמיע צפירה כמתואר בתמונה 119, מה פירוש האות?

א. שהוא משנה אורחו לימין .
ב. שהוא משנה אורחו לשמאל .
ג. שהוא במצוקה .
ד. שמנועיו מופעלים אחורה .


53. מהו אות מצוקה יעיל לרוכב אופנוע ים ?

א. הפעלת מצוף עשן בצבע כחול .
ב. הנפת ידיים מעל הראש תוך כדי סימון שיתקרב אל האופנוע שבמצוקה .
ג. נצנוץ האות . . . _ _ _ . . . במראת איתות או פיסת מתכת מבריקה .
ד. כל התשובות נכונות .


54. כלי שייט בטווח ראייתך – משמיע 7 צפירות ארוכות ברצף, מה פירוש האות ?

א. שהוא במצוקה .
ב. שפעולותיך אינן מובנות לו .
ג. שהוא בתנועה אחורה .
ד. כנראה התבלבל אין צפירה כזאת .


55. אופנוע ים P מבחין בכלי שייט C המשמיע אות קולי שבתמונה 119, מה תהיה פעולתו של האופנוע ?

א. P ימשיך בדרכו C חייב לפנות דרך (מימינו ) .
ב. שני כלי השייט יפנו ימינה .
ג. C במצוקה האופנוע חייב לגשת .
ד. ל- C נתפס הצופר , אין צורך בלגשת אליו .


56. אתה מפליג באופנוע ים (A) ורואה לפניך ספינה (J) המניפה על התורן דגל בתמונה 104 ומתחתיו כדור שחור, מה כוונתה ומה עליך לעשות?

א. J מודיעה שהיא עוגנה לצורך חיפוש אדם בים .
ב. J מהווה סירת אם לצולל. צריך לשמור מרחק מעל 200 מטרים ממנה .
ג. J ללא שליטה אך הניפה דגל במקום הכדור השני ולכן- צריך לשים לב ! .
ד. J קוראת לעזרה ולכן יש לגשת אליה .


57. כלי שייט בטווח ראייתך מציג את הדגל בתמונה 93 מעל הדגל שבתמונה 92, מה משמעות הדגלים?

א. כלי השייט במצוקה .
ב. כלי השייט משמש ספינה לצוללים .
ג. כלי השייט מחפש אדם בים .
ד. אין משמעות ל-2 הדגלים ביחד .


58. כלי שייט בטווח ראייתך, משמיע 3 צפירות קצרות 3 צפירות ארוכות ו-3 צפירות קצרות. מהוא פירוש האות ?

א. שמנועיו מופעלים אחורה .
ב. שפעולותיך אינן מובנות לו .
ג. שהוא מבקש עזרה .
ד. שהוא בתנועה אחורה .


59. אופנוע ים A מבחין בכלי שייט M וליד כלי השייט עשן כתום סמיך. מה תהיה פעולתו של האופנוע ?

א. מפנה דרך (כלי השייט מצד ימין ) .
ב. מעלה מהירות על מנת למנוע את הסכנה .
ג. כלי השייט M במצוקה ולכן אגש לעזור .
ד. כלי השייט M מפעיל מסך עשן .


60. אופנוע ים D מבחין בכלי שייט L המניף על התורן את הדגל שבתמונה 104 ומעליו את הדגל שבתמונה 93. מה תהיה הפעולה של האופנוע ?

א. L במצוקה ולכן יש לגשת אליו .
ב. אופנוע ים D יפנה ימינה למנוע התנגשות .
ג. אופנוע ים D יפנה שמאלה למנוע התנגשות .
ד. אופנוע ים D יפליג לנמל לקרוא לעזרה .


61. אופנוע ים (A) מבחין בספינה (M) המניפה על התורן שלה דגל כמתואר בתמונה 98 ובחרטום כדור שחור, מה כוונתה?

א. M קוראת לעזרה ולכן יש לחוש לכוונה ולסייע .
ב. M מודיעה שהיא עוגנת וממתינה לאשור רפואי לכניסה למרינה .
ג. M מהווה אוניית אם לצוללים ועוגנת ויש להתרחק ממנה לפחות 200 מטרים .
ד. M היא ספינה ללא שליטה ויש להתרחק ממנה כדי לא להפריע לשיוטה .


62. מה המרחק המינימלי שמותר להתקרב לדגל שבתמונה 98 ?

א. 300 מטרים .
ב. 200 מטרים .
ג. 50 מטרים .
ד. 500 מטרים .


63. איזה מהדגלים הבאים מסמן שיש צוללים במים ?

א. תמונה 104 .
ב. תמונה 95 .
ג. תמונה 98 .
ד. תמונה 93 .


64. האם מותר לאופנוע ים לשמש כספינת אם לצולל ?

א. אסור בכל תנאי .
ב. מותר אם יניף את הדגל שבתמונה 104,ועל האופנוע נשאר תמיד משיט מוסמך כדין .
ג. מותר אם יניף את הדגל שבתמונה 98 , ועל האופנוע נשאר תמיד משיט מוסמך כדין .
ד. מותר בכל תנאי .


65. איזה סימן יום יניף סירה המשמשת כספינת אם לצוללים ?

א. תמונה 83 .
ב. תמונה 75 .
ג. תמונה98 .
ד. תמונה 104 .


66. אופנוע ים (A) רואה סירת גומי (H) ועליה דגל כמתואר בתמונה 104, מהי הפעולה הנדרשת?

א. H קורא לעזרה ולכן יש לגשת אליו .
ב. H עוגן, אפשר לעבור לידו ללא חשש .
ג. H מסמן שהוא מהווה סירת אם לצוללים, עליך לשמור מרחק של לפחות 200 מטרים ממנו .
ד. H מסמן שאדם בים, יש להפליג בזהירות ולפנות דרך .


67. מה המשמעות של הדגל בתמונה 104 ?

א. צוללים בים .
ב. אדם בים, יש לגשת מיד ולהגיש עזרה .
ג. אדם בים, יש להפליג בזהירות .
ד. פורק או טוען חומרים נפיצים .


68. אתה רוצה להשיט את האופנוע-ים שלך מחוף שאיננו חוף רחצה. מה הן המגבלות החלות על שיט כזה?

א. עלי להוביל את האופנוע שי ברגל עד 50 מטרים מקו החוף ורק אז אוכל להתניע ולשוט באופן חופשי .
ב. אני יכול להתניע את האופנוע ברגע שעומק המים מספיק, ולשוט באופן חופשי .
ג. מקו החוף ועד 300 מטרים ממנו עלי לשוט בקו ניצב לקו החוף, ובמהירות שלא תעלה על 5 קשרים (9 קמ"ש). אחרי 300 המטרים אני רשאי לשוט בהתאם לטווח המירבי הרשום ברשיון השיט של האופנוע.
ד. אני חייב להשתמש ליציאה וחזרה בנתיב מסומן במצופים המיועד לכלי שיט. אם אין נתיב כזה אסור לי להשיט את האופנוע .


69. מהו טווח המרחק מחוף שאינו חוף רחצה מוכרז המותר להפלגת אופנוע ים (ללא הגבלות) ?

א. ברצועה שבין החוף עד לגבול קשר עין מקו החוף .
ב. ברצועה שבין קו שפל המים עד למרחק 300 מטרים מהחוף .
ג. במרחק עד 1 מייל מהחוף אך לא פחות מ-300 מטרים מנקודת שפל המים .
ד. על פי התחום המוגדר בתעודת המשיט .


70. מהי מהירות ההפלגה המותרת בטווח של 200 מטרים מחוף לא מוכרז?

א. אין הגבלה למהירות .
ב. מהירות של 5 קשרים עד שיוצאים בניצב לחוף למרחק של 300 מטרים מקו החוף .
ג. אסור להפליג בשום מקרה בטווח של 200 מטרים מהחוף .
ד. מותר להפליג במהירות של 15 קשרים .


71. מהי מהירות ההפלגה וכוון ההפלגה המותרים במרחק של 200 מטרים מקו חוף לא מוכרז?

א. אין הגבלה למהירות ולכוון .
ב. מהירות של 5 קשרים בניצב לחוף (°90 ) עד שיוצאים למרחק של 300 מטרים מקו החוף .
ג. אסור להפליג בשום מקרה בטווח של 200 מטרים מהחוף .
ד. מותר להפליג במהירות של 5 קשרים ללא הגבלת כוון הפלגה .


72. היכן מותר לאופנוע ים להפליג בים הפתוח ?

א. בכל מקום שאינו סגור לשייט וברצועה שמעבר ל- 300 מטרים מקו שפל המים .
ב. אין שום הגבלות או איזורים אסורים לשייט אופנוע ים .
ג. רק בתוך רצועה של 300 מטרים מקו שפל המים .
ד. מותר בכל מקום לאורך החוף כל עוד ניתן להבחין בקו החוף בעין .


73. האם מותר להפליג עם אופנוע – ים במרחק של 2 מיל מערבית לשטח אש 30 (עתלית) ?

א. רק באישור מיוחד של משרד התחבורה .
ב. אסור להפליג בשום תנאי מערבית לעתלית למרחק של 2 מיל .
ג. מותר להפליג במרחק של 300 מטר מערבית לעתלית .
ד. יש להתרחק לפחות 3 מיל מעתלית .


74. האם מותר להכנס לתוך שפך נחל "הירקון " על מנת לעלות נוסע ?

א. מותר במהירות של 5 קשר .
ב. מותר רק אם לנוסע יש מגבלות .
ג. חל איסור לאופנוע-ים לשוט בנחלים .
ד. רק באישור העיריה .


75. האם מותר להפליג עם אופנוע ים בים המלח?

א. מותר באותם תנאים כמו בים התיכון .
ב. מותר רק אם לנוסע יש מגבלות בריאות .
ג. אסור בשום מקרה לשוט עם אופנוע-ים בים המלח .
ד. רק באישור המועצה האזורית .


76. האם מותר להפליג מיפו לאשדוד עם אופנוע-ים במרחק של 1 מיל מהחוף?

א. במידה וכתוב ברשיון שניתן להתרחק 1 מיל מהחוף, אז מותר .
ב. מותר להפליג בין 2 האתרים הנ"ל , בתנאי שההפלגה תתבצע באור יום .
ג. אסור להפליג , מכיוון שנכנסים לשטח אש מול פלמחים .
ד. מותר להפליג בתנאי שאופנוע הים יתרחק משטח האש מערבה 7 מיל .


77. האם רשאי משיט אופנוע ים להפליג בתחום חוף רחצה מוכרז ?

א. אסור לשוט בתחום חוף רחצה בשום אופן ובשום תנאי .
ב. אם יש באותו חוף רחצה נתיב מיוחד, מסומן במצופים, המיועד למעבר כלי שייט .
ג. כן, במהירות איטית, שלא יסכן מתרחצים .
ד. כן, כאשר החוף סגור ואין בו מתרחצים בכלל .


78. היכן ניתן לפגוש מקומות או אזורים הסגורים לשיט (באופן קבוע או במועדים מסוימים)?

א. באזורים מסוימים ליד החופים, מול מקומות בהם צ.ה.ל. נוהג להתאמן בירי .
ב. 300 מטרים מצידי חוף רחצה .
ג. 500 מטרים מחוף רחצה לא מוכרז .
ד. כל התשובות נכונות .


79. מהו "חוף רחצה מוכרז" ומה הם גבולותיו?

א. חוף שבו מתרחצים אנשים, בין 200 עד 400 מטרים מהחוף .
ב. חוף עירוני שיש בו מצילים, שירותים ומלתחות, וגבולותיו יהיו כפי שתקבע העירייה .
ג. חוף רחצה שהוכרז עליו ב"רשומות" וגבולותיו מקו שיא הגיאות ועד 300 מטרים מקו זה וכן 60 מטרים מכל צד של השטח המיועד לרחצה .
ד. חוף רחצה שהוכרז עליו ב"רשומות" הנמשך מקו שפל המים על החוף עד 300 מטרים לתוך הים וכן 50 מטרים מכל צד של השטח המיועד לרחצה .


80. האם מותר להתקרב לחוף רחצה על מנת להעלות נוסע?

א. רק אם בדקתי שאין שחיינים בסביבה .
ב. רק אם הנוסע מאוד עייף .
ג. אסור להתקרב עד 300 מטר מצדי חוף רחצה .
ד. כן, אך לא פחות מ-50 מטר מצדי חוף רחצה .


81. באיזה מקומות/תנאים מותר לאופנוע ים להפליג בים הפתוח?

א. אין שום איסורים והגבלות לשייט אופנוע ים בים הפתוח .
ב. בכל מקום שאיננו חוף רחצה מוכרז, אבל מותר בתוך רצועה שמקו השפל ועד 300 מטרים ממנו .
ג. מותר להפליג לאורך החוף כל עוד ניתן לשמור איתו קשר עין ואין מתרחצים .
ד. בכל מקום מורשה , במרחק מעל 300 מטרים מהחוף עד מרחק של 1 מייל .


82. מהי מהירות ההפלגה המותרת במרחק של 200 מטרים מחוף רחצה לא מוכרז ?

א. אין הגבלה למהירות .
ב. מהירות של 5 קשרים .
ג. אסור להפליג בשום מקרה בטווח של 200 מטרים מהחוף .
ד. מותר להפליג במהירות של 15 קשרים .


83. מיכל הדלק של אופנוע הים שלך התחיל לבעור כאשר אתה בערך 800 מטרים מחוף הרצלייה. המרחק לחוף נראה לך גדול מדי בשביל יכולת השחייה שלך. מהי הפעולה הנכונה?

א. לנסות ולכבות את השריפה בעזרת מים מהים.
ב. לשבת על האופנוע לנפנף ידיים לצידי הגוף כסימן מצוקה.
ג. להפעיל את ידנית העשן שבאופנוע, לקפוץ למים ולשחות לחוף.
ד. לקפוץ למים מהאופנוע, לשחות מרחק מה מול הרוח המערבית (כדי לא להיקלע לשלולית דלק בוער) ולהמתין לעזרה שתגיע אליך, מהחוף יבחינו בעשן מהאופנוע הבוער.


84. במהלך שייט עם אופנוע ים נוסף, הבחנת כי עשן שחור וסמיך החל לצאת מהאופנוע של חברך, מה תעשה?

א. תסמן לנטוש את האופנוע, תאסוף אותו ותתרחק מהכלי .
ב. ייתכן ויש לו תקלה במנוע, תסמן לו לחזור חוף .
ג. זה שום דבר, מנוע האופנוע "אוכל שמן" ולכן העשן .
ד. תשאיר אותו ליד, או על האופנוע ותזעיק עזרה מהחוף .


85. על מה יש להקפיד בזמן תדלוק אופנוע ים:

א. יש להרחיק כל מקור אש גלויה .
ב. יבוצע רק כאשר המנוע עובד .
ג. יבוצע רק כאשר המנוע דומם .
ד. יש לוודא שכמות הדלק במיכל יורדת מתחת ל-10 ליטרים .


86. מה חשוב לבצע לאחר תדלוק האופנוע?

א. יש לוודא שאין גזים דליקים לפני התנעה .
ב. אין חשיבות לכלום, אפשר לתדלק היכן שרוצים .
ג. חשוב לשמור על בריאות המתדלק .
ד. יש למנוע נזילות .


87. בעת תדלוק האופנוע, מהו האופן היעיל ביותר לכיבוי שריפת דלק?

א. התזת קצף ממטפה קצף .
ב. התזת סילון חזק של מים במשאבת כבוי .
ג. התזת מי-ים על המקום הבוער .
ד. להפעיל מטפה גז (CO2) ולזרוק אותו אל מרכז השטח הבוער .


88. מהם שלושת מרכיבי האש?(משולש האש )

א. חמצן, חום, חומר בעירה .
ב. מוצקים, נוזלים, חשמל .
ג. חום, חנקן, חומר בעירה .
ד. להבות, עשן, גז .


89. איזה מרכיב ממשולש האש יש לנתק בכדי לכבות את השריפה?

א. לנתק את המימן .
ב. חייבים לנתק את שלושת המרכיבים .
ג. מספיק אם ננתק מרכיב אחד .
ד. רק אם ננתק את החמצן נצליח לכבות את השריפה .


90. איזה צלע של משולש האש מנתק מטף קצף?

א. את החמצן .
ב. את החום .
ג. את החומר הבוער .
ד. כל התשובות נכונות .


91. אלו בדיקות יש לבצע עלמנת לדעת שהמטף תיקני?

א. לבדוק את תאריך פקיעתו .
ב. לבדוק שמחוג הלחץ נמצא על הצבע הירוק .
ג. ניתן לשקול ולראות שהמשקל מתאים לרשום .
ד. כל התשובות נכונות .


92. איזה צלע של משולש האש מנתק מטף אבקה?

א. את החמצן .
ב. את החום .
ג. את החומר הבוער .
ד. כל התשובות נכונות .


93. מה המשמעות של רוח דרומית חזקה במפרץ אילת ?

א. הים יישאר שקט ותוכל לשוט בבטחה .
ב. הרוח תסחוף כלי שייט לכוון עקבה .
ג. הים יעלה ויהיה סוער מאוד בחוף הצפוני .
ד. אפשר לשוט בבטחה ובלבד שלא תתרחק יותר מ- 500 מ' מהחוף הצפוני .


94. מה המשמעות של רוח צפונית במפרץ אילת ?

א. הים יישאר שקט ותוכל לשוט בבטחה .
ב. הרוח תסחוף כלי שייט לכוון עקבה .
ג. הים יעלה ויהיה סוער מאוד בחוף הצפוני .
ד. אפשר לשוט בבטחה ובלבד שלא תתרחק יותר מ- 500 מ' מהחוף הצפוני .


95. מה המשמעות של רוח מזרחית במפרץ אילת ?

א. הרוח תסחוף את אופנוע-הים לכיוון בסיס חיל הים .
ב. הרוח תסחוף כלי שייט לכוון עקבה .
ג. הים יעלה ויהיה סוער מאוד בחוף הצפוני .
ד. אפשר לשוט בבטחה ובלבד שלא תתרחק יותר מ- 500 מ' מהחוף הצפוני .


96. שמעת כי מחר, בים התיכון, תהיה "בריזה רגילה" לעונת הקייץ. מאיזה כיוון תנשב הרוח בשעת הצהריים ?

א. מערבית .
ב. מזרחית .
ג. דרום מזרחית .
ד. דרומית .


97. שמעת כי מחר, בים התיכון, תהיה "בריזה רגילה" לעונת הקייץ. מאיזה כיוון תנשב הרוח בשעת בוקר?

א. מערבית .
ב. צפונית .
ג. דרום מזרחית .
ד. צפונית מזרחית .


98. בחורף כאשר מודיעים בתחזית מזג האוויר, כי שקע ברומטרי עמוק נמצא צפונית לארצנו .מה יהיה כוון הרוח ועוצמתה בקרבת חוף ים התיכון שלאורך ישראל?

א. מזרחית ערה עד חזקה .
ב. דרומית ערה עד חזקה .
ג. מערבית ערה עד חזקה .
ד. צפונית מתונה .


99. בחורף כאשר מודיעים בתחזית מזג האוויר, כי רמה ברומטרית נמצאת צפונית לארצנו .מה יהיה כוון הרוח בקרבת חוף ים התיכון שלאורך ישראל?

א. מזרחית .
ב. דרומית .
ג. מערבית .
ד. צפונית .


100. באיזה כיווני רוחות קיימת סכנת היסחפות אופנוע ים לעומק, לאורך חוף הים התיכון בישראל?

א. רוח דרומית מערבית ערה עד חזקה .
ב. רוח צפונית מתונה .
ג. רוח מזרחית ערה עד חזקה .
ד. רוח מערבית קלה .


101. באיזה כיווני רוחות קיימת סכנת היסחפות אופנוע ים לעומק, לאורך חוף המזרחי של הכנרת?

א. רוח דרומית מערבית ערה עד חזקה .
ב. רוח צפונית מתונה .
ג. רוח מזרחית ערה עד חזקה .
ד. רוח מערבית קלה .


102. באיזה כיווני רוחות קיימת סכנת היסחפות אופנוע ים לעומק, לאורך חוף המערבי של הכנרת?

א. רוח דרומית מערבית ערה עד חזקה .
ב. רוח צפונית מתונה .
ג. רוח מזרחית ערה עד חזקה .
ד. רוח מערבית .


103. בתחזית מזג האוויר מודיעים על רוחות מזרחיות ערות. כיצד יש לנהוג?

א. יש להיזהר, השקט בקרבת החוף מטעה .
ב. כדאי לבוא עם אופנוע עמידה ולקפוץ בגלי החוף .
ג. לא כדאי להגיע לים, יהיה סוער מדי בקרבת החוף .
ד. אפשר להתרחץ בים, יש סחיפה חזקה לכיוון החוף .


104. בתחזית מזג האוויר מודיעים על רוחות מערביות ערות. כיצד יש לנהוג?

א. יש להיזהר, השקט בקרבת החוף מטעה .
ב. כדאי לבוא עם אופנוע עמידה ולקפוץ בגלי החוף .
ג. לא כדאי להגיע לים, יהיה סוער מדי בקרבת החוף .
ד. כל התשובות נכונות .


105. איזה סימנים בטבע מבשרים על התקרבות סערה אל האזור בו אנחנו נמצאים ?

א. התרבות של עננים כהים ונמוכים, שנעים בשמיים במהירות ממערב או מדרום-מערב .
ב. לחץ האוויר יורד במהירות (יחסית) ובצורה ניכרת .
ג. בים התיכון ובכינרת: רוחות מדרום-מערב או מערב ההולכות ומתחזקות .
ד. כל התשובות נכונות .


106. בחורף כאשר מודיעים בתחזית מזג האוויר, כי רמה ברומטרית נמצאת דרומית לארצנו ,מה יהיה כוון הרוח בקרבת חוף ים התיכון שלאורך ישראל?

א. מזרחית .
ב. דרומית .
ג. מערבית .
ד. צפונית .


107. בנוסף לסכנה של ים גבוה במזג אוויר סוער וגשום, קיימת סכנה בטיחותית נוספת שהיא

א. ירידה משמעותית בראות .
ב. סכנה שהמנוע של האופנוע ירטב ויהיה קצר .
ג. האנשים על האופנוע ירטבו ויהיו חולים .
ד. כל התשובות נכונות .


108. מה תהיה פעולתך הראשונה שתבצע באדם מחוסר הכרה?

א. לבדוק את חום הגוף .
ב. לבדוק נשימה ודופק .
ג. להשקותו במשקה קר .
ד. לבצע מיד הנשמה מפה לפה .


109. נצרבת ממדוזה. מה עליך לעשות באזור הצריבה?

א. לשטוף עם חומץ או אמוניה מהולה במים .
ב. לשפשף את המקום עם מי ים .
ג. לשטוף במים וסבון .
ד. לגרד את מקום בעזרת הצריבה סכין כהה .


110. מהו הטיפול לנפגע ממכת חום ?

א. לדאוג לחמם את גופו של הנפגע .
ב. להעביר את הנפגע למקום לח .
ג. להעבירו לצל ולתת לו כמות מבוקרת של מי שתיה .
ד. כל התשובות נכונות .


111. מה אסור לעשות כאשר יש חשש לשבר באחת מגפיו של נפגע? (ידים או רגליים )

א. לתת תמיכה לאזור השבר .
ב. להשכיבו על גבו .
ג. להשכיבו על בטנו .
ד. לפשוט בגדיו או להזיז את האבר הנפגע .


112. מהו הטיפול הנדרש כתוצאה מפגיעת דג ארסי?

א. חימום איזור הפגיעה .
ב. קירור איזור הפגיעה .
ג. השקיית הנפגע בהרבה נוזלים כדי למנוע התייבשות .
ד. שטיפת איזור הפגיעה בחומץ או במים מהולים באמוניה .


113.מהו השלב שאין לעשותו בביצוע פעולת הנשמה בנפגע שטבע ושאינו נושם ?

א. לנקות את פיו משאריות קיא וגופים זרים .
ב. לסתום את נחירי אפו לפני תחילת ההנשמה .
ג. להוציא את המים מריאותיו .
ד. להשכיב את הנפגע על גבו .


114. חברך שהפליג אתך על האופנוע נפל למים כתוצאה מגל פתאומי. כשניגשת אליו מצאת אותו צף במים כשפניו כלפי מעלה אך הוא מחוסר הכרה. מהו הדבר הראשון שיש לעשות ?

א. לבצע מייד הנשמה מלאכותית מפה לפה .
ב. לשמור על חום גופו .
ג. לבדוק אם יש לו דופק ואם הוא נושם.
ד. לבצע עיסוי-לב ברגע שיתאפשר .


115. על אופנוע עם 2 רוכבים, כבה המנוע במרחק 1000 מטרים מהחוף המזרחי של הכנרת ואינך מצליח להניעו מחדש, בעוד שעה יחשיך. הרוח מערבית. כיצד עליך לנהוג?

א. עוד מעט חושך ולכן יש לעזוב מיד את האופנוע ולשחות לחוף .
ב. להפעיל מצוף עשן ולהמתין על האופנוע לסיוע .
ג. להישאר על האופנוע ולשלוח את הרוכב השני בשחייה לחוף להזעקת עזרה .
ד. להיסחף עם הרוח והגלים .


116. מהי הסכנה הפיזית לנוסע מנפילה לים בזמן האצה פתאומית של אופנוע ים ?

א. סכנת טביעה של הנוסע .
ב. היפגעות ממדחף האופנוע .
ג. פגיעות כתוצאה מסילון המים .
ד. אין בכך כל סכנה .


117. מהי הסכנה מהאצה (הגברת מהירות) פתאומית של האופנוע?

א. הנוהג יכול להחליק קדימה .
ב. הנוסע מאחור יכול ליפול לים ולהיפגע מסילון המים .
ג. הנוסע מאחור יכול להחליק קדימה ולהיפגע מהמדחף .
ד. הנוהג והנוסע יחליקו קדימה .


118. למי יש אחיזה טובה יותר באופנוע ים הנופל מגל גבוה ? ( לא מתהפך )

א. לנוהג .
ב. לשניהם במידה שווה .
ג. לנוסע .
ד. תלוי במהירות האופנוע .


119. בעת נפילת אופנוע ים מגל גבוה ,במהירות הפלגה גבוהה, מי נתון לסכנה גדולה יותר?(האופנוע לא מתהפך

א. נוהג האופנוע .
ב. שניהם באותה מידה .
ג. הנוסע מאחור .
ד. תלוי בגיל של כל אחד מהם .


120. למה עלול לגרום מעבר האופנוע בגלי חוף במהירות גבוהה מדי ?

א. לאיבוד השליטה באופנוע הים כתוצאה מהנפילה לאחר מעבר הגל .
ב. לירידה נוחה מהגל .
ג. לתמרון טוב יותר של האופנוע כתוצאה מהמהירות הנצברת .
ד. כל התשובות נכונות .


121. במהירות הפלגה גבוהה מאוד של אופנוע ים המדומם ניתלש ממקומו ,מי יהיה נתון לסכנת פגיעה גדולה יותר?

א. הנוהג יפגע מההגה של האופנוע .
ב. הנוסע היושב מאחור יחליק לאחור .
ג. הנוהג יפול על הנוסע .
ד. שניהם נתונים לאותה מידה של סכנה .


122. מה הסכנה בהפלגה במהירות גבוהה כאשר באים גלים גבוהים מהצד?

א. הנוהג יכול ליפול לים .
ב. הנוסע יכול ליפול לים .
ג. הנוסע מאחור יכול להחליק קדימה .
ד. סכנת התהפכות של האופנוע .


123. בעת הפלגה יחד עם אופנוע ים נוסף עצר חברך וסימן לך להתקרב אליו בכדי להעביר לך בקבוק מים לשתיה, מהי הדרך הטובה ביותר לביצוע גישה לכלי שיט אחר ולעצור לידו מבלי לגרום נזקים?

א. לדומם מנוע מרחוק ולתת לתנופה לשאת אותו לכיוונו .
ב. להאט למינימום מהירות, להתקרב נגד כיוון הרוח ולדומם מנוע בקרבת כלי השייט .
ג. אין אפשרות לבצע גישה כזו באופנוע ים .
ד. להגיע במהירות לכיוונו ולדומם מנוע בקרבתו של כלי השייט השני .


124. באיזה טווח יוכל רוכב אופנוע ים הנמצא בגובה של 1 מטר מעל המים בראות טובה וים שקט לראות אופנוע ים אחר?

א. כ- 200 מטרים .
ב. כ- 2 מיל .
ג. כ- 600 מטרים .
ד. כ- 8 מיל .


125. ביציאה מנמל אילו מצופים ימצאו בצד ימין ושמאל?

א. בצד ימין מצוף אדום , בצד שמאל מצוף ירוק .
ב. בצד ימין מצוף ירוק, בצד שמאל מצוף אדום .
ג. בשני הצדדים יהיו מצופים שחורים .
ד. אין חשיבות לצבע המצוף , אלה רק לאורות בלילה .


126. מהו הטווח המזערי בו רשאי משיט אופנוע ים להפליג בסמוך לחוף הצפוני של מפרץ אילת?

א. 200 מטרים מקו שפל המים .
ב. 300 מטרים מקו שפל המים .
ג. 1000 מטרים מקו שפל המים .
ד. אין משמעות למרחק כל עוד אין מתרחצים באזור .


127. האם משיט אופנוע –ים רשאי לאפשר לכל אדם לנהוג באופנוע – כאשר המשיט משגיח מחוף?

א. כן, במידה והמשיט המוסמך נמצא תמיד בקשר עין .
ב. כן, בתנאי שהנוהג הוא מעל גיל 16 .
ג. לא, רק משיט מוסמך רשאי לנהוג באופנוע-ים .
ד. כן, בתנאי שהנוהג קיבל אישור בכתב מטעם רשות הספנות והנמלים .


128. באיזה תנאים נדרש לעמוד מועמד ,בכדי לקבל תעודת משיט 11-לאופנוע ים?

א. גיל של 16 שנים לפחות, מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים , בריאות תקינה , ללא צורך באבחנה בצבעים .
ב. גיל של לפחות 16 שנים, מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים , מעבר קורס הגשת עזרה ראשונה ואבחנת צבעים .
ג. גיל של לפחות 16 שנים , מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים, בריאות תקינה ואבחנה בצבעים .
ד. גיל של לפחות 17 שנים,מעבר מבחן עיוני ומעשי באופנוע ים .


129. האם מותרת גרירה סקי ע"י אופנוע ים?

א. כן, בתנאי שהאופנוע מורשה ל-3 מפליגים ועליו יהיו לפחות 2 אנשי צוות .
ב. אפשר לגרור רק אם על גוף הנגרר יש תפס עם שחרור חרום .
ג. מותרת, בתנאי שהאופנוע מורשה ל-2 מפליגים בלבד .
ד. אסורה לחלוטין! .


130. האם מותרת גרירת סקי,או "בננה" ע"י אופנוע ים?

א. מותרת בכל תנאי .
ב. אסורה לחלוטין! .
ג. מותרת ע"י כל סוגי האופנועים בתנאי שלא נגרר יותר מאדם אחד ותנאי הים מאפשרים זאת .
ד. מותרת ע"י אופנוע ים, המורשה לשאת 3 רוכבים, המושט בעת הגרירה ועליו לפחות 2 אנשים, כאשר הרוכב האחורי שומר קשר עין עם הנגרר .


131. איזה מסמך לא חייבים לשאת בעת הפלגה על אופנוע ים?

א. רשיון שייט .
ב. תעודת מזהה .
ג. תעודה משיט .
ד. רשימת ציוד הצלה .


132. לפני יציאה לים יש לוודא תקינות מערכת ההגה.כיצד תעשה זאת?

א. ע"י סיבוב ידית ההגה ימינה ושמאלה .
ב. ע"י סיבוב ידית ההגה ומבט בנחיר הפליטה .
ג. ע"י מבט כללי באופנוע .
ד.ע"י הפניית האופנוע במים במהלך היציאה לים .


133. מהו פרק הזמן בו אופנוע ים לשימוש פרטי חייב בבדיקת כושר שייט ע"י מפקח?

א. אחת לשנה .
ב. אחת לשנתיים .
ג. רק כאשר קונים אותו או מחליפים בעלות .
ד. אין צורך לבצע בדיקות כושר שייט באופנוע ים .


134. למי מותר להשיט אופנוע ים?

א. רק למשיט המוסמך להשיט אופנוע ים, או לתלמיד שעבר בהצלחה מבחן עיוני למשיט אופנוע ים, במהלך שיעור מעשי בפיקוח מדריך .
ב. לכל אחד בתנאי שבעל תעודת המשיט נמצא על האופנוע ויושב על אחד המושבים האחוריים, אולם הוא חייב לענוד את מדומם החירום .
ג. באופנוע דו מושבי או תלת מושבי, בעל תעודת משיט יכול לשבת במושב אחורי, בתנאי שהוא אישית נוהג את האופנוע .
ד. כל בעל תעודת משיט אחרת כלשהי (סירה/ספינה) אפילו אם אינו מוסמך דווקא להשטת אופנוע-ים רשאי להשיט אופנוע ים ללא מגבלות .


135.כיצד יש לנהוג כאשר פג תוקפו של הציוד הפירוטכני?

א. זורקים לפח האשפה הקרוב .
ב. שומרים אולי נצטרך אותו בשלב מאוחר יותר .
ג. זורקים לים .
ד. מוסרים למשטרה .


136. האם מותר להיקשר למצופים של מיקשר דלק לצורך תדלוק האופנוע ? (מיקשר דלק בים הפתוח הם מצופים עם צינור תת מימי המוביל דלק לחוף)

א. רק אם הם מחוץ לטווח של 300 מטרים .
ב. אסור בהחלט .
ג. רק אם יש תקלה במנוע .
ד. אין אסור להתקשר .


137.מה המספר המרבי היכולים לשוט על אופנוע ים?

א. לא יותר מבן אדם אחד .
ב. לא יותר מארבע אנשים .
ג. לא יותר משלושה אנשים .
ד. לא יותר בשני אישים .


138. באיזה תנאים וכמה אנשים חיבים להיות על האופנוע על מנת שיוכל לגרור סקי מים ?

א. התנאי שהאופנוע מיועד ל-2 אנשים ועל האופנוע ימצאו 2 אנשים .
ב. התנאי שהאופנוע מיועד ל-3 אנשים ועל האופנוע ימצאו 3 אנשים .
ג. התנאי שהאופנוע מיועד ל-3 אנשים ועל האופנוע ימצאו 2 אנשים .
ד.לא ניתן לגרור סקי מים בשום תנאי .


139. כיצד תנהג כאשר החלטת לשוט עם אופנוע הים מחוף הרצליה לחוף בת-ים?

א. תשאיר הודעה בחוף לגבי כוונותיך וזמן חזרה משוער .
ב. תתארגן ותצא ישר לים .
ג. אין צורך בהכנות מיוחדות, לאופנוע אין בעיה לכסות טווח זה .
ד. תודיע לחבריך בחוף שיצאת לשוט .


140. איזה מהתעודות הרשומות מטה לא צריך לשאת בעת הפלגה ?

א. תעודת משיט .
ב. תעודה מזהה .
ג. תעודת המעידה על בריאות תקינה .
ד. רשיון שייט של כלי השייט .


141. בכול כמה זמן תתבצע ביקורת כושר שייט תקופתית לרישוי אופנוע-ים המשמש ליעוד פרטי ?

א. אחת לשנתיים .
ב. רק כאשר קונים אותו/ החלפת בעלות .
ג. לאחר התנגשות או שפוץ כללי .
ד. אחת לשנה .


142. מהי התקנה בדבר מדומם חירום באופנוע ים ?

א. יש לחבר את המדומם לאופנוע ליד ההגה .
ב. יש לחבר את המדומם לנוסע מאחורי הנהג .
ג. יש לחבר את המדומם לנוהג .
ד. אין חשיבות למי מחברים את המדומם .


143. מה הגודל המינימלי של מספר הזיהוי על האופנוע ים ?

א. 10 ס"מ .
ב. 20 ס"מ .
ג. 30 ס"מ .
ד. 40 ס"מ .


144. מה הכמות המינימלית של חגורות הצלה לאופנוע הים המורשה לשאת 3 אנשים,לבדיקות כושר שייט?

א. 2 חגורות .
ב. חגורה לנוהג בלבד .
ג. 3 חגורות .
ד. 4 חגורות .


145. השקת את אופנוע הים שלך דרומית מחוף הבונים והתחלת להפליג דרומה כאשר חברך מפליג על אופנוע ים אחר כ-20 מטרים ממך במקביל ובמרחק כ- 1000 מטרים מהחוף. אתם בערך מול חוף קבוץ נחשולים , כ-3 ק"מ מנקודת המוצא . השמים התקדרו, רוח דרום מערבית מתחזקת ומתפ תחת והים מתחיל להעלות גלים . לפתע דמם המנוע של האופנוע של חברך ולא ניתן להתניעו מחדש. החלטתם לגרור אותו לחוף, לאיזה חוף?

א. חוף דור (טנטורה) .
ב. נק' המוצא בחוף הבונים .
ג. מעגן ג'יסר אל זרקא .
ד. חוף נחשולים .


146. השקת את אופנוע הים שלך ליד המרינה בהרצליה. הפלגת דרומה במקביל לאופנוע ים אחר, במרחק של כ-1000 מ' מהחוף. אתם בערך מול חוף תל-ברוך, צפונית לתחנת הכח רידינג וכ-3 ק"מ מנקודת המוצא . השמים התקדרו, רוח צפונית מערבית חזקה התפתחה והים החל להעלות גלים . אופנוע הים של חברך דמם ולא ניתן להתניעו . החלטתם לגרור אותו לחוף. להיכן תגרור אותו ?

א. למעגן רידינג .
ב. למרינה להרצליה .
ג. למרינה תל אביב .
ד. לנמל יפו .


147. בעת סיבוב חד ובמהירות גבוהה, נפלת מהאופנוע והאופנוע התהפך, כיצד תפעל?

א. אהפוך אותו חזרה, לא משנה דרך איזה צד, אתניע ואמשיך לנסוע .
ב. חשוב להפוך בכיוון נכון ע"פ הוראת היצרן ואז להפעיל את המנוע מיד .
ג. אהפוך חזרה ואחכה לעזרה מהחוף להניע אותו שוב .
ד. אנטוש את האופנוע ואשחה חזרה לחוף .


148. אתה חייב לגרור אופנוע ים אחר ע"י האופנוע שלך. היכן צריך לקשור את חבל הגרירה באופנוע שלך והיכן בנגרר?

א. בניגרר-בתפס הקדמי ואצלי, מסביב למושב, או בתפס אחורי, אם קיים .
ב. בניגרר- סביב מוט ההיגוי ואצלי-לאחוז את החבל ביד כדי לאפשר שיחרור מיידי .
ג. בניגרר- בתפס הקידמי ואצלי-להקיף את גופי ולקשור את הקצה בתפס הקדמי שלי .
ד. אין חשיבות למיקום קשירת חבל הגרירה .


149. מהו אורך חבל גרירה המומלץ בעת גרירת אופנוע ים ע"י אופנוע ים אחר ?

א. 80 מטרים .
ב. 14 מטרים .
ג. 4 מטרים .
ד. 40 מטרים .


150. מהו ציוד הבטיחות וההצלה הדרושים לאופנוע ים?

א. חגורות הצלה, 1 מצוף עשן, מדומם מנוע, מראת איתות .
ב. חגורות הצלה, 1 לפידי יד אדום , מדומם מנוע .
ג. חגורות-הצלה, 1 רקטות מצנח, מראת איתות .
ד. חגורות הצלה, מדומם מנוע, מראת איתות .


151. מהו העומק הרדוד ביותר המאפשר בביטחון להפעיל מנוע של אופנוע ים?

א. לפחות 6 מטרים .
ב. לפחות 60 ס"מ .
ג. כאשר קצה צינור פליטת הג'ט מכוסה מים .
ד. לפחות 6 ס"מ .


152. מהי הסיבה שבעת החפה בגלי חוף רצוי למקם את האופנוע ים בין שני גלים ?( החפה = עליה מתוכננת על החוף עם האופנוע ים )

א. למנוע התחפרות החרטום בחול .
ב. לאפשר שליטה באופנוע .
ג. שהגל יכסה את האופנוע .
ד. כל התשובות נכונות .


153. איזה ציוד חובה עלי לקחת איתי להפלגה באופנוע-ים?

א. חגורות הצלה, מצוף/ידנית עשן, מדומם-מנוע ואת התעודות הנחוצות .
ב. חגורות הצלה, ראי איתות, מטפה אוטומאטי בתא המנוע ולפיד-יד .
ג. חגורות הצלה, מטפה אוטומאטי בתא המנוע, מצוף/ידנית עשן ואת התעודות הנחוצות .
ד. חגורות הצלה, מדומם מנוע, ראי איתות ואת התעודות הנחוצות .


154. ביציאה מפתח מרינה באיזה צד יש לעבור את מצופי הכניסה?

א. ירוק מצד ימין של הסירה ואדום מצד שמאל של הסירה .
ב. ירוק מצד שמאל של הסירה ואדום מצד ימין של הסירה .
ג. אין חשיבות באיזה צד, העיקר לא לעלות על המצוף .
ד. אף תשובה לא נכונה .


155.בהפלגה בערפל , כלי שייט לפני החרטום משמיעה 3 צפירות קצרות, מה המשמעות?

א. 3 צפירות קצרות משמעותן מנועי פועלים לאחור .
ב. מה שכתוב בסעיף "א" נכון , אבל אסור להשמיעה אותות אלו בזמן ערפל .
ג. 3 צפירות קצרות הוא חלק ממצב מצוקה , וכנראה שמצבו של כלי השייט לא כל כך חמור ולכן השמיעה רק חלק מאות המצוקה .
ד. המשמעות של הצפירות שזה כלי שייט שזרק עוגן .


156. מדוע יש להפליג במהירות איטית ליד כלי שייט אחרים ?

א. על מנת למנוע גלים .
ב. על מנת למנוע מערבולות .
ג. על מנת למנוע לירידה בראות כתוצאה מהרסס באוויר .
ד. כל התשובות נכונות .


157. האם מותר לנוהג או לנוסע לשוט על אופנוע -ים במידה והוא קצת שתוי?

א. רק הנהוג חייב להיות לא שתוי .
ב. שניהם חיבים להיות לא שתוים .
ג. מספיק עם אחד מהם לא שתוי .
ד. במהירות איטית אין בעיה שהנוסע קצת שתוי .


158. כיצד יש לישר אופנוע-ים שהתהפך?

א. טפס על הפגוש והעזר במשקל גופך .
ב. סובב את האפנוע שאורכו יהיה מול הרוח .
ג. וודא שהמנוע לא עובד .
ד. כל התשובות נכונות .


159. עד לאיזה מרחק מותר להתקרב עם אופנוע ים אל חוף רחצה מוכרז?

א. עד ל 50 מטרים מקו שפל המים .
ב. עד ל 300 מטרים מכל צד של החוף המוכרז .
ג. עד ל 50 מטרים מכל צד ו-300 מטרים מקו שפל המים .
ד. מותר להתקרב לכל מרחק ,אם מפליגים במהירות נמוכה מ -5 קשרים .


160. על פי התקנה, כיצד צריך להיות לבוש המשיט?

א. אין משמעות לפרטי הלבוש .
ב. בכל פריט לבוש שיבחר בכדי לשמור על צניעות .
ג. חייב בחליפה גלישה מלאה ועבה .
ד. מכנס עבה, מהמותנים ועד הבירכים .


161. על פי התקנה, כיצד צריך להיות לבוש הנוסע מאחור?

א. אין משמעות לפרטי הלבוש .
ב. בכל פריט לבוש שיבחר בכדי לשמור על צניעות .
ג. חייב בחליפה גלישה מלאה ועבה .
ד. מכנס עבה, מהמותנים ועד הבירכים .


162. מהו הטווח המזערי בו רשאי משיט אופנוע ים להפליג בסמוך לחוף הצפוני של מפרץ אילת?

א. 200 מטרים מקו שפל המים .
ב. 300 מטרים מקו שפל המים .
ג. 1000 מטרים מקו שפל המים .
ד. אין משמעות למרחק כל עוד אין מתרחצים באזור .