הי חברים,
אתר מקבץ מבחני הימאות חינם וממומן מכיסי כבר 5 שנים - כ300 שקלים כל שנה עלות שרת ודומיין.
אם האתר עזר לכם ונהנתם ללמוד איתו, אנא תרמו כל סכום העולה על דעתכם על מנת שאוכל לתחזק ולהשאיר את האתר עובד למען דורות הימאים הבאים
תודה
ניקוד : 0 צור מבחן משאלות בהן טעיתי כתבו לי

1. מה המשמעות של תיאור שידור ה- VHF כטווח קשר עין?

א. תקשורת VHF יעילה רק עם תחנות קרובות הנמצאות בטווח עין.
ב. גובה אנטנת האנייה יכול להשפיע על רדיוס הקשר.
ג. טווח השידור האופייני הוא 25 מייל.
ד. תשובות ב ו- ג נכונות.


2. כאשר מפעיל GMDSS הנמצא במשמרת שומע 3 פעמים SECURITE הוא יכול לצפות לקליטת המידע הבא:

א. הודעה המתייחסת לבטיחות השייט או אזהרה מטאורולוגית.
ב. בטיחות כלי שייט או אדם בסכנה .
ג. כלי שייט זקוק לעזרה מיידית .
ד. רשימת תעבורה של תחנת חוף .


3. איזה מהבאים הוקצה כתדר המשכי במצוקה וחייב להיות בכל כלי הצלה:

א. ערוץ 6 .
ב. ערוץ 13 .
ג. ערוץ 16 .
ד. ערוץ 70 .


4. הצירוף 428000500 הוא:

א. קוד זיהוי MMSI של מתקן DSC של כלי שייט .
ב. קוד זיהוי MMSI אשר שייך למדינה בעלת MID 428 .
ג. קוד זיהוי MMSI של קבוצת מתקני DSC .
ד. תשובות א ו- ב נכונות .


5. בדיקת מכשיר ה- VHF הנייד תתבצע כל:

א. יום .
ב. שבוע .
ג.חודש .
ד. מתי שרוצים .


6. אתרעת מצוקה המשודרת דרך ה-DSC חייבת לכלול:

א. MMSI , סוג המצוקה, מיקום וזמן של העדכון האחרון .
ב. סוג המצוקה, שם כלי השייט, ערוץ עבודה עם תחנת החוף .
ג. עזרה דרושה, אות קריאה, סוג המצוקה .
ד. MMSI , עזרה דרושה, מיקום אחרון (ידני או GPS) וזמן .


7. מי קובע את מיקום ה- EPIRB הפועלת במערכת ה-Cospas Sarsat ?

א. תחנת ה- MCC הקולטת את התשדורת מה- LUT .
ב. תחנת ה- LUT הקולטת את התשדורת מהלווין .
ג. הלווין הקולט את המשואה מחשב בעצמו את מיקומה .
ד. המיקום נקבע רק על-ידי ה- EPIRB בתנאי ויש לה GPS מוכלל .


8. ההודעה הבאה נשמעת עלCH16:All ships X 3 this is HaifaRadio X 3 Traffic list Listen on channel 25:

א. לתחנת החוף חיפה יש תעבורת בטיחות חשובה.
ב. לתחנת החוף חיפה יש תעבורה למס' כלי שייט והיא מודיעה זאת דרך רשימות תעבורה ותשדר אותן על ערוץ 25.
ג. תחנת החוף חיפה מודיעה לכל כלי השייט שיש תנועה צפופה של כלי שייט ויש להאזין על ערוץ 25 לקליטת אזהרות.
ד. כל התשובות אינן נכונות.


9. איזו מהדרישות הבאות היא דרישה תפקודית ב- GMDSS?

א. תקשורת Bridge to Bridge.
ב. קליטת מפות שידורי מזג אויר בפקס.
ג. שני הנ"ל.
ד. אף אחד מהנ"ל.


10. מהם ההוראות שניתן לתת לתחנה שאיתה אתה בקשר?

א. OVER.
ב. OVER - OUT.
ג. OVER-OUT-STANBY.
ד. THANK YOU OUT.


11. טווח הNAVTEX- המרבי מתקבל:

א. בתחילת היום עם זריחת השמש.
ב. בצהרי היום.
ג. בלילה.
ד. טווח ה-NAVTEX נקבע ל 400 מיל וקבוע לאורך היממה כולה.


12. איזה פרסומים דרושים בכלי שייט לפי דרישות ה GMDSS להפלגה בינלאומית?

א. ספר רשימת תחנות החוף.
ב. ספר רשימת אוניות אלפביתי.
ג. ספר רשימת אותות הקריאה והסימנים.
ד. כל הנ"ל.


13. עדיפות ברמת דחיפות תשמש ל:

א. בקשה לפינוי פצוע .
ב. הודעות המטפלות בהודעות ניווט חשובות.
ג. הודעות המכילות מידע המתייחס לבטיחות של כלי נייד או אדם.
ד. תשובה א + ג נכונות .


14. אות הרדיו טלפון לבטיחות הוא:

א. SECURITE חוזר על עצמו 3 פעמים.
ב. SAFETY SAFETY SAFETY.
ג. PAN PANחוזר 3 פעמים.
ד. SECURITE SECURITE חוזר על עצמו 3 פעמים.


15. הקוד MA33 יכול לציין:

א. אות קריאה של אניית רדיו-טלפון.
ב. קוד זיהוי של הודעת נווטקס (אזהרת נווט מס' 33 מתחנה M).
ג. תחנת חוף אשר תווי זיהוי המדינה שלה הם MA.
ד. קוד זיהוי של אתרעת DSC המתייחסת לאזהרת נווט.


16. התייחס לערוץ 15:

א. מותר לשדר בהספק של 1W בלבד בערוץ זה.
ב. ערוץ זה מיועד לבטיחות השייט בלבד.
ג. ערוץ לפיקוח תנועת כלי שייט ב- DUPLEX.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


17. באיזה ערוצי VHF תשתמש לתקשורת פנים בכלי שייט?

א. CH79 ו- CH11.
ב. CH15 ו- CH17.
ג. CH13 ו- CH15.
ד. CH11 ו- CH13.


18. הביטוי PAN PAN פירושו?

א. הודעת בטיחות בה מבקשים עדיפות שנייה בקשר.
ב. הודעת דחיפות בה מבקשים עדיפות שנייה בקשר.
ג. הודעת מצוקה בה מבקשים עדיפות ראשונה בקשר.
ד. הודעת דחיפות – אדם נפל לים.


19. מה עושה בקר ה- DSC כאשר המפעיל אינו מקליד מידע מעודכן בהפעלת המכשיר במצב אתרעת מצוקה?

א. הוא יתחיל בשידור וישמיע צפצוף שניתן להשתיקו ידנית בלבד.
ב. הוא יתחיל את שידור אזעקת המצוקה אבל, אנשי החילוץ לא יהיו מסוגלים לזהות את שם האנייה, מיקומה ואת מצבה.
ג. שידור אזעקת המצוקה יחל, ונתוני ברירת המחדל ישודרו.
ד. יתקשר לאנייה במצוקה על מנת לקבל את זיהויה מיקומה ומצבה.


20. מה תפקיד האזעקה הקולית במקלט ה- SART?

א. הוא מודיע לניצולים שיש כנראה עזרה בקרבתם.
ב. הוא מודיע לניצולים שמצב טעינת הסוללה נחלש.
ג. הוא מודיע לניצולים כשהוא עובר למצב המתנה.
ד. הוא מודיע לניצולים שכלי שייט קרוב מאותת ב- DSC.


21. איזה פרסומים דרושים בכלי שייט לפי דרישות ה- GMDSS להפלגה בינלאומית?

א. ספר רשימת תחנות החוף .
ב. ספר רשימת אוניות אלפביתי.
ג. ספר רשימת אותות הקריאה והסימנים.
ד. כל הנ"ל.


22. מהו הגורם הקובע את טווח ה- VHF?

א. ערוץ השידור.
ב. רגישות הקליטה.
ג. תשובות ב ו- ד נכונות.
ד. גובה אנטנת השידור באנייה.


23. בחר את ההצהרה הנכונה:

א. PRUDONCE פירושו שיש אפשרות לעבודה מוגבלת וזהירה על CH16.
ב. משמעות המילה SEELONCE במצוקה היא סיום מצב מצוקה.
ג. PRUDONCE פירושו השתקת אניה מפריעה.
ד. SEELONCE FEENEE פירושו השתקת תחנה מפריעה ע"י התחנה המפקחת.


24. מה עליך לעשות כאשר EPIRB של COSPAS_SARSAT הופעל בטעות?

א. אודיע לכל התחנות בסביבה על ערוץ 16 על אתרעת שוא .
ב. אודיע לתחנת ה-LUT הקרובה שבסביבה על ערוץ 16 על אתרעת שוא .
ג. אודיע לתחנת ה-MCC הקרובה שבסביבה על ערוץ 16 על אתרעת שוא .
ד. אודיע לתחנת חוף או ל-RCC קרובים על ערוץ 16 על אתרעת שוא .


25. מהי קריאה מקוצרת על ערוץ CH16 ?

א. קריאה באזור תנועה צפופה (אזור בו פועלות מס' רב של תחנות הן של חוף והן של כלי שייט).
ב. קריאה בה קוראים לתחנה הנקראת פעם אחת ומזדהים פעמיים.
ג. קריאה קצרה במצוקה בזמן נטישה.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


26. מה פירוש DSC?

א. Direct Selective Command.
ב. Digital Selective Communication.
ג. Duplex Selective Calling.
ד. Digital Selective Calling.


27. מה פירוש T/L בנוהלי תקשורת?

א. TELEPHONE LINE.
ב. TRAFFIC LIST.
ג. TRAFFIC LINE.
ד. TRAFFIC LIGHT.


28. מה מבין הצירופים הבאים מציין MMSI של קבוצת כלי שייט ישראליים:

א. 042081111.
ב. 004280111.
ג. 042811111.
ד. 428011111.


29. איזה מן הבאים תשדר בעדיפות שנייה?

א. אנייה אבדה הגה וזקוקה לגרירה.
ב. בקשה לייעוץ רפואי.
ג. אדם נפל לים.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


30. המונח Mayday Relay מתייחס לאפשרויות הבאות:

א. אנייה מודיעה לתחנה שבמצוקה שהיא מוכנה לסייע לה.
ב. העברת הודעת בטיחות מתחנת חוף לכל כלי השייט בסביבה.
ג. הודעה על סיום מצב מצוקה באמצעות תחנת חוף.
ד. שידור הודעת מצוקה על-ידי תחנה שאינה במצוקה.


31. כאשר EPIRB הפועלת בתדר 406.025MHZ היא תיקלט על-ידי:

א. כל תחנת חוף המחזיקה מתקן DSC והיא נמצאת בטווח הפעולה של ה- EPIRB.
ב. לוויני ה- Cospas-Sarsat (לוויני הקפה).
ג. כל כלי השייט שבסיביבה שיש להם EPIRB דומה.
ד. תשובות ב ו- ג נכונות.


32. מהי מטרת שרות Bridge to Bridge ב- VHF ?

א. תקשורת בין אניות להגברת בטיחות השייט שלהן.
ב. תקשורת בין אניות לתחנות חוף להגברת בטיחות השייט.
ג. תקשורת בין יכטות למרינות להגברת בטיחות השייט.
ד. תקשורת בין אניות בזמן חיפוש והצלה SAR.


33. התחנה GALIT BRAVO שימושית בתקשורת הנוגעת ל:

א. תקשורת Distress.
ב. תקשורת On-Scene.
ג. תקשורת Bridge-to-Bridge.
ד. תקשורת On-Board Communication.


34. משיב המכ"מ (ה-SART) משדר כאשר:

א. מיד כאשר מפעילים אותו ידנית.
ב. ה-SART אינו משדר כלל אלא רק קולט אותות מכ"מ.
ג. מכ"מ X-BAND הנמצא בטווח הקליטה של ה-SART פועל.
ד. ה-SART מזהה שידורים של מכ"מ S-BAND.


35. איזה מן הפרטים הבאים כלולים בהודעת המצוקה?

א. מיקום האנייה, קורס האנייה, מס' סירות ההצלה.
ב. מיקום האנייה, מהירות האנייה, קורס האנייה, סוג המצוקה.
ג. שם האנייה, מיקום האנייה, סוג המצוקה, סוג העזרה הדרושה.
ד. כל התשובות נכונות.


36. איזה הצהרה נכונה?

א. בקשר בין כלי שייט התחנה הנקראת מפקחת על הקשר.
ב. ניתן לשדר קריאת ניסוי על ערוץ 16 במשך 1 דקה בלבד.
ג. ערוץ 13 משמש לקשר שיגרתי בין 2 כלי שייט קרובים.
ד. NURIT CONTROL היא תחנה המפקחת על המצוקה.


37. באיזה מהאירועים הבאים ישתמשו בד"כ בעדיפות בטיחות?

א. איש צוות נפל לים.
ב. מצב רפואי קשה שבו מעורב איש צוות.
ג. תשובות א ו-ב.
ד. אירועים המתייחסים לבטיחות השייט או אזהרה מטאורולוגית.


38. מה מהמקרים הבאים מתאים לדחיפות?

א. מברק או שיחת MEDICO.
ב. בקשה לגרירת אנייה בלב ים.
ג. שידור תברוקה הנושאת את הקידומת PAN PAN.
ד. כל התשובות נכונות.


39. על CH70 מותרות הפעולות הבאות:

א. להתריע על מצב מצוקה, דחיפות ובטיחות.
ב. לשדר ולקלוט אתרעות מצוקה ברדיוטלפון.
ג. ללשדר ולקלוט MAYDAY RELAY בלבד.
ד. לשדר הודעות ביטול מצב מצוקה בלבד.


40. לכמה רמות בטיחות מחולקות הודעות ה- NAVTEX?

א. VITAL, IMPORTANT, ROUTINE.
ב. DISTRESS, URGENCY, SAFETY.
ג. לכל ההודעות עדיפות זהה אלא אם כן מדובר במצוקה.
ד. כל התשובות אינן נכונות.


41. מה פירושה של ההודעה הבאה על ערוץ 16 - All stations X 3 this is RotaRadio X 3 gale warning channel 27 ?

א. תחנת החוף ROTA מודיעה שיש לה אזהרת סערה והיא תפרט אותה על ערוץ 27.
ב. תחנת אנייה שואלת את תחנת החוף ROTA אם יש לה אזהרת סערה על ערוץ 27.
ג. תחנת החוף ROTA שואלת את כל התחנות אם יש להן מידע על אזהרת סערה.
ד. תחנת החוף ROTA מוכנה לקבל אזהרת סערה מכלי שייט על ערוץ 27.


42. מה עושה בקר ה- DSC כאשר המפעיל אינו מקליד מידע מעודכן בהפעלת המכשיר במצב אזעקת מצוקה?

א. הוא יתחיל בשידור וישמיע צפצוף שניתן להשתיקו ידנית בלבד.
ב. הוא יתחיל את שידור אזעקת המצוקה אבל, אנשי החילוץ לא יהיו מסוגלים לזהות את שם האנייה, מיקומה ואת מצבה.
ג. שידור אזעקת המצוקה יחל, ונתוני ברירת המחדל ישודרו.
ד. יתקשר לאנייה במצוקה על מנת לקבל את זיהויה מיקומה ומצבה.


43. היעילות של תקשורת VHF מגיעה למכסימום כאשר:

א. מכונים את ה- SQUELCH לרגישות מקלט מרבית.
ב. דואגים לבחירת הספק שידור מתאים.
ג. בחירת ערוץ מתאים.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


44. כיצד תשתיק ה-YARDEN המפקחת על המצוקה את TOPAZ המפריעה ?

א. TOPAZ SEELONCE DISTRESS THIS IS YARDEN.
ב. TOPAZ SEELONCE DISTRESS.
ג. YARDEN SEELONCE MAYDAY THIS IS TOPAZ.
ד. TOPAZ SEELONCE MAYDAY.


45. המונח Mayday Relay מתייחס לאפשרויות הבאות:

א. אנייה מודיעה לתחנה שבמצוקה שהיא מוכנה לסייע לה.
ב. העברת הודעת בטיחות מתחנת חוף לכל כלי השייט בסביבה.
ג. הודעה על סיום מצב מצוקה באמצעות תחנת חוף.
ד. שידור הודעת מצוקה על-ידי תחנה שאינה במצוקה.


46. מהו האיות הפונטי הנכון:

א. UNAONE BISSOTWO DELTA OSCAR LIMA LIMA ROMEO SIERRA.
ב. ONE TWO DELTA OSCAR LIMA LIMA ROMEO SIERRA.
ג. UNAONE BISSOTWO DELTA OPHIR LIMA LIMA ROMEO SARRAH.
ד. UNAONE BISSOTWO DELTA OSCAR LARNAKA LARNAKA ROMEO SIERRA.


47. כיצד ניתן להגדיל את טווח ה- SART באופן מכסימלי:

א. יש להכניס את ה-SART למים מייד עם הפעלתו.
ב. יש למקם את ה-SART גבוה ככל האפשר.
ג. הפעל את ה-SART במצב הספק מכסימלי.
ד. לכייל את תדר השידור של ה-SART באמצעות נורית בקרה.


48. באילו אמצעים תנקוט לאחר שידור אתרעת שווא ב- VHF:

א. שלח הודעת DSC על ערוץ 70 לביטול אתרעת השווא .
ב. ערוך הודעה קולית לביטול אתרעת השווא ושדר אותה על ערוץ 16.
ג. שדר על ערוץ 13 הודעה קולית לביטול אתרעת השווא .
ד. שדר על ערוץ 24 הודעה קולית לביטול אתרעת השווא .


49. אילו תכונות לא תמצא במשואה לוויינית ל- 406 מה"צ:

א. משדר ביות בתדר 121.5 מה"צ.
ב. אות ביות קולי.
ג. שידור חירום על תדר 406.025 מה"צ.
ד. מנגנון שחרור וציפה אוטומטי.


50. מהי משמעות הקוד B1B2B3B4 בהודעת NAVTEX כאשר B3B4=00 ?

א. ההודעה תיקלט בכל המקלטים שבסביבה ללא קשר לתכנות המכשיר על-ידי המפעיל.
ב. אין לתחנה המשדרת הודעה כלשהי אבל היא מצהירה שהיא פועלת.
ג. התחנה הפסיקה לפעול זמנית.
ד. לתחנה אין הודעות לאזור A1.


51. הצירוף 428000500 הוא:

א. קוד זיהוי MMSI של מתקן DSC של כלי שייט.
ב. קוד זיהוי MMSI אשר שייך למדינה בעלת MID 428.
ג. קוד זיהוי MMSI של קבוצת מתקני DSC .
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


52. על איזה ערוצים ספינה תקים קשר בנושא עגינה בכניסה לנמל?

א. CH12 CH14.
ב. CH15 CH17.
ג. CH11 CH79.
ד. CH13 בלבד.


53. בחר את הקריאה הנכונה:

א. HaifaRadio X3 this is Andrea X3 I have two R/T calls please channel 6.
ב. HaifaRadio this is Andrea X2 I have two R/T calls please channel 6.
ג. HaifaRadio X3 this is Andrea X3 I have two R/T calls please channel 26.
ד. HaifaRadio X3 this is Andrea X3 I have two R/T calls please channel 16.


54. באיזה מהאירועים הבאים ישתמשו בד"כ בעדיפות בטיחות:

א. איש צוות נפל לים.
ב. מצב רפואי קשה שבו מעורב איש צוות.
ג. תשובות א ו-ב.
ד. אירועים המתייחסים לבטיחות השייט או אזהרה מטאורולוגית.


55. תקשורת דחיפות כוללת את הפריטים הבאים:

א. תקשורת הנוגעת להגשת עזרה לגרירת כלי שייט המוגבל בתנועתו.
ב. תקשורת הנוגעת למצב רפואי של איש צוות או נוסע שעבורו דרוש סיוע רפואי.
ג. כל בקשה לפינוי רפואי.
ד. כל התשובות נכונות.


56. אניית רדיוטלפון תאזין על ערוץ 16 בלב ים:

א. כל זמן שיש איש צוות ליד מקמ"ש ה- VHF.
ב. אין צורך בהאזנה מאחר וה- DSC מבטל את הצורך בכך.
ג. 24 שעות ביממה.
ד. 8 שעות ביממה.


57. הציוד של כלי הצלה ב- GMDSS:

א. מקמ"ש נייד הפועל על ערוץ 16 וערוץ נוסף.
ב. SART.
ג. EPIRB.
ד. כל התשובות נכונות.


58. באיזה פרסום צריך מפעיל ה- GMDSS להיוועץ בנוגע לנוהלי הקשר של מקרה מצוקה?

א. המלצות IMO.
ב. ספרי ההוראות של היצרן.
ג. נהלי משרד התחבורה.
ד. נהלי ITU.


59. אם קצין המשמרת שומע PAN PAN נאמר 3 פעמים המשמעות היא:

א. אזהרת ניווט או אזהרה מטאורולוגית תבוא בהמשך.
ב. תחנה מכינה לשידור הודעה דחופה המתייחסת לבטיחות כלי נייד או אדם.
ג. כלי נייד זקוק לעזרה מיידית.
ד. אין תשובה נכונה.


60. מהי מטרתה של מערכת ה- AIS?

א. לשמש כתחליף למערכת ה- DSC.
ב. לספק לכלי השייט מידע בטיחות כתחליף למערכת ה- NAVTEX.
ג. למנוע צפיפות תנועה, להגביר את בטיחות השייט ולמנוע התנגשויות בין כלי שייט.
ד. להגדיל את יעילות המכ"מ שבכלי השייט .


61. איזה מן הבאים תשדר בעדיפות שנייה?

א. אנייה אבדה הגה וזקוקה לגרירה.
ב. בקשה לייעוץ רפואי.
ג. אדם נפל לים.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


62. מה מהמקרים הבאים לא מתאים לדחיפות?

א. מברק או שיחת MEDICO.
ב. בקשה לגרירת אנייה בלב ים.
ג. שידור תברוקה הנושאת את הקידומת PAN PAN.
ד. אזהרה על שטח סגור עקב אימוני ירי של חיל הים בשיתוף חיל האוויר.


63. סמן את הקריאה השגויה:

א. MAYDAY MAYDAY MAYDAY THIS IS NURIT NURIT NURIT.
ב. PANPAN PANPAN PANPAN THS IS ETROG ETROG ETROG.
ג. HAIFARADIO THIS IS DUGIT DUGIT TR OVER.
ד. CYPRUSRADIO THIS IS DUGIT DUGIT TR OVER.


64. מי ישדר את ההודעה הבאה: Alfa Seelonce Mayday?

א. תחנת חוף המפקחת על המצוקה.
ב. אנייה הנמצאת במצוקה (והיא מפקחת על המצוקה) משתיקה את התחנה Alfa.
ג. Alfa היא האנייה שבמצוקה, משתיקה את כל התחנות המפריעות.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


65. הציוד של כלי הצלה ב - GMDSS :

א. sart-epirb-dsc- .
ב. dsc ch70-sart-epirb-portable vhf .
ג. sart-epirb-portable vhf.
ד. כל התשובות נכונות.


66. בערוצים הבאים מדברים רק ב- SIMPLEX :

א. CH06 CH16.
ב. CH79 CH17.
ג. CH25 CH24.
ד. CH12 CH79.


67. מה תפקיד ההתראה הקולית במקלט ה- SART?

א. הוא מודיע לניצולים שיש כנראה עזרה בקרבתם.
ב. הוא מודיע לניצולים שמצב טעינת הסוללה נחלש.
ג. הוא מודיע לניצולים כשהוא עובר למצב המתנה.
ד. הוא מודיע לניצולים שכלי שייט קרוב מאותת ב- DSC.


68. מהי משמעות הקוד B1B2B3B4 בהודעת NAVTEX כאשר B3B4=00 ?

א. ההודעה תיקלט בכל המקלטים שבסביבה ללא קשר לתכנות המכשיר על-ידי המפעיל.
ב. אין לתחנה המשדרת הודעה כלשהי אבל היא מצהירה שהיא פועלת.
ג. התחנה הפסיקה לפעול זמנית.
ד. לתחנה אין הודעות לאזור A1.


69. איזו הצהרה נכונה ביחס ללוויני COSPAS SARSAT?

א. ה- EPIRB משמש משואה לוויינית וציוד אזעקה באניות.
ב. אותות המתקבלים בלוויינים מנמיכי טוס במסלול קוטבי, משודרים לתחנות קליטה קרקעיות הנקראות LUT.
ג. היסט דופלר משמש לחישוב מיקום המשואות.
ד. כל הנ"ל.


70. איזה ציוד משמש למשלוח אתרעות מצוקה וקריאות לתחנות ייעודיות?

א. NAVTEX.
ב. GPS.
ג. DSC CONTROLLER.
ד. מקלט משמרת סורק.


71. אות הקריאה של סירת הצלה של ספינה :

א. SKTY26.
ב. SKT226.
ג. SKTYG6.
ד. SK2626.


72. מהו פרק הזמן המקסימלי שבו מותר לשדר שידור ניסוי?

א. 5 שניות.
ב. 10 שניות.
ג. 15 שניות.
ד. דקה אחת.


73. ההודעה הבאה נשמעת על All ships x3 this is Haifaradio x3 traffic list listen on channel 25 - CH16 :

א. לתחנת החוף חיפה יש תעבורת בטיחות חשובה.
ב. לתחנת החוף חיפה יש תעבורה למס' כלי שייט והיא מודיעה זאת דרך רשימות תעבורה שתשדר אותן על ערוץ 25.
ג. תחנת החוף חיפה מודיעה לכל כלי השייט שיש תנועה צפופה של כלי שייט ויש להאזין על ערוץ 25 לקליטת אזהרות.
ד. כל התשובות אינן נכונות.


74. אוניה הפועלת באזור ים A1 מובטח ש:

א. לפחות תחנת חוף אחת מקיימת האזנה מתמדת על ערוץ 70 לאתרעת מצוקה עם כיסוי של 20-30 מיל מהחוף.
ב. לפחות ספינה אחת מקיימת האזנה מתמדת על ערוץ 70 עם כיסוי של 20-30 מיל מהחוף.
ג. לפחות תחנת חוף אחת מקיימת האזנה מתמדת על ערוץ 16 עם כיסוי של 60-30 מיל מהחוף.
ד. תשובות א+ג נכונות.


75. חובה לבדוק את המצברים תחת עומס :

א. כל יום .
ב. פעם בשבוע.
ג. פעם בחודש .
ד. פעם בהפלגה.


76. אות הרדיוטלפון לבטיחות הוא :

א. SECURITE חוזר על עצמו 3 פעמים.
ב. SAFETY SAFETY SAFETY.
ג. PAN PAN חוזר 3 פעמים.
ד. SECURITE SECURITE חוזר על עצמו 3 פעמים.


77. איזה מהפקדים הבאים יכול לגרום לירידה בטווח הקליטה?

א. כיוון פקד ה- SQUELCH לרמתו המינימלית.
ב. פקד ה- POWER מוצב במצב HIGH וגורם להעמסת יתר במקלט.
ג. כיוון פקד ה- SQUELCH לרמתו המקסימלית.
ד. כיוון כפתור ברירת הערוצים כך שיעמוד באמצע בין ערוץ 6 ל 16.


78. מה מהמקרים הבאים מתאים לבטיחות?

א. איש צוות פצוע בלב ים.
ב. הודעה על סערה טרופית מסוכנת.
ג. אדם נפל לים.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


79. מהי מטרתה של מערכת ה- AIS?

א. לשמש כתחליף למערכת ה- DSC.
ב. לספק לכלי השייט מידע בטיחות כתחליף למערכת ה- NAVTEX.
ג. למנוע צפיפות תנועה, להגביר את בטיחות השייט ולמנוע התנגשויות בין כלי שייט.
ד. להגדיל את יעילות המכ"מ שבכלי השייט.


80. למה משמש ערוץ CH16?

א. להודעות הנוגעות לשידורי הנווטקס.
ב. לאזהרות בטיחות בשיטת הקריאה האוטומטית.
ג. לתקשורת מצוקה, דחיפות, בטיחות וקריאה.
ד. להודעות מזג אויר.


81. כמה זמן הסוללה חייבת להפעיל את ה- SART במצב STANBY ?

א. 48 שעות.
ב. 96 שעות.
ג. 4 שעות.
ד. 24 שעות.


82. צייו את ההצהרה הנכונה :

א. כלי שייט חייבים להאזין על ערוץ 13.
ב. התחנה המפקחת על המצוקה משדרת MAYDAY SEELONCE DISTRESS .
ג. כלי השייט הנקרא מפקח על הקשר.
ד. ניתן לחזור על קריאת DSC שלא נענית כעבור 2 דקות.


83. על איזה ערוץ תקיים קשר עם ספינה שאתה גורר ?

א. CH14.
ב. CH06.
ג. CH17.
ד. CH67.


84. במים ה- EPIRB חייב לפעול:

א. 48 שעות.
ב. 96 שעות.
ג. 24 שעות.
ד. 4 שעות.


85. מה פירוש RCC?

א. RADIO COAST CONTR0L.
ב. RESCUE CONTROL CENTRE.
ג. RESCUE COORDINATING CENTRE.
ד. RADIO COORDINATING CENTRE.


86. מה עליך לעשות כאשר EPIRB של COSPAS_SARSAT הופעל בטעות?

א. אודיע לכל התחנות בסביבה על ערוץ 16 על אתרעת שוא .
ב. אודיע לתחנת ה-LUT הקרובה שבסביבה על ערוץ 16 על אתרעת שוא .
ג. אודיע לתחנת ה-MCC הקרובה שבסביבה על ערוץ 16 על אתרעת שוא .
ד. אודיע לתחנת חוף או ל-RCC קרובים על ערוץ 16 על אתרעת שוא .


87. כאשר מפעיל GMDSS הנמצא במשמרת שומע 3 פעמים PANPAN הוא יכול לצפות לקליטת המידע הבא:

א. הודעה המתייחסת לבטיחות השייט או אזהרה מטאורולוגית.
ב. בקשת עזרה רפואית.
ג. כלי שייט זקוק לעזרה מיידית.
ד. רשימת תעבורה של תחנת חוף.


88. איזה מהבאים הוקצה ב-GMDSS VHF לתקשורת עם מטוסים בזצן מצוקה?

א. ערוץ 13.
ב. ערוץ 06.
ג. ערוץ 70.
ד. ערוץ 16.


89. הביטוי MEDICO פירושו:

א. הודעת בטיחות בה מבקשים עדיפות שנייה בקשר.
ב. הודעה רפואית.
ג. הודעת מצוקה בה מבקשים עדיפות ראשונה בקשר.
ד. הודעת ROUTINE –בנושא תובלה רפואית .


90. איזה ביטוי יציין סיום זהיר של מצב מצוקה?

א. PRUDONCE.
ב. SEELONCE FEENEE.
ג. SEELONCE DISTRESS.
ד. SEELONCE OUT.


91. איזו מהדרישות הבאות היא דרישה תפקודית ב- GMDSS ?

א. תקשורת גשר לגשר.
ב. שידור אתרעת מצוקה מכלי שייט לתחנת חוף.
ג. שידור אתרעת מצוקה משתי נערכות נפרדות ועצמאיות.
ד. כל התשובות נכונות.


92. מתי טווח ה-NAVTEX מירבי ?

א. כל הזמן – 400 מיל.
ב. בלילה.
ג. בצהרי היום.
ד. ניתן לכוון את טווח הקליטה.


93. לכמה רמות מחולקות ההודעות בתקשורת הימית ?

א. VITAL, IMPORTANT, ROUTINE.
ב. Distress, Urgency, Safety Routine.
ג. לכל ההודעות עדיפות זהה אלא אם כן מדובר במצוקה.
ד. Distress, , Safety, Urgency Routine.


94. באיזה מהאירועים הבאים ישתמשו בד"כ בעדיפות בטיחות?

א. איש צוות נפל לים.
ב. מצב רפואי קשה שבו מעורב איש צוות.
ג. תשובות א ו-ב.
ד. אירועים המתייחסים לבטיחות השייט או אזהרה מטאורולוגית.


95. מי קובע את מיקום ה- EPIRB הפועלת במערכת ה- Cospas Sarsat ?

א. תחנת ה- MCC הקולטת את התשדורת מה- LUT.
ב. תחנת ה- LUT הקולטת את התשדורת מהלווין.
ג. הלווין הקולט את המשואה מחשב בעצמו את מיקומה.
ד. המיקום נקבע רק על-ידי ה- EPIRB בתנאי ויש לה GPS מוכלל.


96. מהן ההוראות שניתן לתת לתחנה שאיתה אתה בקשר ?

א. STANDBY.
ב. , OUT , OVER.
ג. OVER, END.WAIT.
ד. OVER, OUT, STANBY.


97. למה משמש ערוץ CH16?

א. להודעות הנוגעות לשידורי הנווטקס.
ב. לאזהרות בטיחות בשיטת הקריאה האוטומטית.
ג. לתקשורת מצוקה, דחיפות, בטיחות וקריאה.
ד. להודעות מזג אויר.


98. מהו האיות הפונטי הנכון ל - 2.4 SHEKEL ?

א. TWO DECIMAL FOUR SIERRA HOTEL ECHO KILO ECHO LIMA.
ב. BISSOTWO DECIMAL KARTEFOUR SIERRA HOTEL ECHO KILO ECHO LIMA.
ג. BISSOTWO STOP KARTEFOUR SIERRA HOTEL ECHO KILO ECHO LIMA.
ד. BISSOTWO DECIMAL KARTEFOUR SIERRA HENRIE ECHO KILO ECHO LIMA .


99. לאיזה סוג תקשורת מיועד השירות של On-Scene Communications?

א. תקשורת פנים בזמן הפלגה.
ב. תקשורת בין כלי נייד (כלי שייט או מטוס) הנמצא במצוקה לבין תחנות ניידות אחרות המגישות עזרה.
ג. תקשורת בין אניות בנושא בטיחות השייט.
ד. תקשורת המותרת בנמלים בלבד.


100. זיהוי של קבצת ספינות:

א. 428000501.
ב. 023200043.
ג. 042811111.
ד. תשובה ב + ג נכונות.


101. אחד מההיבטים החשובים של משואת רדיו מסוג Cospas-Sarsat הוא אפשרות התבייתות עליה. על איזה תדר זה מתבצע?

א. X-band.
ב. 1215MHz.
ג. 406025MHz.
ד. CH70.


102. איזה מהמתקנים מספק מידע מדויק יותר לגבי המיקום בו הוא מוצב?

א. GPS.
ב. משואת רדיו הפועלת על L-band.
ג. משואת רדיו הפועלת על 1215Mhz.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


103. סימן הזיהוי של ספינה הוא:

א. Cospas Sarsat.
ב. 223444555.
ג. RCC.
ד. Nurit Radio.


104. קלטת על ערוץ 70 אתרעת דחיפות המיועדת לכל התחנות:

א. תאשר אותה מיד ב-DSC.
ב. אין אפשרות לקלוט אתרעות דחיפות ב-DSC.
ג. תעבור לערוץ 16 ותאזין להודעת הדחיפות.
ד. תמתין על ערוץ 70 לאישור RCC הפועל בסביבה.


105. כאשר מדברים בשיטת הדופלקס בערוץ מסוים:

א. מתכוונים לערוצי Public Correspondence בלבד.
ב. יש צורך להפעיל את פונקצית ה- Dual Watch. בגלל השימוש בשני תדרים שונים.
ג. משתמשים בגל רקיע. דוגמא לכך הוא ערוץ 26.
ד. משתמשים בשני תדרים שונים באותו הערוץ. דוגמא לכך הוא ערוץ 20.


106. באילו אמצעים תנקוט לאחר שידור אתרעת שווא ב- VHF DSC?

א. שלח הודעת DSC על ערוץ 70 לביטול אתרעת השווא .
ב. ערוך הודעה קולית לביטול אתרעת השווא ושדר אותה על ערוץ 16.
ג. שדר על ערוץ 13 הודעה קולית לביטול אתרעת השווא .
ד. שדר על ערוץ 24 הודעה קולית לביטול אתרעת השווא .


107. על CH70 מותרות הפעולות הבאות:

א. להתריע על מצב מצוקה, דחיפות ובטיחות.
ב. לשדר ולקלוט אתרעות מצוקה ברדיוטלפון.
ג. לשדר ולקלוט MAYDAY RELAY בלבד.
ד. לשדר הודעות ביטול מצב מצוקה בלבד.


108. מהו המרחק המינימאלי בין שתי תחנות נווטקס בעלות אותו זיהוי המשדרות בו זמנית, האחת ב- Navarea2 והשנייה ב- Navarea3?

א. מחצית טווח גל הקרקע של תחנה אחת, כ- 200NM.
ב. טווח גל הקרקע של תחנה אחת, כ- 400NM.
ג. כפליים טווח גל הקרקע של תחנה אחת, כ- 800NM.
ד. מינימום 200NM מקסימום 400NM.


109. מה נכון ביחס ל- MSI?

א. מתקן ה- Navtex מהווה חלק ממערך הקשר בשרות חשוב זה.
ב. מתקן ה- Dsc מהווה חלק ממערך הקשר בשרות חשוב זה.
ג. מתקן ה- Sart מהווה חלק ממערך הקשר בשרות חשוב זה.
ד. מתקן ה- Epirb מהווה חלק ממערך הקשר בשרות חשוב זה.


110. כיצד נשמע או נראה אות ה-SART?

א. שידור SOS שם האנייה והמיקום בשידור איטי של קוד מורס.
ב. הוא יופיע על צג המכ"ם כשורת נקודות או קשתות המקרינה לכיוון החוצה. הנקודה הפנימית ביותר היא מיקום ה-SART.
ג. הוא יופיע על צג המכ"ם כשורת נקודות או קשתות המקרינה לכיוון החוצה. הנקודה החיצונית ביותר היא מיקום ה-SART.
ד. אין תשובה נכונה.


111. באיזה מונח תשתמש בשיחת רדיוטלפון עם תחנת חוף המתבצעת בשיטת הגוביינא?

א. Government call.
ב. Credit card call.
ג. Fec collective call.
ד. collect call.


112. מה מהמקרים הבאים מתאים לבטיחות?

א. איש צוות פצוע בלב ים.
ב. הודעה על סערה טרופית מסוכנת.
ג. אדם נפל לים.
ד. תשובות א ו- ב נכונות.


113. אנייתך קלטה הודעת ממסר מצוקה על DSC VHF בערוץ 70, באיזה ערוץ היית מגיב להודעה זו?

א. 70.
ב. 16.
ג. 13.
ד. 06.


114. באיזה מהאירועים הבאים ישתמשו בד"כ בעדיפות בטיחות?

א. נוסע נפל לים.
ב. מצב רפואי קשה שבו מעורב איש צוות.
ג. תשובות א ו-ב.
ד. אירועים המתייחסים לשטחי אש או אזהרה מטאורולוגית.


115. אוכל להתקשר מכלי שייט לתחנת מטוס למטרות SAR על ערוץ:

א. CH76 ו- CH13.
ב. CH12 ו- CH13.
ג. CH79 ו- CH08.
ד. CH16 ו- CH06.


116. סוגי האזהרות הכלולות בהודעות בטיחות הן:

א. מחלה או פציעה של איש צוות או נוסע, אי-שליטה בכלי השייט.
ב. אי- שליטה בכלי השייט, אזהרות הקשורות בפעילות השייט היום-יומית.
ג. אזהרות נווט, אזהרות מטאורולוגיות.
ד. חיפוש והצלה, אי-שליטה בכלי השייט.


117. באמצעות ה- DSC ניתן:

א. לשדר מברק קצר, לבצע שידורי ניסוי, לשלוח הודעת מצוקה.
ב. לשדר הודעת מצוקה, לבצע בדיקה עצמית, לקרוא לכל האניות.
ג. לשדר ולקלוט אתרעות מצוקה דחיפות ובטיחות, לשדר ולקלוט קריאות רגילות.
ד. לקלוט אתרעות מצוקה בלבד.


118. על איזה ערוצים ספינה תקים קשר בנושא עגינה בכניסה לנמל?

א. CH12 CH14.
ב. CH15 CH17.
ג. CH11 CH79.
ד. CH13 בלבד.


119. מהם ערוצי ה- AIS?

א. CH75 CH76.
ב. CH15 CH17 .
ג. CH87B CH88B.
ד. CH12B CH14B.


120. על ערוץ/ערוצים אלה מותר לשדר בהספק של 1W בלבד:

א. CH17 & CH75.
ב. CH15 & CH72.
ג. CH13.
ד. CH79.


121. כלי שייט בלתי נשלט יפנה בקשה לגרירה באמצעים הבאים:

א. יקרא ל- RCC וישתמש בעדיפות Safety .
ב. יבקש מכלי שייט כל שהוא בסביבה וישתמש בעדיפות Urgency .
ג. יקרא ל- All Stations וישתמש בעדיפות שנייה ובקוד PanPan .
ד. תשובות ג ו- ב נכונות .


122. מהי משמעות הקוד B1B2B3B4 בהודעת NAVTEX כאשר הוא PD00 ?

א. ההודעה מתחנה P תיקלט בכל המקלטים שבסביבה ללא קשר לתכנות המכשיר על-ידי המפעיל .
ב. אין לתחנה D הודעה כלשהי אבל היא מצהירה שהיא פועלת .
ג. התחנה P הפסיקה לפעול זמנית .
ד. לתחנה D הודעה מסוג Vital לאזור A1 .


123. טווח תחנת NAVTEX המשדרת על תדר 518kHz יהיה:

א. כיסוי עולמי, מאחר ותחנות ה- Navtex פרוסות לאורך כל החופים .
ב. 200 – 400 NM .
ג. הטווח מוגבל בין 70 מעלות צפון לבין 70 מעלות דרום .
ד. עד כ- 20-30 NM .


124. באילו אמצעים תנקוט לאחר שידור אתרעת שווא במשואת רדיו מסוג COSPAS SARSAT?

א. שלח הודעת DSC על ערוץ 70 לביטול אתרעת השווא .
ב. ערוך הודעה קולית לביטול אתרעת השווא ושדר אותה על ערוץ 16 .
ג. ערוך הודעה קולית לביטול אתרעת השווא ושדר אותה לתחנת חוף קרובה .
ד. ערוך הודעה קולית לביטול אתרעת השווא ושדר אותה לתחנת ה- LUT הראשית של האזור הלווייני .


125. איזה ערוץ עבודה ברדיוטלפון VHF תציע לתחנת החוף של איסטנבול להעברת שיחה למנוי בחוף?

א. CH20 .
ב. CH12 .
ג. אעיין בספר שרות (List of Coast Stations) כדי לאתר את ערוץ העבודה, או לחילופין תחנת החוף תקבע את הערוץ .
ד. CH16 .


126. ערוצים 06 ו- 16 משמשים כ:

א. ערוץ קשר בין אניות וערוץ קשר פנים .
ב. ערוץ חיפוש והצלה (SAR) וערוץ מצוקה .
ג. ערוץ PORT OPERATION וערוץ SHIP MOVEMENTS .
ד. תשובות א ו- ב נכונות .


127. כל איזה תקופה יש לבדוק את תקינות ה-DSC בזמן הפלגה?

א. אחת לכל הפלגה .
ב. כהכנה לקראת בקורת של מפקח רדיו מורשה מטעם הרשות המקומית .
ג. אחת ביום ויש לרשום ביומן התחנה .
ד. בכל הזדמנות שהיא כשאפשר .


128. מדוע יש לבדוק את המצברים תחת עומס?

א. כדי לבדוק את תקינות המתקנים המחוברים למצברים .
ב. כדי לוודא שהמצברים אכן במצב טעינה מלא, קריאת המתח ללא עומס עלולה להטעות .
ג. כדי לרוקן את המצברים לפני כל טעינה חדשה .
ד. בדיקה ללא עומס מסכנת את שלמות המצברים .


129. חישוב המיקום של משואת רדיו המשדרת ב- 406.025MHz נעשה ע"י:

א. תחנת ה- חוף .
ב. תחנת ה- LUT .
ג. תחנת ה- RCC הקרובה למקום האירוע .
ד. תחנת ה- MCC שתעביר את המידע ל- RCC .


130. באיזה ערוץ תשתמש להעברת הודעה שאורכה מעל 2 דקות ברדיוטלפון לאנייה אחרת:

א. Ch26 .
ב. Ch87B .
ג. Ch06 .
ד. Ch16 .


131. כיצד צוות החיפוש מגלה שה- SART משדר ונמצא בסביבתם המיידית:

א. נקודות ה- SART על מסך המכ"ם יתחילו להתקשת עד שלבסוף יהפכו לעיגולים שמרכזם מיקומו .
ב. מכשיר ה- DSC יופעל על ידי אותות ה- SART ויגיב בהשמעת אזעקה דו צלילית .
ג. ה- SART יכול לספק מיקום משוער ברדיוס של בערך 2 מייל ימי, בהתאם לתקן IMO .
ד. אות ה- SART מופיע כמטרה המופיעה ונעלמת, אפקט של גלי גיבוע גבוהים על ה- SART .


132. מה פירוש T/L בנוהלי תקשורת?

א. פרטי מסע .
ב. רשימות תעבורה מתחנת חוף לאניות .
ג. טלפון .
ד. נטייה מסוכנת של כלי השייט .


133. הערוצים הבאים מדברים רק ב- SIMPLEX :

א. CH16 CH06 .
ב. CH26 CH27 .
ג. CH24 CH25 .
ד. תשובות ב ו- ג נכונות .


134. הצירוף 432231453 הוא:

א. קוד זיהוי MMSI של מתקן DSC של כלי-שייט השייך למדינה בעלת ה- MID 314 .
ב. קוד זיהוי MMSI של מתקן DSC של כלי-שייט השייך למדינה בעלת ה- MID 432 .
ג. קוד זיהוי MMSI של מתקן DSC של כלי-שייט השייך למדינה בעלת ה- MID 231 .
ד. קוד זיהוי MMSI של מתקן DSC של כלי-שייט השייך למדינה בעלת ה- MID 343 .


135. אות הדחיפות ברדיוטלפון :

א. PRUDONCE .
ב. PANPAN .
ג. SECURITE .
ד. URGENTLY .


136. איזו מההצהרות נכונה בהתייחס למשואת רדיו מסוג Cospas-Sarsat?

א. פועלת בתחום VHF .
ב. פועלת בתחום X-Band .
ג. משתמשת בתופעת דופלר .
ד. פועלת בתחום 156-174 MHz .


137. איך תחנה המפקחת על המצוקה תודיע על סיום מצב מצוקה?

א. היא תשתמש במונח MAYDAY PRUDONCE .
ב. היא תודיע NO FURTHER ASSISTANCE REQUIRED .
ג. היא תשתמש במונח SEELONCE FEENEE .
ד. על CH70 ב- DSC היא תשלח ביטול מצב המצוקה .


138. מהי המשמעות של On-Board-Communication?

א. שני מכשירי מקמ"ש VHF מקושרים ביניהם והם נמצאים על אותו כלי שייט .
ב. תקשורת חיפוש והצלה .
ג. מתקני חירום הפועלים אוטומטית בזמן מצוקה .
ד. ערוצי תקשורת למטרת AIS .


139. איזה ציוד משמש למשלוח אתרעות מצוקה וקריאות לתחנות ייעודיות?

א. NAVTEX .
ב. מכ"מ X-band .
ג. DSC CONTROLLER .
ד. מכ"מ S-band .


140. כאשר מגדלור הפסיק פעולתו, בעקבות זאת תבוא הודעה מסוג:

א. Distress כדי להתריע בפני מפגע המסוכן לכלי השייט .
ב. Urgency כדי להתריע שכלי שייט ללא סימון מגדלור הן למעשה ללא שליטה .
ג. Safety כדי להתריע על סכנה לבטיחות השייט .
ד. Routine כדי למסור הודעה שגרתית בדבר אי פעילות של מתקן חופי .


141. בחר את התשובה הנכונה ביותר מבין הבאות:

א. באזור הפלגה Area A1 אין חובה לפי תקנות ה- GMDSS לשאת מתקן NAVTEX .
ב. יש חובה לשלב GPS לכל משואת רדיו מסוג CH70 .
ג. יש חובה לצייד משואת רדיו מסוג Cospas-Sarsat במתקן SART .
ד. מתקן VHF נייד (נישא) יכלול, כחובה, את הערוצים Ch16 ו- Ch70 .


142. הביטוי Medical Evacuation משמעותו:

א. משתמשים בעדיפות שנייה כדי לבקש פינוי רפואי .
ב. משתמשים בעדיפות Safety כדי להציל אדם חולה או פצוע .
ג. שיש להטיל הסגר על כלי שייט שצוותו ונוסעיו לקו .
ד. אין תשובה נכונה .


143. הנך על כלי שייט במצוקה, וברצונך להתקשר עם מטוס חיפוש החג מעליך. תשתמש בערוץ:

א. CH70 .
ב. CH06 .
ג. CH13 .
ד. CH12 .


144. איזה מידע מספקת מערכת ה- AIS לכלי שייט הרשום בה?

א. לשמש כתחליף למערכת המכ"מ .
ב. אזהרות נווט ואזהרות מטאורולוגיות .
ג. מהות מטען האנייה, רוחב ושוקע האנייה, מיקום מהירות וקורס האנייה ועוד מידע לשמירת מרחק והימנעות מהתנגשות .
ד. MMSI של האנייה, מס' ה- EPIRB שיש לאנייה, סוג ה- SART ואמצעי הצלה נוספים הנמצאים באנייה .


145. מהו אמצעי הקשר בו תוכל תחנת חוף להרחיב את מעגל הגשת העזרה לאנייה במצוקה מעבר ל- AREA A1 ?

א. תבקש מכל כלי השייט באמצעות ה- DSC לשדר DISTRESS RELAY .
ב. תשדר הודעת נווטקס ברמת VITAL .
ג. תשדר בעצמה ממסור לקריאה והודעת המצוקה בתחומי קשר אחרים .
ד. תשובות ב ו- ג נכונות .


146. ה- SART יתחיל לשדר:

א. מייד עם זריקתו למים .
ב. כאשר יופעל ידנית ומכ"מ X-BAND פועל בסביבה .
ג. ה- Sart אינו מסוגל לשדר אלא לקלוט מכ"מ בסביבה המשדר בתדר 9GHz .
ד. כאשר יופעל ידנית ומכ"מ S-BAND פועל בסביבה .


147. איזו מערכת יכולה לספק מידע מיקום מדויק למתקן ה- DSC?

א. GPS .
ב. COSPAS / SARSAT .
ג. EPIRB .
ד. NAVTEX .


148. קריאת ממסור מצוקה (Mayday Relay) מורכבת מ:

א. DISTRESS X 3 THIS IS NAME X 3 .
ב. DISTRESS RELAY X 3 THIS IS CALL/SIGN X 3 .
ג. MAYDAY RELAY X 3 THIS IS NAME X 3 .
ד. MAYDAY PRUDONCE X3 ALL STATIONS X 3 THIS IS NAME X 3 .


149. שידור הודעת מצוקה ע"י תחנה שאיננה במצוקה יתבצע :

א. כאשר הכלי במצוקה איננו במצב המאפשר לו לשדר מצוקה .
ב. כאשר רב החובל או האדם האחראי בכלי שייט שאינו במצוקה מחליט כך .
ג. כאשר האדם האחראי בתחנת החוף סבור שעזרה נוספת נחוצה .
ד. כל אחד מהמצבים הקודמים יכול להצדיק שידור ממסר מצוקה .


150. Cyprus Radio קרא לכלי השייט OPHIRA על ערוץ 16. מי מהם יקבע מהו ערוץ העבודה ההמשכי?

א. התחנה הראשונה מביניהן שתציע ערוץ המשכי היא שתקבע .
ב. Cyprus Radio תקבע את הערוץ ההמשכי .
ג. כלי השייט OPHIRA .
ד. התחנה הנקראת תמיד קובעת את הערוץ ההמשכי .


151. לאחר ביטול אתרעת שווא של מצוקה ב- DSC:

א. יש להתקשר לתחנה ששדרה בטול אתרעת שווא ולאשר את קבלת ההודעה .
ב. יש לרשום את הודעת ביטול אתרעת השווא ביומן התחנה .
ג. יש להמשיך ולהאזין על ערוץ 16 לקבלת אישור ההודעה גם מתחנת החוף הקרובה למקום האירוע .
ד. תשובות א ו- ב נכונות .


152. מה מהמקרים הבאים מתאים לדחיפות?

א. אישה יולדת על כלי השייט וזקוקה לסיוע מהחוף .
ב. הודעה על סערה טרופית מסוכנת .
ג. דיווח על מכשול בנתיב השייט .
ד. תשובות א ו- ג נכונות .


153. מקיימים תקשורת Bridge to Bridge על ערוץ/ערוצים:

א. CH15 & CH17 .
ב. CH70 .
ג. CH13 .
ד. CH11 & CH79 .


154. סמן את ההצהרה הנכונה:

א. ה- RCC ממנה On-Scene-Coordinator על צוותי החיפוש וההצלה .
ב. תחנת ה- LUT ממנה מפקד במקום האירוע (OSC) .
ג. ה- MCC הינה למעשה RCC ימי .
ד. לביטול אתרעת שווא של משואה מסוג COSPAS SARSAT יש להתקשר לתחנת NAVTEX קרובה .


155. ההודעה הבאה נשמעת על All ships x3 this is Haifaradio x3 navigation warning ch25 - CH16 :

א. לתחנת החוף חיפה יש תעבורת בטיחות חשובה .
ב. לתחנת החוף חיפה יש תעבורה למס' כלי שייט והיא מודיעה זאת דרך רשימות תעבורה שתשדר אותן על ערוץ 25 .
ג. תחנת החוף חיפה מזהירה את כלי השייט שלא לשדר על ערוץ 25 .
ד. אין תשובה נכונה .


156. ניתן לקלוט EPIRB ע"י מערכת ה-DSC בתנאי שהמשואה תשדר על:

א. 1215 מגה הרץ .
ב. ערוץ 70 .
ג. תחום 4061 - 406 מגה-הרץ .
ד. אחד מערוצי ה- AIS .


157. מי ישדר את ההודעה הבאה: Dalia Seelonce Mayday?

א. תחנת חוף המפקחת על המצוקה .
ב. אנייה הנמצאת במצוקה (והיא מפקחת על המצוקה) משתיקה את התחנה Dalia .
ג. Dalia היא האנייה שבמצוקה, משתיקה את כל התחנות המפריעות .
ד. תשובות א ו- ב נכונות .


158. התדר 518 קה"צ מיועד לשימוש:

א. משואת רדיו לשעת חירום (EPIRB) הפועלת עם לוויני Cospas Sarsat .
ב. תדר לשידור הודעות NAVTEX בשפה בינלאומית .
ג. תדר לשידור במסגרת השירות של Maritime Safety Information (מידע בטיחות ימי) .
ד. תשובות ב ו- ג נכונות .


159. ניתן להעביר EPIRB מכלי שייט אחד לשני בתנאי:

א. שנדאג להחלפה מיידית של הסוללה של המשואה .
ב. שנמסור אותה לספק לבדיקת אטימות .
ג. שנצרוב מחדש את הזיהוי של המשואה בהתייחס לכלי השייט בו היא מוצבת .
ד. אסור בשום תנאי להעביר משואת רדיו מכלי שייט אחד לכלי שייט שני .


160. למי יכול ה- RCC לשדר Distress Relay Alert ?

א. לכל התחנות .
ב. לקבוצת אניות או לאנייה מסוימת .
ג. לאזור מוגדר .
ד. תשובות א, ב ו- ג נכונות .