הי חברים,
אתר מקבץ מבחני הימאות חינם וממומן מכיסי כבר 5 שנים - כ300 שקלים כל שנה עלות שרת ודומיין.
אם האתר עזר לכם ונהנתם ללמוד איתו, אנא תרמו כל סכום העולה על דעתכם על מנת שאוכל לתחזק ולהשאיר את האתר עובד למען דורות הימאים הבאים
תודה
ניקוד : 0 צור מבחן משאלות בהן טעיתי כתבו לי

1. באילו תנאים מותר להשיט סירת מנוע?

א. גיל המשיט 16 שנה ובסירה נמצא משיט מוסמך .
ב. גיל המשיט מעל 16 שנה ובעלי הסירה הרשו לו להשיטה .
ג. גיל המשיט מעל 15 שנה ועבר בהצלחה מבחן משיט סירה .
ד. גיל המשיט מעל 18 שנה והוא בוגר אגודת ספורט ימית .


2. מי רשאי להשיט סירת מנוע ?

א. כל אחד רשאי להשיט סירה אם בעל הסירה נמצא בסירה .
ב. גיל המשיט 18 שנה ובעל הסירה נמצא בסירה .
ג. רק משיט מוסמך רשאי להשיט סירה .
ד. גיל המשיט 16 שנה ובסירה נמצא משיט מוסמך .


3. מהי המהירות המרבית המותרת בתוך נמל או מעגנה בהתאם לכללי הימאות הטובה ?

א. 5 קשרים .
ב. אין הגבלת מהירות .
ג. מהירות המאפשרת היגוי ותוצאותיה לא גורמות נזק .
ד. לפי מה שיקבע בתקנות לגבי כל נמל ומעגנה .


4. באיזו מהירות מותר להפליג בתוך מעגנה או נמל ?

א. במהירות המאפשרת היגוי ותוצאותיה לא גורמות נזק .
ב. על פי השילוט בכל מעגנה ובלבד שלא יגרם נזק .
ג. עד 5 קשרים .
ד. תשובות א ו ב נכונות .


5. באיזה מהמקרים חייב משיט כלי שייט לדווח על תאונה ?

א. בכל מקרה בו הפסיק המנוע לפעול והמשיט נזקק לעזרה .
ב. רק אם הצד הנפגע דורש זאת .
ג. רק אם עלות תיקון הנזק עולה על גובה סכום ההשתתפות העצמית .
ד. בכל מקרה בו נפגע אדם או נגרם נזק לכלי שייט .


6. באיזה מהמקרים חייב משיט כלי שייט לקיים תצפית ראייה ושמיעה ?

א. רק אם כלי השייט באורך מעל 7 מ' ומהירותו מעל 6 קשרים .
ב. בשעות החשיכה (משקיעת החמה ועד זריחתה) בלבד .
ג. בשעות ה"תאורה" (בחשיכה ובראות לקויה) לפי שיקול דעת הקברניט .
ד. בכל עת ובכל סוג כלי שייט .


7. באיזה נסיבות חייבים לקיים תצפית ראיה ושמיעה ?

א. רק בכלי שייט מהירים, מעל 10 קשרים .
ב. רק בשעות החשכה .
ג. רק בשעות ה"תאורה" (בחשיכה ובראות לקויה) .
ד. בכל עת ובכל סוגי כלי השייט .


8. מהו המרחק שיש להתרחק מסירה המניפה דגל צוללים?

א. 100 מטרים .
ב. 200 מטרים .
ג. 300 מטרים .
ד. 400 מטרים .


9. כיצד תפעל בראותך סירה המניפה דגל צוללים ?

א. אפנה דרך , יש לה זכות קדימה .
ב. אתרחק 200 מטרים לפחות .
ג. אוריד מהירות ואשוט בזהירות .
ד. אתרחק 100 מטרים לפחות .


10. מהם האזורים המוגדרים כאסורים לשייט?

א. חופי רחצה, אזורי צלילה, שטחי אש .
ב. נמלים, חופי רחצה, אזורי מטווחים .
ג. מים טריטוריאליים, נמלים, אזורי דייג .
ד. אזורי דייג, חופי רחצה, אזורי גלישה .


11. מי מהבאים הוא כלי שייט ללא שליטה ?

א. שהתורן נשבר .
ב. הגורר סירה אחריו .
ג. שאינו יכול לתמרן .
ד. שההגה החשמלי בו מקולקל .


12. מתי חייב כלי שייט להציג סימני "ללא שליטה" ?

א. כשהים סוער ומקשה על התמרון .
ב. כשה G .P.S התקלקל והראות לקויה.
ג. כשאינו יכול לתמרן .
ד. כשההגה החשמלי התקלקל .


13. מי מהבאים הוא כלי שייט בדרך ?

א. שאינו רתוק לרציף .
ב. שאינו עוגן .
ג. שאינו על שרטון .
ד. כל התשובות נכונות .


14. באיזה מצבים נתייחס לכלי שייט ככלי שייט בדרך ?

א. כלי שייט העוסק בגרירת חכות .
ב. כלי שייט העושה דרכו בעזרת מנוע או מפרשים .
ג. כלי שייט ללא שליטה שאינו מפעיל מנוע .
ד. כל התשובות נכונות .


15. איזה מסמכים חייבים להימצא בכלי שייט בעת ההפלגה?

א. אישור רפואי, רישיון שייט, תעודת משיט, תעודת זהות של המשיט .
ב. רישיון שייט, תעודת משיט, תעודת ביטוח, תעודת זהות של המשיט .
ג. שטר בעלות, תעודת ביטוח, תעודת משיט, אישור הפלגה .
ד. תעודת ביטוח, כושר שייט, אישור הפלגה, שטר בעלות .


16. אלו מהמסמכים הבאים חייב להימצא בכלי שייט בעת ההפלגה?

א. אמצעי זיהוי, רשימת ציוד הצלה, רישיון שייט, תעודת ביטוח .
ב. רישיון שייט, אמצעי זיהוי של המשיט, תעודת משיט, תעודת ביטוח .
ג. תעודת משיט, אישור הפלגה, תעודת ביטוח, רשימת ציוד הצלה .
ד. תעודת ביטוח, תעודת משיט, רשימת ציוד הצלה, רישיון שייט .


17. האם מותר למשיט בעל רישיון 12 (סירת מנוע) להשיט סירת נוסעים בשכר?

א. בשום אופן לא! .
ב. כן, אם יש אישור של בעל הסירה ומשיטים את האנשים ללא תשלום .
ג. כן, אם אתה בגיל מעל 16 ויש לך ותק של לפחות שנה .
ד. כן, אם אתה בגיל מעל 16 ויש לך אישור רפואי מתאים .


18. למי מותר להשיט סירה המוגדרת כמסחרית?

א. לבעל רישיון משיט 12 (סירת מנוע) .
ב. לבעל רישיון משיט 12, אבל רק הפלגה ללא תשלום .
ג. לבעל רישיון משיט 13 (סירת מנוע עוצמה ב') בעל ותק של שנה .
ד. אף תשובה אינה נכונה .


19. מהי מהירות ההפלגה של כלי שייט החייב על פי התקנות לעבור בתוך תחום 300 מטרים מהחוף ?

א. 2 קשרים .
ב. 5 קשרים .
ג. 4 קשרים .
ד. שלא תגרום נזקים לשחיינים .


20. באיזה מהירות מרבית תפליג סירה החייבת לעבור במרחק 300 מטרים מהחוף ?

א. במהירות בטוחה שלא תגרום נזק .
ב. במהירות שתמנע פגיעה בשחיינים .
ג. 2 קשרים .
ד. 5 קשרים .


21. למי יש לדווח על תאונה בה נגרמו נזקים לספינה ולמזח, אך ללא נפגעים ?

א. לסוכן חברת הביטוח ולבעלים הרשום של הספינה המעורבת .
ב. למשטרה ולרשות הספנות .
ג. כאשר אין נפגעים – לא צריך לדווח לאף אחד.
ד. למנהלת הנמל/מעגן והם כבר ידאגו להפיץ את הדוח.


22. למי תדווח על אירוע בו נגרם נזק לסירה ולרציף ?

א. לרשות הספנות ולמשטרה .
ב. למנהלת המעגן .
ג. לחברת הביטוח, ולמשטרה .
ד. כאשר אין נפגעים, לא חלה חובת דווח .


23. מה פרוש האות הקולי כמתואר בתמונה 113?

א. אני מפעיל מכונות לאחור .
ב. אני נמצא בתנועה לאחור .
ג. אני פונה ימינה .
ד. כוונותיך לא ברורות, שים לב! .


24. כלי שייט ממוכן השט בסמוך משמיע אות קולי כמתואר בתמונה 114, מה פרוש האות ?

א. אני מפעיל מכונות לאחור .
ב. אני נמצא בתנועה לאחור .
ג. אני פונה שמאלה .
ד. כוונותיך לא ברורות, שים לב! .


25. כלי שייט מאחוריך משמיע אות קולי כמתואר בתמונה 115, מה פרוש האות ?

א. אני מפעיל מנועים לאחור .
ב. אני פונה ימינה .
ג. אני נמצא בתנועה לאחור .
ד. אני לא מבין כוונותיך בתמרונך שים לב! .


26. מה פרוש האות קולי כמתואר בתמונה 115 ?

א. אני מפעיל מנועים לאחור .
ב. קריאת מצוקה .
ג. שים לב, אני לא מבין את כוונתך .
ד. אני לא מבין כוונותיך בתמרונך שים לב! .


27. בערפל/ראות מוגבלת שמעת לפני החרטום, במחזוריות של כ-2 דקות, אות קולי כמתואר בתמונה 118, מה פרוש האות ?

א. לפניך כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים .
ב. לפניך כלי שייט ממוכן שנעצר ואינו עושה דרכו במים .
ג. לפניך כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרון והוא נע שמאלה .
ד. לפניך כלי שייט שעצר והטיל עוגן .


28. מה פרוש האות הקולי כמתואר בתמונה 112 המושמע בערפל כל שתי דקות ?

א. לפניך כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים .
ב. לפניך כלי שייט ממוכן שנעצר ואינו עושה דרכו במים .
ג. לפניך כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרון והוא נע שמאלה .
ד. לפניך כלי שייט שעצר והטיל עוגן .


29. בתעלה צרה, כלי שייט השמיע לכלי שייט המפליג לפניו אות וקולי כמתואר בתמונה 116, כלי השייט שמלפנים עונה בהשמעת אות קולי כמתואר בתמונה 117, מה פרוש האות (117) ?

א. אני לא מסכים לעקיפה שלך בצד שמאל שלי .
ב. אני מסכים לעקיפה שלך בצד ימין שלי .
ג. כוונותיך לא ברורות שים לב! .
ד. אני מסכים לבקשתך לעקוף אותי .


30. מה משמעות האות הקולי כמתואר בתמונה 121 המושמע על ידי כלי שייט בתעלה צרה לכלי שייט המפליג לפניו ?

א. אני עומד לעקוף אותך משמאל .
ב. אני עומד לעקוף אותך מימין .
ג. אני עומד לפנות שמאלה .
ד. כוונותיך לא ברורות .


31. כלי שייט משמיע רצף אותות קוליים: 3 קצרים,3 ארוכים ו-3 קצרים, מה פרוש האות ?

א. אני מוגבל בכושר התמרון שלי, פנה לי דרך .
ב. אני עוסק בגרירה ומתקשה בתמרון, פנה לי דרך .
ג. אני מהווה ספינת אם לצוללים הנמצאים במים, שמור מרחק מעל 200 מטרים .
ד. אני במצוקה וזקוק לסיוע מיידי .


32. מה משמעות צפירה ממושכת ורצופה מכלי שייט ?

א. אני מוגבל בכושר התמרון שלי, פנה לי דרך .
ב. אני עוסק בגרירה ומתקשה בתמרון, פנה לי דרך .
ג. אני מהווה ספינת אם לצוללים הנמצאים במים, שמור מרחק מעל 200 מטרים .
ד. אני במצוקה וזקוק לסיוע מיידי .


33. סירת מנוע (K) מבחינה בסירת מנוע (G) הצופרת כמתואר בתמונה 113, מהי הפעולה הנדרשת?

א. G מפנה ל – K כי הוא מתמרן.
ב. K מפנה שמאלה, G מפנה ימינה .
ג. K מפנה ל – G הרואה מימין מפנה.
ד. אין סכנת התנגשות, G שילב מנועיו אחורה, K יכול להמשיך .


34. סירת מנוע (K) מבחינה בסירת מנוע (B) הצופרת כמתואר בתמונה 111, מהי הפעולה הנדרשת?

א. K מפנה שמאלה כי B מתמרן .
ב. K מפנה ימינה .
ג. K מפעיל מנועו לאחור .
ד. K ממשיך בקורס ומהירות .


35. בעת הפלגה בראות לקויה, שמעת אות קולי כמתואר בתמונה 118, במחזוריות של שתי דקות. מהו כלי שייט ?

א. כלי שייט ממוכן שנעצר ואינו עושה דרכו במים .
ב. על שרטון .
ג. עושה דרכו במים .
ד. מוגבל בכושר התמרון, גוררת, מפרשית, כ"ש ללא שליטה או דייג .


36. בלילה, הבחנת בצד ימין בקבוצה של 6 נצנוצים קצרים ומהירים, ושמעת קבוצה של 8 צפירות קצרות, כיצד תגיב?

א. זה כלי שייט שאינו מבין את פעולותי, ודורש פינוי דרך . אפנה לו דרך.
ב. זה כלי שייט על שרטון, אמשיך בקורס ובמהירות בזהירות .
ג. זה מצוף המסמן מכשול ימי . אמשיך בקורס ובמהירות.
ד. זה אזור עבודות ימיות, אתרחק .


37. בלילה, אתה שומע צפירה מתמשכת ללא הפסק, מה פרוש האות ?

א. כלי שייט על שרטון .
ב. כלי שייט מוגבל בכושר התמרון, גורר, מפרשית כ"ש ללא שליטה או דייג .
ג. כלי שייט במצוקה .
ד. אין כלל אות קולי כזה, (באוניה כלשהי התקלקל הצופר האוטומטי) .


38. בלילה אתה שומע מאחור רצף של שלוש צפירות קצרות, שלוש ארוכות, שלוש קצרות, מה פרוש האות?

א. כלי שייט משיג שהפעיל מכונות לאחור .
ב. כלי שייט המתקרב מאחור, אך אינו יכול לפנות דרך בגלל מגבלות בתמרון .
ג. כלי שייט במצוקה .
ד. אין אות קולי כזה בתקנות .


39. כלי השייט שלידך משמיע צפירה כמתואר בתמונה 111 , מה פירוש הצפירה?

א. אני משנה אורחי לימין .
ב. אני משנה אורחי לשמאל .
ג. אני עושה דרכי במים .
ד. אני נעצרתי .


40. כלי שייט מאחורי הירכתיים שלך צופר צפירה קצרה אחת. מה פרוש הצפירה?

א. אני משנה אורחי לימין .
ב. אני משנה אורחי לשמאל .
ג. אני מבקש לעקוף אותך מימין .
ד. אני מבקש לעקוף אותך משמאל .


41. בערפל, כלי שייט שבקרבתך משמיע צפירה כמתואר בתמונה 112, מה פירוש הצפירה?

א. אני משנה אורחי לימין .
ב. אני משנה אורחי לשמאל .
ג. אני עושה דרכי במים .
ד. אני נעצרתי .


42. בראות לקויה, כלי שייט שבקרבתך משמיע צפירה ארוכה אחת כל שתי דקות, מה פירוש הצפירה?

א. אני משנה אורחי לימין .
ב. אזהרה כללית .
ג. אני עושה דרכי במים .
ד. אני נעצרתי .


43. בערפל השמיע כלי שייט אות קולי כמתואר בתמונה 122, מה כוונתו?

א. שהוא אוניה שאין עליה שליטה .
ג. שהוא מפרשית .
ג. שהוא גוררת .
ד. כל התשובות נכונות .


44. בערפל השמיע כלי שייט צפירה אחת ארוכה ושתי צפירות קצרות כל שתי דקות, מה כוונתו?

א. שהוא אוניה שאין עליה שליטה .
ב. א' ו ג' נכונות .
ג. שהוא מפרשית .
ד. א' ו ב' לא נכונות .


45. הבחנת במפרשית המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 77, מה משמעות הסימן ?

א. מפרשית עוגנת .
ב. מפרשית ללא שליטה .
ג. מפרשית על שרטון .
ד. מפרשית הנעזרת במנוע .


46. מה מסמן כדור שחור המונף בקדמת יכטה מפרשית?

א. מפרשית עוגנת .
ב. מפרשית ללא שליטה .
ג. מפרשית על שרטון .
ד. מפרשית הנעזרת במנוע .


47. מהו סימן היום של מפרשית הנעזרת מנוע?

א. הוספת אורות צד .
ב. הוספת אור- תורן קדמי לבן .
ג. אין צורך בסימון מיוחד .
ד. הנפת חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה .


48. מה מסמנת מפרשית המניפה חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה?

א. מפרשית עוגנת .
ב. מפרשית ללא שליטה .
ג. מפרשית על שרטון .
ד. מפרשית הנעזרת במנוע .


49. מה מסמן כלי שייט מציג סימן יום כמתואר בתמונה 80?

א. שהוא כלי שיט על שרטון .
ב. שהוא מפרשית הנעזרת במנוע .
ג. שהוא כלי שייט ללא שליטה .
ד. שהוא עוגן .


50. מפרשית מציגה סימן יום כמתואר בתמונה 80, מה כוונתו ?

א. שהוא מפרשית על שרטון .
ב. שהוא מפרשית הנעזרת במנוע .
ג. שהיא מפרשית ללא שליטה .
ד. שהוא עוגן .


51. מהו כלי שייט מציג סימן יום כמתואר בתמונה 84 ?

א. מכמורתן עוגן .
ב. ספינה ללא שליטה .
ג. מפרשית הנעזרת במנוע .
ד. מכמורתן בפעולה .


52. איזה סימן יום תציג ספינת מכמורתן בהפלגה מנהלית ?

א. כמתואר בתמונה 86 .
ב. אין צורך בסימן יום .
ג. כמתואר בתמונה 84 .
ד. כמתואר בתמונה 79 .


53. מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 81?

א. שהוא על שרטון .
ב. שהוא דייג בעבודה (מכמורתן) .
ג. שהוא עוסק בשליית מוקשים .
ד. שהוא מוגבל מפאת השוקע .


54. איזה סימן יציג כלי שייט, פחות מ 50 מטרים, שעלה על שרטון ?

א. כמתואר בתמונה 86 .
ב. אין צורך בסימן יום .
ג. כמתואר בתמונה 81 .
ד. כמתואר בתמונה 79 .


55. מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 86 ?

א. כלי שייט במצוקה וזקוק לסיוע מיידי .
ב. כלי שייט הפונה ימינה .
ג. כלי שייט גורר נגרר שאורך המשך מעל 200 מטרים .
ד. כלי שייט שאינו מבין כוונותיך בתמרונך שים לב! .


56. איזה סימן יום יציג כלי שייט הגורר משך באורך 120 מטרים ?

א. כמתואר בתמונה 86 .
ב. אין צורך בסימן יום .
ג. כמתואר בתמונה 84 .
ד. כמתואר בתמונה 79 .


57. איזה סימן יום תציג ספינה המפליגה במפרשים בלבד?

א. חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה .
ב. אין סימן כזה .
ג. מחזיר הד – מכ"ם.
ד. כדור שחור .


58. מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 82 ?

א. מפרשית המונעת על ידי מפרשים בלבד .
ב. מפרשית המונעת על ידי מנוע ומפרש .
ג. מפרשית המונעת על ידי מנוע בלבד .
ד. מפרשית עוגנת .


59. מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום המתואר בתמונה 79 ?

א. מוגבל תמרון עקב עבודות מיוחדות .
ב. אני עוגן, אתה יכול לעבור לידי ללא חשש .
ג. מוגבל תמרון בגלל שוקע .
ד. אני מפרשית המפליגה בעזרת מנוע .


60. מה יציג ביום כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן?

א. תמונה 79 .
ב. תמונה 88 .
ג. תמונה 87 .
ד. תמונה 89 .


61. מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 77, תלוי בקדמת כלי השייט ?

א. אני ללא שליטה, התרחק ממני! .
ב. אני עוגן .
ג. אני תקוע על שרטון, עבור בזהירות! .
ד. אני מפרשית המפליגה בעזרת מנוע .


62. מה כוונתו של כלי שייט המציג על התורן שלו סימני יום כמתואר בתמונות 84 ו – 85.?

א. הפסקתי לדוג, לכן הורדתי את העוגן, עבור לידי ללא חשש! .
ב. מפרשית שמפליגה בעזרת מנוע .
ג. אני ללא שליטה (אין לי 2 כדורים) התרחק ממני .
ד. אני עוסק בדייג, (הרשת מעל 150 מטרים) .


63. כיצד רשאי דייג לסמן את הכיוון שבו נמצאת הרשת ?

א. תמונות 77 + 84 .
ב. תמונות 84+85 .
ג. תמונות 86 +84 .
ד. תמונה 76 .


64. מה מסמן כלי השייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 75. ?

א. מוגבל תמרון עקב עבודות ימיות .
ב. מוגבל תמרון כי הוא עוסק בשליית מוקשים .
ג. מוגבל תמרון בשל שוקע .
ד. נמצא במצוקה וזקוק לעזרה מיידית .


65. מה יציג כלי שייט המוגבל בתמרון בגלל השוקע ?

א. תמונה 81 .
ב. תמונה 75 .
ג. תמונה 90 .
ד. תמונה 89 .


66. מה מסמן כלי שייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 82 ?

א. "אני גורר, אורך המשך מעל 200 מטרים" .
ב. "אני מוגבל בתמרון מפאת השוקע" .
ג. "אני מפרשית שהפעילה מנוע" .
ד. "אני מוגבל בתמרון מפאת עבודות תת- מימיות" .


67. מה תציג ביום מפרשית שהפעילה מנוע?

א. תמונה 82 .
ב. תמונה 85 .
ג. תמונה 86 .
ד. אין צורך להציג סימן יום .


68. מה יציג ביום כלי שייט ממוכן הגורר כלי שייט אחר, כשאורך המשך עד 150 מטרים ?

א. מעוין שחור .
ב. שני משולשים שחורים,(קודקוד מול קודקוד) .
ג. כדור שחור בחרטום .
ד. אין צורך בסימון .


69. מעל בניין מנהלת הנמל מונף "נס אדום" (דגל טרפזי מוארך). מהי משמעותו של אות זה?

א. ברציף יש אוניה הטוענת/פורקת חומרי נפץ, זהירות.
ב. הנמל סגור לכניסת כלי שייט .
ג. הנמל פתוח לכניסת כלי שייט .
ד. צפויים רוח ומצבי ים (בופור 5) המסכנים כלי שייט קטנים .


70. איך יכולה מנהלת הנמל לסמן אזהרה לרוח ומצב ים מעל בופור 5 ?

א. על ידי דגל כמתואר בתמונה 110 .
ב. דגל אדום כמתואר בתמונה 95 .
ג. על ידי צמד דגלים כמתואר בתמונות 93 + 92 .
ד. נס אדום (דגל טרפזי מוארך) .


71. מה מסמן כלי שייט בעגינה, במפרץ חיפה, המציג דגל כמתואר בתמונה 95 ?

א. "אני נושא, טוען או פורק מטען מסוכן" .
ב. "אני נושא, טוען או פורק חומר רדיואקטיבי" .
ג. "אנייתי בריאה, ואני מבקש אישור לפעולה חופשית בנמל" .
ד. "אני מבקש עזרה" .


72. איזה סימן יום חייבת מיכלית גז להניף בזמן הפלגה?

א. דגל תמונה 95 .
ב. דגל תמונה 110 .
ג. דגל תמונה 109 .
ד. אין צורך בהנפת דגל בזמן הפלגה .


73. מה משמעות הנפת דגל כמתואר בתמונה 98 ?

א. הספינה מהווה ספינת אם לצוללים, עליך להתרחק למרחק מעל 200 מטרים .
ב. אדם בים! .
ג. אני נושא נתב על הספינה .
ד. אני נושא טוען/פורק חומרים מסוכנים. התרחק ממני! .


74. מהי משמעות הנפת דגל כמתואר בתמונה 104 ?

א. הספינה מהווה ספינת אם לצוללים . עליך להתרחק למרחק מעל 200 מטרים.
ב. אדם בים! .
ג. אני נושא נתב על הספינה .
ד. אני נושא טוען/פורק חומרים מסוכנים.התרחק ממני.


75. הבחנתה בים ביכטה עוגנת המניפה דגל כמתואר בתמונה 104. מה הפעולה הנדרשת ?

א. אדם בים, אתקרב בכל המהירות .
ב. מצוקה, אתקרב ואתן כל סיוע נחוץ .
ג. צוללים, אתרחק 200 מטרים לפחות .
ד. אדם בים, אמשיך להפליג בזהירות .


76. מה משמעות הנפת דגלים כמתואר בתמונה 92 ותמונה 93 אחד מעל השני ?

א. כוונותיך לא ברורות . שים לב! .
ב. אינני מסכים לבקשת העקיפה שלך! .
ג. הספינה ללא שליטה (סימן חילופי לשני כדורים – כאשר חסר כדור שלישי).
ד. כלי שייט במצוקה! מבקש סיוע מיידי! .


77. ספינה מניפה דגלים כמתואר בתמונה 92 ותמונה 93 אחד מעל השני, מה תהיה פעולתך?

א. אפנה דרך בצורה היעילה ביותר .
ב. אמשיך בדרכי, הסימן חסר משמעות .
ג. אתקרב לסייע, הספינה במצוקה .
ד. אשמור מרחק של 200 מטרים לפחות, צוללים בעבודות תת מימיות .


78. מה משמעות הצגת כדור שחור על גג מנהלת המרינה ?

א. ספינות דבור של חיל הים טוענות תחמושת במרינה .
ב. מכלית נמצאת במרינה ומתדלקת כלי שייט .
ג. צפויים רוח וים חזקים מעל בופור 5 המסכנים כלי שייט קטנים .
ד.המרינה סגורה לשייט עקב עבודות חפירה .


79. ראית כדור שחור על גג מנהלת המרינה, מה תהיה פעולתך?

א. המעגנה מלאה , אין יותר מקומות פנויים, אתרחק .
ב. אמנע מזריקת עוגן, אתקשר לרציפים בלבד .
ג. אמנע מיציאה לים, צפויים רוח וים חזקים מעל בופור 5 .
ד. אין לדבר משמעות לגבי .


80. מה מסמן כלי שייט המציג סימן יום כמתואר בתמונה 83 ?

א. כוונותיך לא ברורות, שים לב! .
ב. אני מתקשה בתמרון, פנה לי דרך .
ג. אני מהווה אוניית אם לצוללים הנמצאים במים . התרחק למרחק מעל 200 מטרים.
ד. אני במצוקה וזקוק לעזרה! .


81. לידך ספינה המציגה סימן כמתואר בתמונה 83, מה הפעולה הנדרשת ?

א. אפנה דרך, זו ספינה המתקשה בתמרון .
ב. אגש לסייע, זו ספינה במצוקה .
ג. אתרחק 200 מטרים לפחות, זו ספינת אם לצוללים .
ד. אתרחק , זו ספינה עוגנת .


82. מה המשמעות כאשר מונף נס אדום (דגל טרפזי מוארך) על גג מנהלת המרינה ?

א. ספינות דבור של חיל הים טוענות תחמושת במרינה .
ב. מכלית נמצאת במרינה ומתדלקת כלי שייט .
ג. צפויים רוח וים חזקים מעל בופור 5 המסכנים כלי שייט קטנים .
ד. המרינה סגורה לשייט עקב עבודות חפירה .


83. כיצד תנהג כאשר מונף נס אדום (דגל טרפזי מוארך) על גג מנהלת המרינה?

א. המעגנה מלאה , אין יותר מקומות פנויים, אתרחק .
ב. אמנע מזריקת עוגן, אתקשר לרציפים בלבד .
ג. אמנע מיציאה לים, צפויים רוח וים חזקים מעל בופור 5 .
ד. אין לדבר משמעות לגבי .


84. בזמן ההפלגה הבחנת באדם על ספינה קרובה המנופף לעברך בדגל, חציו אדום וחציו צהוב. מה הפעולה הנדרשת ?

א. תתקרב במהירות, זו ספינה במצוקה ויש להגיש עזרה .
ב. תפליג בזהירות, יש אדם בים .
ג. מסמנים לך שתתרחק, אתה מתקרב למכשול .
ד. תתעלם, זהו סימון לא רלוונטי .


85. בעת ההפלגה הבחנת באדם על ספינה קרובה המנופף לעברך בדגל אדום . מה כוונתו ?

א. קריאת מצוקה .
ב. אזהרה כללית ממכשול לפניך .
ג. סימן חסר משמעות .
ד. אדם בים .


86. מהו כלי השייט המתואר בתמונה 66 ?

א. ספינת נתב מלפנים .
ב. ספינת דייג הגוררת רשת .
ג. כלי שייט ללא שליטה, מבט מלפנים .
ד. ספינת מפרש, המתקדמת גם עם מנוע .


87. לפני החרטום הבחנת בכלי שייט כמתואר בתמונה 66. מה הפעולה הנדרשת ?

א. אפנה דרך, זה כלי שייט ללא שליטה .
ב. אפנה דרך לשמאל, זה כלי שייט המוגבל עקב עבודתו המציין את הצד הפנוי למעבר .
ג. אפנה דרך לימין, זו ספינת נתב .
ד. אמשיך בקורס ובמהירות, זו ספית דייג מאחור .


88. מימינך הבחנת באורות כמתואר בתמונה 43. מה הפעולה הנדרשת ?

א. ממוכן, מפליג ימינה . אין סכנת התנגשות, אמשיך בקורס ובמהירות.
ב. ממוכן, חוצה משמאל לימין, הוא חייב לפנות לי דרך –אמשיך בקורס ובמהירות.
ג. מפרשית, חוצה מימין לשמאל . עלי לפנות לה דרך שמאלה.
ד. מפרשית, חוצה משמאל לימין, אין סכנת התנגשות אמשיך בקורס ובמהירות .


89. איזה כלי שייט מתואר בתמונה 73 ?

א. דייג מכמורתן .
ב. דופן ימין של מפרשית .
ג. כלי שייט ממוכן פחות מ 50 מטרים .
ד. צד ימין של נגרר .


90. מימינך הבחנת באורות כמתואר בתמונה 30. מה הפעולה הנדרשת ?

א. ממוכן, מפליג ימינה . אין סכנת התנגשות. אמשיך בקורס ובמהירות שלי.
ב. ממוכן, חוצה מימין לשמאל . הוא חייב לפנות לי דרך כי אני מימינו. אני אמשיך בקורס ובמהירות.
ג. ממוכן,חוצה מימין לשמאל . מאחר והוא מימיני-אני חייב לפנות לו דרך – ימינה אחרי ירכתיו.
ד. מפרשית, מפליגה משמאל לימין . אני חייב לפנות לה דרך כי ממוכן מפנה למפרשית.


91. איזה כלי שייט מתואר בתמונה 30 ?

א. כלי שייט ממוכן מתחת ל 50 מטר .
ב. כלי שייט של נתב .
ג. דייג שאינו מכמורתן .
ד. כל התשובות אינן נכונות .


92. מה מסמנים האורות בתמונה 71 ?

א. יציאה מהנמל .
ב. אוניה ללא שליטה .
ג. אונייה חונה (בלינקר) .
ד. כניסה לנמל .


93. מהו כלי השייט המתואר בתמונה 46 ?

א. ספינת נתב המפליגה שמאלה .
ב. מפרשית המפליגה ימינה .
ג. מכמורתן המפליג שמאלה .
ד. מפרשית המפליגה שמאלה .


94. משמאל לחרטום ראית תמונה כמתואר בתמונה 46, מה הפעולה הנדרשת ?

א. אפנה דרך, זה צד שמאל של דייג .
ב. אמשיך בקורס ובמהירות, אין סכנת התנגשות, זה נתב .
ג. אעבור מצידו השמאלי, זה כלי שייט העוסק בעבודות עם מכשול בצד ימין .
ד. אין סכנת התנגשות, זה צד שמאל של מכמורתן .


95. מהו כלי השייט המופיע בתמונה 17 ?

א. מכמורתן בפעולה .
ב. ספינת נתב .
ג. מפרשית הנעזרת במשוטים .
ד. ירכתי גוררת וניגרר .


96. מימינך ראית אורות כמתואר בתמונה 17, מה הפעולה הנדרשת ?

א. אפנה ימינה, זו מגוררת ונגרר .
ב. אפנה שמאלה זו גוררת ונגרר .
ג. אמשיך בקורס ומהירות, אין סכנת התנגשות .
ד. אמשיך בקורס ומהירות, זו רחפת מתרחקת .


97. מהו סימן הלילה של מפרשית הנעזרת במנוע?

א. הוספת אורות צד .
ב. הוספת אור תורן קדמי לבן .
ג. אין צורך בסימון, היא נחשבת למפרשית .
ד. הנפת סימן כמתואר בתמונה 82 .


98. בהפלגת לילה נחלשה הרוח ולכן הפעלת מנוע והפסקת את אורות הרשות בראש התורן, האם צריך לבצע שינוי נוסף באורות ?

א. כן, להוסיף אור לבן סביב .
ב. לא, זה אותו כלי שייט .
ג. כן, להוסיף אור ראש תורן קדמי לבן .
ד. להוסיף אורות צד, ירוק מימין ואדום משמאל .


99. מהו כלי השייט המופיע בתמונה 6 ?

א. גוררת ונגרר המפליגים שמאלה .
ב. דופן שמאל של אוניה שאורכה מעל 150 רגל .
ג. דופן שמאל של מכמורתן ורשת מסומנת .
ד. אוניה ללא שליטה מפליגה שמאלה .


100. מימינך ראית אורות כמתואר בתמונה 6, מה הפעולה הנדרשת ?

א. אפנה דרך, זו גוררת .
ב. אפנה דרך, זו דופן שמאל של מכמורתן ורשת מסומנת .
ג. אפנה דרך, זו דופן שמאל של כלי שייט מעל 150 מטר .
ד. אמשיך בקורס ומהירות, אין סכנת התנגשות .


101. מהו כלי השייט המופיע בתמונה 13 ?

א. ספינת מנוע המפליגה שמאלה .
ב. ספינה עוגנת .
ג. ספינה ללא שליטה .
ד. מפרשית המפליגה שמאלה .


102. כיצד תפעל כאשר הבחנת משמאלך בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 48?

א. אפנה דרך, זו מפרשית .
ב. אמשיך בקורס ובמהירות, זו ספינה ממוכנת מתחת ל 50 מטרים ואתה מימינו .
ג. אפנה דרך, זה כלי שייט קטן העוסק בדייג .
ד. אמשיך בקורס ומהירות, אין סכנת התנגשות .


103. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 27 ?

א. סירת חתירה .
ב. כלי שייט מאחור .
ג. כלי שייט עוגן .
ד.כל התשובות נכונות .


104. כלי שייט לפניך מציג אורות כמתואר בתמונה 27 והמרחק ממנו קטן. מה הפעולה הנדרשת ?

א. אפנה דרך, זו מפרשית מאחור .
ב. אפנה דרך, זה כלי שייט עוגן .
ג. אפנה דרך, זה כלי שייט ממוכן, מאחור .
ד. כל התשובות נכונות .


105. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 61 ?

א. דופן שמאל של אוניה המפליגה ימינה .
ב. דופן ימין של אוניה המפליגה ימינה .
ג. דופן ימין של אוניה עוגנת .
ד. דופן שמאל של אוניה עוגנת .


106. כלי השייט משמאלך מציג אורות כמתואר בתמונה 61. מה הפעולה הנדרשת ?

א. אמשיך בקורס ומהירות, זו דופן שמאל של אוניה המפליגה שמאלה .
ב. אפנה דרך, זו דופן ימין של אוניה המפליגה ימינה .
ג. אמשיך בקורס ומהירות, זו דופן ימין של אוניה עוגנת .
ד. אפנה דרך בזהירות, זה כלי שייט על שירטון .


107. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 33 ?

א. דופן שמאל של כלי שייט ללא שליטה .
ב. דופן שמאל של מפרשית במצוקה .
ג. אוניה הנושאת חומר נפץ .
ד. דופן שמאל של מכמורתן במצוקה .


108. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 26 ?

א. כלי שייט גורר המוגבל בכושרו לתמרן עם נגרר, מבט מאחור .
ב. שולת מוקשים מבט מאחור .
ג. מחפר, עם אורות הכוונה לגבי המצאות מכשול .
ד. כלי שייט גורר המוגבל בכושרו לתמרן עם ניגרר, מבט מלפנים .


109. הבחנת לפני החרטום בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 26 . מה הפעולה הנדרשת ?

א. אפנה דרך ימינה, זו גוררת מוגבלת עם נגרר .
ב. אפנה דרך שמאלה, זה מחפר עם מכשול בצד ימין .
ג. אפנה דרך ואתרחק, זה כלי שייט מלחמתי בתמרונים .
ד. זה מתקן חיפושי נפט .


110. איזה אורות חייב כלי שייט העוסק בדייג חכות להציג בלילה ?

א. תמונה 51 .
ב. תמונה 22 .
ג. תמונה 34 .
ד. תמונה 24 .


111. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 51 ?

א. דופן ימין של נתב .
ב. דופן ימין של דייג .
ג. דופן ימין של מכמורתן .
ד. דופן ימין של מפרשית עם אורות רשות .


112. אילו אורות יציג בלילה כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן ?

א. תמונה 22 .
ב. תמונה 52 .
ג. תמונה 37 .
ד. תמונה 69 .


113. מהו כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 22 ?

א. כלי שייט מעל 50 מטרים על שירטון .
ב. דופן שמאל של כלי שייט המוגבל בגלל השוקע .
ג. כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן .
ד. דייג עם הכוונה לכיוון הרשת .


114. מול חרטומך קרוב מאוד מופיע כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 14, מה הפעולה הנדרשת ?

א. מפנה ימינה, זוהי סירת נתב החוצה אותי משמאל לימין .
ב. מפנה שמאלה, זוהי ספינת דייג (מכמורתן) החוצה משמאל לימין .
ג. שומר על קורס ומהירות, זוהי מפרשית שהפעילה מנוע וחייבת לפנות לי דרך, אני מימינה .
ד. מפנה שמאלה, זוהי מפרשית החוצה אותי משמאל לימין .


115. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 14 ?

א. זוהי סירת נתב החוצה אותי משמאל לימין .
ב. זוהי ספינת דייג (מכמורתן) החוצה משמאל לימין .
ג. זוהי מפרשית שהפעילה מנוע .
ד. זוהי מפרשית .


116. כיצד יכול כלי שייט במצוקה לסמן בלילה את מצבו?

א. תמונה 70 .
ב. חבית בוערת .
ג. תמונה 7 .
ד. תמונה 61 .


117. לפני חרטומך ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 21 ועוצמת האור מתחזקת. מה הפעולה הנדרשת ?

א. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זוהי סירת נתב המפליגה לפני, ממני והלאה, ואני משיג ועובר אותה .
ב. מפנה דרך ימינה, זוהי ספינת דייג (שאינה מכמורתן) עוגנת .
ג. מפנה דרך שמאלה, זהו כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, עומד .
ד. לא קיים הרכב אורות כזה .


118. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 21 ?

א. ספינת צוללים ג . ספינת דייג מאחור.
ב. ספינת נתב מאחור .
ד. אין בתקנות הרכב אורות כזה.119. לפני חרטומך אתה רואה אור לבן בודד. מה תהיה פעולתך ?

א. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו אור ירכתיים של כלי שייט, שאני משיג ועובר אותו .
ב. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זוהי סירה קטנה, פחות מ – 7 מטרים, ואינני יודע את כיוון הפלגתה.
ג. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו אור עגינה של כלי שייט עוגן .
ד. כל התשובות נכונות .


120. אתה רואה בקרבת ספינתך אור לבן בודד. מה עשויה להיות משמעותו ?

א. זהו אור ירכתיים של סירה ממוכנת .
ב. זהו אור ירכתיים של מפרשית .
ג. זהו אור עגינה של ממוכן שאורכו קטן מ 50 מטרים .
ד. כל התשובות נכונות .


121. לפני חרטומך אתה רואה אור כמתואר בתמונה 48. מה תהיה פעולתך ?

א. ממשיך בקורס ובמהירות, זוהי סירה מהירה החוצה אותי משמאל לימין ותסיים את החצייה עד שאגיע למקום .
ב. מפנה דרך ימינה, זו סירת – דייג קטנה המפליגה שמאלה.
ג. מפנה דרך שמאלה, זוהי מפרשית המפליגה ימינה .
ד. אעצור את כלי השייט שלי עד שאברר מהו כלי השייט השני: אין בתקנות אור ירוק בודד.


122. לפני חרטומך, ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 28, מה תהיה פעולתך ?

א. מפנה דרך ימינה, זו גוררת .
ב. מפנה דרך שמאלה, זהו מחפר עם מכשול, המצביע (ע"י אור ירוק) על הצד בו מותר לעבור .
ג. מפנה דרך ימינה, זהו כלי שייט המוגבל מפאת השוקע שלו .
ד. מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זו ספינת דייג (מכמורתן), מבט לאחור ואני משיג ועובר אותה .


123. מהו כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 28 ?

א. זהו מחפר עם מכשול, המצביע (ע"י אור ירוק) על הצד בו מותר לעבור .
ב. זהו כלי שייט המוגבל מפאת השוקע שלו .
ג. זוהי גוררת .
ד. זו ספינת דייג (מכמורתן), מבט מאחור .


124. אתה מפליג במפרשית בלילה והחלטת להיעזר במנוע. מה השינוי באורות שעליך לבצע ?

א. אין צורך לבצע שום שינוי, מפרשית היא תמיד מפרשית .
ב. עליך להציג אור תורן לבן, בנוסף לאורות אדום-ירוק שעל התורן .
ג. עליך לכבות אורות אדום מעל ירוק על התורן, ולהדליק אור ראש תורן לבן ואור ירכתיים לבן .
ד. עליך לכבות אורות אדום מעל ירוק על התורן ובמקומם להציג אור ראש תורן לבן .ביתר האורות לא אבצע שינוי.


125. מאחורי הירכתיים של כלי השיט שלך מתקרב כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 35. מהו כלי השייט ומה הפעולה הנדרשת?

א. זוהי ספינת דייג . ממוכן מפנה לספינת דייג לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי.
ב. זהו כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן, ממוכן מפנה למוגבל כזה, לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי .
ג. לא יתכן הרכב אורות כזה – אורות הצד הפוכים, אפנה לו דרך.
ד. זהו כלי שייט מוגבל בכושרו לתמרן, המשיג אותי, אשמור על קורס ומהירות .


126. מהו כלי השייט המציג בלילה אורות כמתואר בתמונה 35 ?

א. זוהי ספינת דייג .
ב. זהו כלי שייט ללא שליטה, .
ג. לא יתכן הרכב אורות כזה – אורות הצד הפוכים.
ד. זהו כלי שייט מוגבל בכושרו לתמרן .


127. מאחורי הירכתיים שלך מתקרב כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 47, מה הפעולה הנדרשת ?

א. זוהי ספינת דייג . ממוכן מפנה לספינת דייג לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי.
ב. זהו כלי שייט לחיפושי נפט המוגבל בכושרו לתמרן בגלל אופי עבודתו, לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי .
ג. לא יתכן הרכב אורות כזה – אורות הצד הפוכים.
ד. זהו גורר מוגבל בכושרו לתמרן, המשיג אותי, אשמור על קורס ומהירות .


128. איזה מהבאים איננו סימן מצוקה ?

א. שידור SOS באלחוט רדיו .
ב. שידור המילה MAYDAY באלחוט דיבור .
ג. נקישות רצופות בגונג .
ד. השמעת חמש או יותר צפירות קצרות .


129. איזה מהבאים איננו סימן מצוקה?

א. שידור SOS באלחוט רדיו .
ב. שידור המילה MAYDAY באלחוט דיבור .
ג. נקישות רצופות בגונג .
ד. אדם העומד ומנפנף דגל לבן בידיו .


130. מה יכלול הציוד הפירוטכני של סירה ?

א. שני זיקוקי מצנח, שלושה מצופי עשן, לפיד יד אחד .
ב. שלושה זיקוקים, שני מצופי עשן, לפיד יד אחד .
ג. שני זיקוקי מצנח, מצוף עשן אחד, שלושה לפידי יד .
ד. זיקוק אחד, שני מצופי עשן, שלושה לפידי יד .


131. הפלגת ממרינה הרצליה לכיוון דרום, לאיזה מעגנה תגיע קודם ?

א. מרינה אשקלון .
ב. נמל יפו .
ג. מרינה אשדוד .
ד. עתלית .


132. הפלגת ממרינה תל אביב לכיוון 010 , לאיזה מרינה תגיע קודם ?

א. נמל יפו .
ב. מרינה אשדוד .
ג. מרינה הרצליה .
ד. נתניה .


133. בהפלגה מחיפה לתל אביב, יש להתרחק 3 מייל לפחות מהחוף, מדוע?

א. שרטונות החול מול חוף כרמל .
ב. מזח הפחם בחדרה .
ג. שטח אש מול עתלית .
ד. שטח אש בפלמחים .


134. עד לאיזה מרחק מחוף שטח הים הסגור (30) מול עתלית אסור למעבר כלי שייט ?

א. כ- 2 מיל .
ב. כ- 3 מיל .
ג. כ- 4 מיל .
ד. כ-7 מיל .


135. יצאת מנמל יפו ואתה מפליג צפונה, לאיזו מעגנה תגיע קודם?

א. נמל תל אביב .
ב. מרינה תל אביב .
ג. מרינה הרצלייה .
ד. נמל אשדוד .


136. יצאת מנמל יפו ואתה מפליג בקורס 015, לאיזו מעגנה תגיע קודם ?

א. נמל תל אביב .
ב. מרינה תל אביב .
ג. מרינה הרצליה .
ד. נמל אשדוד .


137. מהו המאפיין הבולט ביותר בקרבת חוף שדות ים ?

א. ארובת תחנת הכוח רידינג .
ב. מזח הפחם בחדרה .
ג. נמל אשדוד .
ד. מרינה הרצליה .


138. אלו מרינות מוסדרות נמצאות מצפון להרצליה ?

א. חדרה, עכו .
ב. מכמורת, עכו .
ג. קיסריה, קישון .
ד. קישון, עכו .


139. מה מסמן מעבר הגבול בטאבה ?

א. הנק' הצפונית ביותר במפרץ אילת .
ב. הנק' המזרחית ביותר באילת .
ג. הנק' הדרומית ביותר בחוף העיר אילת .
ד. הנק' הגבוהה ביותר באילת .


140. מהי הגדרת "מהירות בטוחה", לפי התקנות ?

א. מהירות המוגבלת כ"מרחק עצירה" שאורכה עשר פעמים אורך כלי השייט .
ב. מהירות איטית שלא תעלה על 4 קשר .
ג. מהירות המתאימה לתנאים הקיימים באותה עת .
ד. מהירות בינונית, שלא תעלה על 7 קשר .


141. מהי המהירות המרבית המותרת בתוך נמל או מעגנה, בהתאם לכללי הימאות הטובה ?

א. אין הגבלת מהירות .
ב. מהירות המאפשרת היגוי ותוצאותיה אינן גורמות נזק .
ג. 5 קשרים .
ד. לפי מה שנקבע בתקנות לגבי כל נמל ומעגנה .


142. מתי חייב כלי שייט הנמצא בדרך לקיים תצפית בראיה ובשמיעה ?

א. בשעות החשיכה (משקיעת החמה ועד זריחתה) .
ב. בשעות תאורה (בחשיכה ובראות לקויה) .
ג. בכל עת (בכל סוג של כלי שייט) .
ד. התקנה נוגעת רק לכלי שייט מעל 7 מטרים ומהירותם מעל 6 קשרים .


143. איזה כלי שייט ממוכן יחשב לכלי שייט שהוא ללא שליטה?

א. כלי שייט שהעוגן נפל .
ב. כלי שייט שההגה החשמלי בו מקולקל .
ג. כלי שייט הגורר סירה אחריו .
ד. כלי שייט שאיבד הגה או מדחף .


144. איזה אורות יציג כלי שייט ממוכן בלילה, שהפסיק את פעולת המנוע לצורך תיקון בים ?

א. כמתואר בתמונה 39 .
ב. כמתואר בתמונה 54 .
ג. כמתואר בתמונה 20 .
ד. כמואר בתמונה 35 .


145. כיצד יוגדר על פי התקנות כלי שייט שאורכו 6.8 מטרים ?

א. סירה .
ב. אסדה .
ג. אוניה .
ד. ספינה .


146. כיצד יוגדר על פי התקנות כלי שייט שאורכו 9.2 מטרים ?

א. סירה .
ב. אסדה .
ג. אוניה .
ד. ספינה .


147. מהו המרחק שיש להתרחק מסירה המניפה דגל צוללים ?

א. 300 מטרים .
ב. 200 מטרים .
ג. 30 מטרים .
ד. 400 מטרים .


148. כיצד תנהג כאשר הבחנת ליד הכניסה למרינה באורות כמתואר בתמונה 70?

א. אפליג בזהירות מימין או משמאל למצוף .
ב. אפליג מימין למצוף .
ג. אפלג משמאל למצוף .
ד. אתרחק 200 מטרים לפחות .


149. מהי הכמות המינימאלית של משוטים החייבים להימצא בסירת מנוע בעת הפלגה ?

א. 4 משוטים .
ב. 2 משוטים .
ג. בכנרת 3 משוטים, בים התיכון 4 משוטים .
ד. בהתאם לגודל הסירה .


150. כמה משוטים חייבים להיות בסירת מנוע באורך 6 מטרים ?

א. 2 משוטים .
ב. 2 משוטים או משוט אחד בעל 2 כפות .
ג. 2 משוטים למעט בכינרת .
ד. בסירה עד 6 מטר אין צורך במשוטים .


151. מהו היתרון העיקרי של קשר הצלה ?

א. מתהדק בעומס וקל להתרה .
ב. גורם לחבל לצוף במים .
ג. מתהדק תחת לחץ .
ד. כל התשובות נכונות .


152. לאיזה צורך נשתמש בעיקר בקשר אורגים כפול ?

א. לריתוק הסירה לרציף .
ב. לחיבור שני חבלים השווים בעוביים .
ג. לחיבור שני חבלים השונים בעוביים .
ד. לחיבור חבל לעמוד .


153. מהי כמות המים המינימאלית שחייבת להימצא בעת הפלגה, בסירת מנוע פרטית ?

א. 5 ליטרים לאדם .
ב. 1 ליטר לאדם .
ג. 2 ליטרים לאדם .
ד. בים סוף צריך 5 ליטרים, בים התיכון מספיק 2 ליטרים לאדם .


154. בסירתך 5 מפליגים בהפלגה של עד 3 שעות, מה כמות המים החייבת להיות בסירה ?

א. 2 .5 ליטרים .
ב. 10 ליטרים .
ג. 5 ליטרים .
ד. בהפלגה עד 3 שעות לא חייבים לקחת מים .


155. מהו סימן היום של מפרשית המפעילה גם מנוע ?

א. הצגת מעוין שחור על התורן .
ב. אין צורך בסימן מיוחד .
ג. הנפת חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה .
ד. הצגת שני חרוטים המחוברים בקודקודם על התורן .


156. במהלך הפלגת מפרשים ביום הפעלת מנוע. איזה סימן יום יש להציג ?

א. הצגת מעוין שחור על התורן .
ב. אין צורך בסימן מיוחד .
ג. הנפת חרוט שחור שקודקודו כלפי מטה .
ד. הצגת שני חרוטים המחוברים בקודקודם על התורן .


157. כיצד חייב לפעול כלי שייט הזכאי לפינוי דרך ?

א. לצפור את סימן הזכאות (צפירה ממושכת) .
ב. לשמור על קורס ומהירות .
ג. לשנות קורס ולהגביר את המהירות .
ד. להניף את דגל הזכאות .


158. על פי ההגדרה בתקנות, מהו כלי שייט "בדרך"?

א. כלי שייט השט מנקודה אחת לנקודה אחרת .
ב. כלי שייט גורר המתקדם במים .
ג. כלי שייט שאינו עוגן, אינו רתוק ואינו על שרטון .
ד. כל התשובות נכונות .


159. סירת מנוע (P) מבחינה בכלי שייט (H) המניף סימן יום כמתואר בתמונה 84, מהי הפעולה הנדרשת ?

א. H מפנה ל-P, .
ב. P מפנה ל-H .
ג. P מפנה ל H – ממוכן מפנה למוגבלת תמרון מפאת עבודות ימיות.
ד. אין סכנת התנגשות כל אחת שומר על הקורס .


160. סירת מנוע (P) מבחינה בכלי שייט (G) המניף סימן יום כמתואר בתמונה 84, מהי הפעולה הנדרשת ?

א. G מפנה ל-P, .
ב. P מפנה ל-G .
ג. P מפנה ל G – ממוכן מפנה למוגבלת תמרון מפאת עבודות ימיות.
ד. אין סכנת התנגשות כל אחת שומר על הקורס .


161. מפרשית (K) מבחינה בסירת מנוע (F). מהי הפעולה הנדרשת ?

א. K מפנה ל- F ,מפרשית מפנה דרך .
ב. F מפנה ל-K, הרואה כלי שייט מימינו מפנה .
ג. F מפנה ל-K, ממונע מפנה למפרשית .
ד. אין סכנת התנגשות, ממונע מהיר יותר ממפרשית .


162. מפרשית (K) מבחינה בסירת מנוע (F) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84 . מהי הפעולה הנדרשת ?

א. K מפנה ל- F ,מפרשית מפנה דרך לדייג .
ב. F מפנה ל-K, הרואה כלי שייט מימינו מפנה .
ג. F מפנה ל-K, ממונע מפנה למפרשית .
ד. אין סכנת התנגשות, ממונע מהיר יותר ממפרשית .


163. ספינה דו מנועית (G) מבחינה בסירת מנוע (O), מהי הפעולה הנדרשת ?

א. G מפנה ל-O, כי G בעלת 2 מנועים .
ב. O מפנה ל-G, הרואה כלי שייט מימינו מפנה .
ג. Oמפנה ל-G, כי G גדולה יותר ממנה .
ד. G ו-O מפנות כל אחת ימינה .


164. סירת מנוע (C) מבחינה בכלי שייט (K) המניף סימן יום כמתואר בתמונה 86, מהי הפעולה הנדרשת ?

א. C מפנה ל-K, כי K מוגבל ביכולתו לתמרן עקב גרירה .
ב. K מפנה ל-C, כי C אונייה גדולה .
ג. C ו-K, מפנים כל אחד ימינה .
ד. C ו-K ממשיכים בדרך ורק מורידים מהירות .


165. סירת מנוע (C) מבחינה בכלי שייט (K) המניף סימן יום כמתואר בתמונה 78, מהי הפעולה הנדרשת ?

א. C מפנה ל-K, כי K מוגבל ביכולתו לתמרן עקב גרירה .
ב. C מפנה ל-K, כי K אונייה גדולה .
ג. C ו-K, מפנים כל אחד ימינה .
ד. C ו-K ממשיכים בדרך ורק מורידים מהירות .


166. ספינה (H) מבחינה בכלי שייט (L) המניף סימני יום כמתואר בתמונות 84 ו-85, מהי הפעולה הנדרשת ?

א. H מפנה ל-L ממוכן מפנה לדייג .
ב. L מפנה ל-H, הרואה כלי שייט מימינו מפנה .
ג. L מפנה ל-H, כלי שייט קטן מפנה לספינה .
ד. H מפנה ל-L כי L מוגבל מפאת עבודות ימיות .


167. ספינה (E) מבחינה בכלי שייט (L) המניף סימני יום כמתואר בתמונות 84 ו-85, מהי הפעולה הנדרשת ?

א. E מפנה ל L , L מוגבל בגלל עבודתו .
ב. L מפנה ל E .
ג. E מפנה ימינה, L דייג מכמורתן .
ד. אין סכנת התנגשות, L לא בתנועה .


168. מפרשית (P) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מבחינה בספינה (L) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 80, מהי הפעולה הנדרשת ?

א. L מפנה ל-P, ממוכן מפנה למפרשית .
ב. P מפנה ל-L ממוכן מפנה לכלי שייט שאין עליו שליטה .
ג. P מפנה ל-L, העוקף מפנה .
ד. L ו-P יכולים להמשיך כל אחד בדרכו . אין סכנת התנגשות.


169. ספינה (M) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84 מבחינה במפרשית (E) המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת ? (וקיימת סכנת התנגשות)

א. M מפנה ל-E, ממוכן מפנה למפרשית .
ב. M מפנה ימינה, E מפנה שמאלה .
ג. M מפנה ל-E, העוקף מפנה .
ד. אין סכנת התנגשות, כי כלי שייט העוסק בדייג לא יכול להשיג מפרשית ממונעת .


170. סירת מנוע (D) מבחינה בסירת משוטים (H), מהי הפעולה הנדרשת ?

א. אין סכנת התנגשות .
ב. H מפנה ל-D, סירת משוטים מפנה לממוכן .
ג. H מפנה ל-D, הרואה כלי שייט מימינו מפנה .
ד. D מפנה ל-H, ממוכן מפנה לסירת משוטים .


171. מפרשית (C) מבחינה בכלי שייט (F) המציג סימן יום כמתואר בתמונה 79, מהי הפעולה הנדרשת ?

א. F מפנה ל-C, הרואה מימין מפנה .
ב. F מפנה ל-C, ממוכן מפנה למפרשית .
ג. C מפנה ל-F, מפרשית במפנה לדייג .
ד. C מפנה ל-F, מפרשית מפנה למוגבל בכושרו לתמרן .


172. מפרשית (G) רואה סירה (C) ממונעת ,מהי הפעולה הנדרשת ?

א. G מפנה ל-C, .
ב. C מפנה ל-G, ממוכן מפנה למפרשית .
ג. G מפנה ל-C, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך .
ד. אין סכנת התנגשות .


173. יצאת מחוף "מטבריה" וברצונך להפליג "לעין –גב", באיזה קורס (בקירוב) תפליג על פי המצפן ?

א. קורס °270.
ב. קורס °090.
ג. קורס °360.
ד. קורס °180.


174. יצאת ממעגן "הקישון" וברצונך להפליג "לעכו", באיזה קורס (בקירוב) תפליג על פי המצפן ?

א. קורס 180 .
ב. קורס 270 .
ג. קורס 000 .
ד. קורס 090 .


175. יצאת מהמעגן "במכמורת" וברצונך להפליג "להרצליה", באיזה קורס (בקירוב) תפליג על פי המצפן ?

א. קורס 190 .
ב. קורס 360 .
ג. קורס 090 .
ד. קורס 270 .


176. אילו מהפריטים הרשומים מטה אין חובה לשאת בסירת מנוע ?

א. 2 משוטים .
ב. ערכת עזרה ראשונה .
ג. רפסודת הצלה .
ד. משאבת שיפוליים .


177. אילו מהפריטים הרשומים מטה חובה לשאת בסירת מנוע ,המונע על ידי מנוע פנימי ?

א. רפסודת הצלה .
ב. מכשיר קשר .
ג. מטפה כיבוי אש אוטומטי .
ד. סולם עליה מהמים .


178. איזה מהפריטים הרשומים מטה לא חובה לשאת בסירת מנוע ?

א. מי שתיה .
ב. אפודות הצלה .
ג. מנת מזון חרום .
ד. גלגל הצלה .


179. מהו אורכו המינימלי של חבל העוגן לסירה המורשת להפליג רק בים כינרת ?

א. 70 מטרים .
ב. 30 מטרים .
ג. 40 מטרים .
ד. אין הבדל בין ים כנרת וים התיכון .


180. כמה גלגלי הצלה צריכה לשאת סירת מנוע המורשת להפליג גם בלילה?

א. 2 גלגלי הצלה .
ב. 2 גלגלי הצלה המחוברים אליהם אור נידלק מעצמו .
ג. 1 גלגל הצלה בסירה עד 7 מטר, 2 בסירה עד 8 .5 מטר.
ד. 1 גלגלי הצלה המחובר אליו אור נידלק מעצמו .


181. האם חובה לשאת בסירת מנוע שמיכת כיבוי אש ?

א. חובה בכל סירת מנוע .
ב. אין חובה לשאת .
ג. רק בכלי שייט שמותקן בו כיריים העובד על גז .
ד. חובה לשאת בכל סירה שיש בה מטפה כיבוי אש .


182. איזה סוג וכמה מטפי כיבוי צריכים לשאת בסירת מנוע?

א. 1 מטפה אבקה במשקל 2 ק"ג .
ב. 2 מטפי אבקה במשקל 2 ק"ג .
ג. 1 מטפה אבקה במשקל 3 ק"ג .
ד. 2 מטפי אבקה במשקל 3 ק"ג .


183. בסירת מנוע מותר לשאת עוגן מאלומיניום או מברזל, מה יהיה משקלם של העוגנים בקירוב ?

א. עוגן מאלומיניום יהיה כ- 1 .5 ק"ג, ועוגן מברזל יהיה כ- 3 ק"ג.
ב. עוגן מאלומיניום יהיה כ- 3 ק"ג, ועוגן מברזל יהיה כ- 1 .5 ק"ג.
ג. עוגן מאלומיניום יהיה כ- 3 ק"ג, ועוגן מברזל יהיה כ- 10 ק"ג .
ד. עוגן מאלומיניום יהיה כ- 10 ק"ג, ועוגן מברזל יהיה כ- 3 ק"ג .


184. האם מותר לסירת מנוע להפליג ללא אורות ניווט ?

א. בשום תנאי אסור לכלי שייט להפליג ללא אורות ניווט .
ב. לכלי שייט מותר להפליג ללא אורות ניווט, בתנאי שיהיה לו פנס בהישג יד .
ג. כן, אך רק מזריחת החמה ועד שקיעתה .
ד. מותר להפליג, אם יש לכלי השייט מכשיר להשמעת אות קולי במקום אורות ניווט .


185. מה הסכנה בים התיכון כאשר נושבת רוח המכונה "שרקייה" חזקה ?

א. שאם המנוע דומם הסירה תיסחף מערבה .
ב. שאם המנוע דומם הסירה תיסחף מזרחה .
ג. שאם המנוע דומם הסירה תיסחף דרומה .
ד. שאם המנוע דומם הסירה תיסחף צפונה .


186. מאיזה כיוון נושבת רוח המכונה "שרקיה" ?

א. צפונית חזקה .
ב. דרומית חזקה .
ג. דרום מערבית חזקה .
ד. מזרחית חזקה .


187. היכן ניתן לקבל תחזית מזג אוויר מעודכנת למשיטים ?

א. ברדיו (בסיום החדשות, בשעות מסוימות) .
ב. במנהלת כל מרינה .
ג. באינטרנט באתר השרות המטאורולוגי .
ד. כל התשובות נכונות .


188. מהו הטווח המרבי שמותר לסירת מנוע להתרחק מהחוף ?

א. בהתאם לרשום ברישיון השייט .
ב. במגבלת כמות הדלק בסירה .
ג. בהתאם לשעת היום במידה ואין לכלי השייט אורות ניווט .
ד. כל התשובות נכונות .


189. איזה סוגי כלי השיט נחשבים ל"ממונעים" ?

א. גורר מתחת ל-200 מטרים .
ב. אופנוע ים .
ג. גורר מעל 200 מטרים .
ד. כל התשובות נכונות .


190. כיצד מפנים דרך לכלי שייט אחר ?

א. על ידי שינוי קורס .
ב. על ידי שינוי מהירות .
ג. על ידי שילוב קורס+מהירות .
ד. כל התשובות נכונות .


191. כיצד צריכים לנהוג כלי שייט כאשר הראות מוגבלת ?

א. להדליק אורות ניווט .
ב. להפעיל אותות ערפל .
ג. להגביר תצפית .
ד. כל התשובות נכונות .


192. מה פרוש המושג "מהירות בטוחה" ?

א. מהירות של 15 קשרים .
ב. מהירות שניתן להיעצר תוך מרחק נאות לנסיבות ולתנאים השוררים .
ג. מהירות שבין 10 ועד 15 קשרים .
ד. כל התשובות נכונות .


193. אילו גורמים יש לקחת בחשבון בקביעה מהירות בטוחה ?

א. את מצב הראות .
ב.את מצב הים .
ג.את תנועת כלי שייט בסביבה .
ד. כל התשובות נכונות .


194. היכן יש מקומות או אזורים הסגורים לשיט (באופן קבוע או במועדים מסוימים) ?

א. באזורים מסוימים ליד החופים, מול מקומות בהם צ .ה.ל. נוהג להתאמן בירי.
ב. 300 מטרים מצידי חוף רחצה .
ג. 500 מטרים מחוף לא מוכרז .
ד. כל התשובות נכונות .


195. איזה מהאזורים סגור להפלגה לסירה פרטית ?

א. אזור בו פועלים צוללים .
ב. שמורת טבע ימית .
ג. נמל הקישון .
ד. כל התשובות נכונות .


196. איזה סימנים בטבע מבשרים על התקרבות סערה אל האזור בו אנחנו נמצאים ?

א. לחץ אטמוספרי בעליה .
ב. עננים בגובה רב מתקרבים מכיוון דרום מערב בים התיכון .
ג. רוחות חזקות מכיוון דרום מזרח בחורף .
ד. אין תשובה נכונה .


197. איזה סימן-אזהרה מפני התקרבות סערה אפשר לראות במרינה ?

א. בלילה: אור לבן מעל אור ירוק.
ב. דגל בעל צורה משולשת בצבע צהוב .
ג. ביום אור לבן מנצנץ בכיוון הסערה המתקרבת .
ד. כל התשובות נכונות .


198. בכלי שיט (שיש בו מנוע פנימי ומערכת הגוי שאיננה קשורה במנוע) קרתה תקלה למערכת ההגוי: לוח ההגה ניתק ממקומו ושקע במצולות. איך נוהגים את כלי השיט במצב זה ?

א. בעזרת הגה רזרבי (שחייב להיות בכל סירת מנוע ) .
ב. בעזרת משוטים .
ג. בעזרת המנוע .
ד. בעזרת המצפן .


199. כיצד מבצעים עגינה בכלי שיט קטן ?

א. מפנים את חרטום כלי השיט מול הרוח .
ב. מודאים שקצה חבל העוגן קשור לטבעת העוגן, קצהו השני קשור למקומו בכלי השיט .
ג. מחברים מצוף הסימון קשור לעוגן .
ד. כל התשובות נכונות .


200. גילית שהעוגן שהטלת נגרר. מה תהיינה פעולותיך להתגבר על מצב זה ?

א. להוסיף אורך לחבל העוגן, ולבדוק שנית .
ב. להטיל עוגן נוסף (במידה ויש כזה) ולבדוק מחדש .
ג.להוסיף משקולת על חבל העוגן .
ד. כל התשובות נכונות .


201. במה תוכל להעזר לקבוע כי העוגן ניגרר ?

א. במד המהירות .
ב. בממ" ג GPS .
ג. בכיוון החרטום ביחס לרוח .
ד. כל התשובות נכונות .


202. האם מותר לסירת מנוע להיכנס למעגנה שאיננה "נמל הבית" שלה ?

א. יש לקבל אישור לכניסה כזו .
ב. אסור לסירת מנוע להיכנס למעגנה "זרה" בשום מקרה ! .
ג. אין איסור כזה .
ד. לסירות פרטיות אסור, לסירות בשכר מותר .


203. כיצד מגדירים מיקום בים ?

א. בעזרת קווי רוחב וקווי אורך .
ב. בעזרת כיוון וטווח לנקודה מוגדרת בחוף .
ג. בעזרת כיוון לנקודה מוגדרת ומדידת העומק .
ד. כל התשובות נכונות .


204. מה אורכו של המיל הימי ?

א. 1652 מטרים .
ב. 1853 מטרים .
ג. קילומטר אחד .
ד. מעלה אחת של קווי רוחב .


205. למה הכוונה כאשר אומרים שכלי השייט מפליג בקורס 150 מעלות ?

א. שהזווית בין ירכתי כלי השייט והצפון הוא 150 מעלות .
ב. שהזווית בין ידית ההגה והשדרית הוא 150 מעלות .
ג. שהזווית בין הצפון והשדרית הוא 150 מעלות .
ד. כל התשובות נכונות .


206. איזה סימנים בטבע מבשרים על התקרבות סערה אל האזור בו אנחנו נמצאים ?

א. התרבות של עננים כהים ונמוכים, שנעים בשמיים במהירות ממערב או מדרום-מערב .
ב. לחץ האוויר יורד במהירות (יחסית) ובצורה ניכרת .
ג. בים התיכון ובכינרת: רוחות מדרום-מערב או מערב ההולכות ומתחזקות.
ד. כל התשובות נכונות .


207. באיזה כיוון נושבת הרוח סביב שקע ברומטרי בים התיכון?

א. עם כיוון השעון .
ב. נגד כיוון השעון .
ג. דרומית מערבית .
ד. ממערב למזרח .


208. אילו גורמים יש לקחת בחשבון בזמן בחירת מקום עגינה ?

א. את עומק המים .
ב. את עוצמת הרוח והגלים .
ג. את שוקע הסירה .
ד. כל התשובות נכונות .


209. ברצונך לעגון עם סירה שהשוקע שלה 0.5 מטר ועומק המים במקום העגינה כ-2 מטרים. מה יהיה אורך חבל העוגן שתשחרר (עוצמת הרוח כ-15 קשרים) ?

א. כ-15 מטרים .
ב. כ- 5 מטרים .
ג. כ-2 מטרים .
ד. כ- 40 מטרים .


210. ברצונך לעגון עם סירה שהשוקע שלה 0.5 מטר ועומק המים במקום העגינה כ- 10 מטר. מה יהיה אורך חבל העוגן שתשחרר ( עוצמת הרוח כ-15 קשר )?

א. 10 מטרים .
ב. 20 מטרים .
ג. 30 מטרים .
ד. 40 מטרים .


211. כיצד ניתן לדעת שהעוגן בסירה ניגרר ?

א. הסירה מסתובבת סביב העוגן .
ב. הסירה נע קדימה ואחורה מנקודת זריקת העוגן .
ג. רעידות על חבל העוגן .
ד. כל התשובות נכונות .


212. מה הסיבה לכך שהמנוע בסירתך כבה כאשר משלבים להילוך (בהילוך סרק המנוע עובד היטב)?

א. תקלה במערכת החשמל .
ב. הצפה של המנוע .
ג. חבל ניתפס במדחף .
ד. כל התשובות נכונות .


213. מהן הסיבות לכך שהמנוע מעשן ?

א. סתימות אפשריות בפתחי אוויר .
ב. עומס יתר, או טבעות שמן פגומות .
ג. סתימות בפתחי פליטה .
ד. כל התשובות נכונות .


214. מהן הסיבות לחימום יתר של המנוע ?

א. כניסת מי ים סתומה .
ב.צינורות מי קירור סתומים .
ג. משאבת מי קירור פגום .
ד. כל התשובות נכונות .


215. איזה בדיקות יש לבצע לפני התנעת המנוע ?

א. שלמות המשאבות, סדקים בצנרת, חיבורי המצבר .
ב. נזילות בגלגל המדחף, דליפות שמן, טמפרטורה של המנוע .
ג. כמות הנוזלים (דלק, שמן) במיכלים, המנוע בהילוך סרק (ניוטרל) .
ד. סדקים בראש המנוע, תאריכי בדיקת המטפים, מצב אגן השמן .


216. ביציאה מפתח מרינה באיזה צד יש לעבור את מצופי הכניסה ?

א. ירוק מצד ימין של הסירה ואדום מצד שמאל של הסירה .
ב. ירוק מצד שמאל של הסירה ואדום מצד ימין של הסירה .
ג. אין חשיבות באיזה צד, העיקר לא לעלות על המצוף .
ד. אף תשובה לא נכונה .


217. יצאת עם סירה ממרינה של "הרצליה" והפלגת מערבה כ-1 מיל, בפתאומיות הראות ירדה ואינך רואה את החוף. ברצונך לחזור למרינה , על איזה קורס תפליג ?

א. קורס °180 .
ב. קורס °270 .
ג. קורס °090 .
ד. קורס °360 .


218. סירה דו מנועית F מבחינה בכלי שייט N המציג את האורות שבתמונה 15 .כיצד יפעלו שני כלי השייט ?

א. F יפנה דרך ל-N כלי שייט דו מנועי מתמרן טוב יותר .
ב. שני כלי השייט יפנו ימינה .
ג. שני כלי השייט יפנו שמאלה .
ד. F ממוכן דו מנועי מפנה למפרשית N .


219. הנך מפליג על סירת מנוע D ורואה את כלי השייט J וגם את O. שני כלי השייט הם מפרשיות, מה תהיה פעולתך ?

א. אין פתרון למצב זה שבו יש לי התנגשות עם 2 כלי שייט .
ב. ממשיך בקורס ומהירות, אני מהיר יותר .
ג. במקרה של סכנת התנגשות עם יותר מכלי שייט אחד יש לנהוג על פי ימאות טובה . במקרה זה יש לפנות חזק ימינה.
ד. אין תשובה נכונה .


220. כלי שייט F מפליג בערפל ומשמיע אות קולי שבתמונה 112 ,ושומע לפני החרטום את כלי שייט N המשמיע את אותו אות קולי. כיצד עליו (F) לפעול ?

א. חרטום מול חרטום כל אחד פונה ימינה .
ב. חרטום מול חרטום כל אחד פונה שמאלה .
ג. על פי חוקי הדרך במקרה זה עליו להוריד מהירות או לעצור או להפליג לאחור עד שסכנת ההתנגשות חולפת .
ד. עליו לזרוק עוגן מיד .


221. מתי ניתן לקבוע כי קיימת סכנת התנגשות ?

א. הכיוון לכלי שייט מתקרב משתנה לאט .
ב. הכיוון לכלי שייט מתקרב משתנה מהר .
ג. הכיוון לכלי שייט מתקרב לא משתנה .
ד. כל התשובות נכונות .


222. מתי ניתן לקבוע כי קיימת סכנת התנגשות ?

א. המרחק קטן והכיוון משתנה .
ב. המרחק קטן והכיוון אינו משתנה .
ג. כלי השייט השני נראה בדיוק בכיוון החרטום .
ד. כל התשובות לא נכונות .


223. בסירתך משאבת שיפוליים בעלת מנגנון הפעלה אוטומטי. באיזה מקרה תבטל את ההפעלה האוטומטית ?

א. כאשר עוזבים את הסירה לזמן ממושך .
ב. בזמן תדלוק .
ג. בזמן הפלגה .
ד. בזמן הספנה בחוף .


224. באיזה נסיבות חייבים לחבר את מדומם החרום לגוף מפעיל הסירה ?

א. רק בים גלי .
ב. רק בהפלגת יחיד .
ג. לפי שיקול דעת המשיט .
ד. בכל זמן ההפלגה .


225. בעת הפלגה מהרצליה לעכו, שבר אחד המפליגים את רגלו ונדרש פינוי לבית חולים. היכן תוכל למצוא מקום הורדה בטוח לפצוע ?

א. במעגנת נתניה .
ב. במעגן קיסריה .
ג. במפרץ דור נחשולים .
ד. בנמל חדרה .


226. בחודש אוקטובר הודיע החזאי כי מתקרב שקע שרבי. איזה מזג אויר צפוי בחופי הארץ ?

א. גשמים וסופות רעמים .
ב. רוחות דרום מזרחיות ואובך .
ג. רוחות דרום מערביות וגלים גבוהים .
ד. כל התשובות לא נכונות .


227. מאיזה סוגי עננים נובעים רוב הגשמים בארץ ?

א. מעננים שכבתיים .
ב. מעננים ערמתיים .
ג. מעננים גבוהים ובינונים .
ד. מענני נוצה .


228. 10 בשעה הנך נמצא ליד נהריה. המרחק עד למעגנת הקישון הוא 15 מיל, מתי תגיע למעגנת הקישון אם סירתך מפליגה במהירות 5 קשרים ?

א. בשעה 12 .
ב. בשעה 13 .
ג. בשעה 11 .
ד. בשעה 14 .


229. בקיץ כאשר נושבת רוח בריזה רגילה. איזה רוח צפויה בשעה 14 בחופי נתניה ?

א. רוח צפון מערבית מתונה .
ב. רוח מזרחית חזקה .
ג. רוח דרומית מתונה .
ד. רוחות קלות מכיוונים שונים .


230. מה יש לבדוק לפני הנעת המנוע ?

א. מפלס שמנים, ניטרול מערכת ההנעה, ציוד בטיחות .
ב. ציוד בטיחות, כמות דלק, כמות מי שתיה .
ג. שלמות הסירה, כמות דלק, מפלס שמנים .
ד. רישיון וביטוח, ציוד בטיחות, שלמות הסירה .


231. מה יש לבדוק לאחר הנעת המנוע ?

א. ניטרול מערכת הנעה, לחץ שמן, טמפרטורת מי קרור .
ב. טעינה, לחץ שמן, יציאת מי קרור .
ג. טעינה, סיבובי מנוע, טמפרטורה .
ד. אין צורך בבדיקה לאחר ההנעה (כל הבדיקות לפני ההנעה) .


232. ברוח צפונית חזקה פרצה שריפה בחרטום הסירה. מה הפעולה הנדרשת תחילה ?

א. אפעיל את המטפה האוטומטי .
ב. אפנה חרטום לרוח .
ג. אפנה ירכתיים לרוח .
ד. אפעיל את סימני המצוקה .


233. באילו מקרים תכבה שריפה במטפה גז ( CO2 ) ?

א. שריפת חשמל (במקום סגור) .
ב. שריפת דלקים על הסיפון .
ג. שריפה עם עשן סמיך .
ד. כל התשובות לא נכונות .


234. מהם שלושת מרכיבי האש ?

א. להבות, עשן, גזים .
ב. חמצן, חנקן, דו תחמוצת הפחמן .
ג. חום, חומר בעירה, חמצן .
ד. ניצוץ , גזים, דלק .


235. מה הטיפול הנכון באדם הנמצא במצב של הלם ?

א. צינון גופו בעזרת מים, מנוחה בצל והשקייתו מים .
ב. חימום גופו בעזרת משקה חריף (קוניאק) .
ג. מתן מנוחה לחצי שעה בערך ואח"כ – חזרה לפעילות רגילה.
ד. שמירה על חום גופו, מנוחה, פינוי בהקדם .


236. מה כמות המים המינימלי שסירת מנוע חייבת לשאת בהפלגה עם 3 אנשי צוות?

א. 1 ליטר מים .
ב. 3 ליטרים מים .
ג. 6 ליטרים מים .
ד. אין הגדרה לכמות המינימלית, יש לקחת כמה שיותר מים .


237. עד לאיזה מרחק מותר להתקרב עם כלי שייט לחוף רחצה מוכרז ?

א. עד למרחק של 50 מטרים מהחוף למטרות איסוף או הורדת נוסעים בלבד .
ב. עד למרחק של 150 מטרים מהחוף ו-50 מטרים מכל צד של גבול אזור הרחצה .
ג. עד למרחק של 300 מטרים מקו החוף בעת שיא הגאות ו-50 מטרים מכל צד של גבול אזור הרחצה .
ד. עד למרחק של 300 מטרים מקו החוף בעת שפל המים ו-50 מטרים מכל צד של גבול אזור הרחצה .


238. לפני חרטום סירתך,ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 21 והטווח אליו מתקצר, מה תהיה פעולתך?

א. אני מפנה דרך ימינה, זוהי ספינת דייג (שאינה מכמורתן) עוגנת .
ב. לא קיים הרכב אורות כזה .
ג. אני מפנה דרך שמאלה, זוהי ספינת דייג (שאינה מכמורתן) עוגנת .
ד. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זוהי סירת נתב המפליגה לפני .


239. משמאל לחרטום הסירה (כ-50 מעלות),ראית אורות כמתואר בתמונה 14, מה תהיה פעולתך?

א. אני מפנה ימינה, זוהי סירת נתב החוצה אותי משמאל לימין .
ב. אין צורך לנקוט כל פעולה כלי שייט אעבור לפני חרטומה בביטחה .
ג. אני מפנה שמאלה, זוהי מפרשית גדולה החוצה אותי משמאל לימין .
ד. אני שומר על קורס ומהירות, זוהי מפרשית שהפעילה מנוע וחייבת לפנות לי דרך, כי אני מימינה .


240. בתעלה צרה, כלי שייט השמיע לכלי שייט המפליג לפניו אות קולי כמתואר בתמונה 116, מה פרוש האות ?

א. כוונותיך לא ברורות, שים לב! .
ב. אני רוצה לעקוף אותך מצד שמאל שלך .
ג. אני מסכים לעקיפה שלך .
ד. אני לא מסכים לעקיפה שלך בצד ימין שלי .


241. כלי שייט משמיע רצף צפירות כמפורט: 6 צפירות ארוכות, 6 צפירות קצרות ו- 6 צפירות ארוכות, מה פרוש האות ?

א. כלי שייט במצוקה וזקוק לסיוע מיידי .
ב. כלי שייט מוגבל בכושר התמרון שלי, פנה לי דרך .
ג. כלי שייט מהווה ספינת אם לצוללים הנמצאים במים, שמור מרחק מעל 200 מטרים .
ד. אין משמעות לצפירות .


242. מימין לחרטום סירתך (כ- 50 מעלות) ראית אורות כמתואר בתמונה 19, מה תהיה פעולתך?

א. אני מפנה ימינה, זוהי ספינת דייג מכמורתן החוצה משמאל לימין .
ב. אין סכנת התנגשות יש לשמור ערנות עד מעבר בטוח ממנה .
ג. אני מפנה שמאלה, דייג מכמורתן החוצה אותי מימין לשמאל .
ד. אני שומר על קורס ומהירות, זוהי מפרשית שהפעילה מנוע וחייבת לפנות לי דרך, כי אני מימינה .


243. לפני חרטום סירתך כ- 3 מיילים ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 13, מה תהיה פעולתך?

א. זוהי מפרשית, אין סכנת התנגשות .
ב. זה מצב של חרטום מול חרטום כל אחד ישנה קורס ימינה .
ג. זה מצב של חרטום מול חרטום כל אחד ישנה קורס שמאלה .
ד. כלי השייט בתמונה 13 חייב לפנות לי דרך .


244. לפני חרטום הסירה בטווח של 1 מייל, ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 67, מה תהיה פעולתך?

א. אני מפנה דרך ימינה . זוהי אונייה המוגבלת בתמרון מפאת השוקע שלה- מפליגה שמאלה.
ב. אני מפנה דרך שמאלה, זוהי אונייה המוגבלת בכושרה לתמרן- מפליגה ימינה .
ג. אני מפנה דרך שמאלה זוהי ספינת דייג עם ציוד שאורכו מעל 150 מטר (המפליגה לכיוון ימין) .
ד. אני ממשיך בקורס ובמהירות שלי . זהו כלי שייט צבאי שלא זכאי לפינוי דרך.


245. לפני חרטום הסירה, אתה רואה אור כמתואר בתמונה 27, (עוצמת האור מתחזקת) מה תהיה פעולתך ?

א. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר זהו אור ירכתיים של כלי שייט שאני עוקף .
ב. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר זוהי סירה קטנה (פחות מ-7 מטר) ואיטית, אינני יודע כיוון הפלגתה .
ג. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר זהו אור עגינה של כלי שייט עוגן .
ד. כל התשובות נכונות .


246. שמאלה לחרטום הסירה (כ-50 מעלות),בטווח של כ-1 מייל אתה רואה אור כמתואר בתמונה 48 המתקדם אליך במתינות מה תהיה פעולתך?

א. אני מפנה דרך שמאלה זוהי מפרשית המפליגה ימינה .
ב. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט נגרר שניתק מהגוררת שלו, והוא נסחף .
ג. אני ממשיך בקורס ובמהירות זוהי סירת מפרש החוצה אותי משמאל לימין .
ד. אני אעצור את כלי השייט שלי עד שאברר מהו כלי השייט השני, אין בתקנות אור ירוק בודד .


247. שמאלה (כ- 50 מעלות) לחרטום הסירה, ובטווח של 3 מיילים,ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 33 מה תהיה פעולתך ?

א. אני אפנה דרך ימינה זהו כלי שייט שאין עליו שליטה המפליג שמאלה .
ב. אני אפנה דרך שמאלה, זהו כלי שייט שאין עליו שליטה עושה דרכו במים .
ג. אני שומר על קורס ומהירות, אין סכנת התנגשות .
ד. אני אפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט המניח כבלים תת-ימיים העומד במקומו .


248. כלי שייט המציג סימן כמתואר בתמונה 84 ומפליג במרחק של כ-100 מטרים מקו החוף (לא מוכרז) מה קובע החוק לגביו?

א. הוא עובר עבירה, זוהי מפרשית ממוכנת .
ב. מותר לו, זהו כלי שייט ממוכן המציג התר הפלגה בקרבת החוף .
ג. מותר לו, זהו כלי שייט העוסק בדייג .
ד. הוא עובר עבירה, זהו כלי שייט העוסק בדייג .


249. מה פרוש תמונה 104?

א. אני מהווה סירת-אם לצולל הנמצא במים, התרחק למרחק מעל 200 מטרים .
ב. אני במצוקה .
ג. אדם בים! .
ד. אני נושא, טוען או פורק חומרים מסוכנים .


250. איזו מן התשובות הבאות מכילות רק ציוד בטיחות שחובה לשאת בעת הפלגה?

א. ערכת עזרה ראשונה, 2 משוטים, מדומם חרום וציוד פירוטכני .
ב. מערכת אורות ניווט (אם הסירה מורשת להפליג בלילה), משאבת שיפוליים ידני או חשמלי, סולם עליה מהמים ודלק לשעת חרום .
ג. מראת איתות, כלי להוצאת מים, שמיכת כיבוי אש (במידה ומותקן) כיריים עם אש גלויה ורפסודת הצלה .
ד. כל התשובות נכונות .


251. מה פרוש תמונה 79 ?

א. מוגבל בתמרון מפאת השוקע .
ב. מוגבל בתמרון עקב שליית מוקשים .
ג. מוגבל בכושרו לתמרון מפאת עיסוקו .
ד. כלי שייט ללא שליטה .


252. מה מסמן דגל כמתואר בתמונה 106, המונף מעל כדור שחור ?

א. אונייתי בריאה וממתינה בעגינה לקבלת אישור כניסה לנמל .
ב. כלי שייט על שרטון, אל תתקרב אליו .
ג. כלי שייט ללא שליטה, התרחק ממנו! .
ד. כלי שייט במצוקה מבקש סיוע מיידי .


253. על פי התקנות. מהו אורכו המינימלי של חבל עוגן בסירת מנוע באורך 6.5 מטרים ?

א. 70 מטרים .
ב. 40 מטרים .
ג. 30 מטרים רק בכנרת .
ד. תשובות א-ו-ב, נכונות .


254. מה יהיה משקל העוגן וקוטר חבל העוגן בסירת מנוע באורך של 6 מטרים ?

א. משקל העוגן 6 ק"ג ,קוטר החבל 12 מ"מ .
ב. משקל העוגן 3 ק"ג, קוטר החבל 10 מ"מ .
ג. משקל העוגן 6 ק"ג, קוטר החבל 4 מ"מ .
ד. משקל העוגן 12 ק"ג, קוטר החבל 2 מ"מ .


255. בעת ביצוע החייאה, מה מהפעולות הרשומות מטה , אינה נכונה ?

א. סתימת נחירי אפו .
ב. הוצאת גופים זרים מפיו .
ג. דחיסת אוויר לפיו לסירוגין .
ד. הוצאת מים מראותיו .


256. יצאת ממרינה תל-אביב ואתה מפליג צפונה, לאיזו מעגנה המורשת לכניסה, תגיע קודם?

א. נמל תל אביב הישן .
ב. מרינה הרצליה .
ג. מרינה יפו .
ד. נמל אשדוד .


257. אילו סוגי שריפות קיימים ?

א. להבות, עשן, גזים .
ב. מוצקים, נוזלים, חשמל .
ג. מוצקים, נוזלים וגזים .
ד. חום, חומר בעירה, חמצן .


258. לאילו סוגי שריפות עשוי להתאים מטפה קצף?

א. שריפה במחסן צבעים (מקום פתוח) .
ב. דלק בוער בתחתית הסירה (מקום סגור) .
ג. מפרשים וחבלים במחסן חרטום (מקום סגור) .
ד. כל התשובות נכונות .


259. מהיכן ניתן לדעת אילו אזורים אסורים להפלגה?

א. מתוך מפת שטחי האש של חיל הים .
ב. מתוך מפת שטחי האש של משרד התחבורה .
ג. מתוך מפת שטחי האש של המרינות .
ד. כל התשובות נכונות .


260. סירה הנמצאת מערבית 3 מייל ממרינה ת"א, מפליגה בקורס של 180 מעלות. לאן היא צפויה להגיע ?

א. חיפה .
ב. נתניה .
ג. הרצלייה .
ד. אשדוד .


261. סירת מנוע (L) מבחינה באונית נוסעים (D), מהי הפעולה הנדרשת?

א. D מפנה ל- L .
ב. כל אחד פונה ימינה .
ג. סירה מפנה לאוניה .
ד. L מפנה ל- D .


262. מפרשית(L) מבחינה בספינה (E) המציגה סימן-יום כמתואר בתמונה 86 וקיימת סכנת התנגשות ,מהי הפעולה הנדרשת?

א. L מפנה ל- E: הרואה את חברו מימין מפנה לו דרך.
ב. L מפנה ל- E: העוקף מפנה דרך לנעקף.
ג. E מפנה ל- L: גורר מפנה למפרשית.
ד. E מפנה ל- L: ממונע מפנה למפרשית.


263. מפרשית (F) המניפה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מבחינה בסירת מנוע(B) הנמצאת בתעלה צרה, (וקיימת סכנת התנגשות) מהי הפעולה הנדרשת?

א. F מפנה ל-B, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך .
ב. F מפנה ל-B ,B בנתיב שייט שאינו יכול לסטות ממנו .
ג. B מפנה ל- F, ממונע מפנה למפרשית .
ד. אין סכנת התנגשות, עד ש- F תגיע - B כבר תספיק לעבור .


264. מפרשית (H) מבחינה בסירת מנוע (L) מהי הפעולה הנדרשת?

א. L מפנה ל- H, ממונע מפנה למפרשית .
ב. L מפנה ל- H, הרואה כלי שייט מימינו מפנה דרך .
ג. אין סכנת התנגשות ולכן לא נדרשת כל פעולה .
ד. H מפנה ל- L , מפרשית במפנה שמאלי מפנה דרך .


265. גוררת (C) מבחינה בגוררת (K), מהי הפעולה הנדרשת?

א. C מפנה ל- K, כי K גורר ומוגבל ביכולתו לתמרן .
ב. C ו-K מפנים כל אחד ימינה (חרטום מול חרטום) .
ג. K מפנה ל- C, כי C ספינה גדולה .
ד. C מפנה ל-K, ממונע מפנה לדייג .


266. כלי שייט ממוכן הגורר כלי שייט אחר, כשאורך "המשך" 250 מטרים. מה עליו להציג ביום ?

א. מעויין שחור .
ב. כדור שחור בחרטום .
ג. אין צורך בסימן יום .
ד. שני חרוטים שחורים . (קודקוד מול קודקוד).


267. כלי שייט מציג סימן כמתואר בתמונה 85. מהו פרוש הסימן?

א. כלי שייט גורר, אורך המשך מעל 200 מטרים .
ב. מפרשית שהפעילה מנוע .
ג. כלי שייט מוגבל בתמרון מפאת השוקע .
ד. ספינת דייג רשתות שאורכן האופקי מעל 150 מטרים .


268. סירה (F) מבחינה בכלי שייט (M) המניף דגל כמתואר בתמונה 92 המונף מעל לדגל המתואר בתמונה 104, מהי הפעולה הנדרשת?

א. F ניגש לסייע ל- M , M מסמן שהוא במצוקה. .
ב. M מפנה ל- F, אין משמעות לדגלים .
ג. F מפנה ל- M, כי M מסמן שהוא על שרטון .
ד. F מפנה ל- M, כי M מסמן שהוא בנתיב שייט .


269. ספינת מנוע (F) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84 מבחינה בספינה מנועית גדולה (A), מהי הפעולה הנדרשת?

א. A מפנה ל- F, כי F מוגבל מפאת עבודות ימיות .
ב. A מפנה ל-F, ממונע מפנה לדייג .
ג. F מפנה ל-A, הרואה כלי שייט מימינו מפנה .
ד. F מפנה ל-A, כלי שייט קטן מפנה לספינה .


270. מפרשית (G) מבחינה בספינה ממונעת (E) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 84, מהי הפעולה הנדרשת?

א. G מפנה ל- E , מפרשית מפנה לדייג .
ב. G מפנה ל- E, מפרשית במפנה שמאלי מפנה דרך .
ג. E מוגבל מפאת השוקע שלו, G יפנה לו דרך .
ד. אין סכנת התנגשות .


271. ספינת מנוע (J) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 80, מבחינה במפרשית (N) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת?

א. N מפנה ל- J, ממונע מפנה לכלי שייט שאין עליו שליטה .
ב. N מפנה ל- J, הרואה מימין מפנה דרך .
ג. J ו-N יכולים להמשיך כל אחד בדרכו . אין סכנת התנגשות.
ד. J מפנה ל- N, ממונע מפנה למפרשית .


272. לפני חרטום הסירה ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 42, מה תהיה פעולתך? (עוצמת האור מתחזקת)

א. אני מפנה דרך שמאלה, זהו מחפר המפליג ימינה .
ב. אני מפנה דרך ימינה, זהו כלי שייט העוסק בעבודות ימיות המצביע על הצד בו מותר לעבור אותו .
ג. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר . זהו כלי שייט המוגבל בכושר התמרון, מבט מאחור, ואני עוקף אותו.
ד. אני מפנה דרך שמאלה, זוהי ספינת דייג שרשתותיה נתפסו בקרקע .


273. מימין לחרטום סירתך ( כ- 50 מעלות ) בטווח של 1 מיל ראית כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 67, מה תהיה פעולתך?

א. אני מפנה דרך ימינה, זוהי אוניה המוגבלת בכושרה לתמרן מפאת עיסוקה- מפליגה ימינה .
ב. אני מפנה דרך ימינה, זוהי ספינת דייג (מכמורתן) המפליג ימינה .
ג. אני ממשיך בקורס ובמהירות שלי, אין סכנת התנגשות .
ד. אני מפנה דרך שמאלה, זו ספינת דייג עם ציוד שאורכו מעל 150 מטרים (לכיוון ימין) .


274. לפני חרטום הסירה אתה רואה אור לבן בודד. (עוצמת האור הולכת ודועכת) מה תהיה פעולתך ?

א. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו אור ירכתיים של כלי שייט, שאני עוקף אותו .
ב. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו אור עגינה של כלי שייט עוגן .
ג. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זוהי סירה קטנה ואיטית שאורכה פחות מ-7 מטרים, ואינני יודע כיוון הפלגתה .
ד. ממשיך בקורס והמהירות אין סכנת התנגשות .


275. כלי שייט (A) המציג סימן כמתואר בתמונה 75, מבחין לפניו במפרשית (I) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 82, והמרחק ביניהם קטן מהי הפעולה הנדרשת?

א. I מפנה ל- A, מפרשית מפנה למוגבל בתמרון .
ב. A מפנה ימינה, I מפנה שמאלה .
ג. A מפנה ל- I, העוקף מפנה דרך .
ד. אין סכנת התנגשות, כי כלי שייט המוגבל בשל השוקע לא יכול להשיג ולעקוף מפרשית ממונעת .


276. סירה (J) מבחינה בספינה (B) המציגה סימן יום כמתואר בתמונה 81, מהי הפעולה הנדרשת?

א. J מפנה ל-B, כי B ללא שליטה .
ב. J מפנה ל- B : סירה מפנה דרך לספינה.
ג. J ישנה את כוון הפלגתו (B על שרטון) .
ד. B עוגן, J יכול לעבור לידו בלי חשש .


277. מול חרטום הסירה מופיע כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 16 , מה תהיה פעולתך?

א. אני מפנה ימינה, זוהי רחפת .
ב. אני שומר על קורס ומהירות .
ג. אני מפנה שמאלה, זוהי מפרשית (מעל 12 מטרים) .
ד. אני מפנה שמאלה, זוהי ספינת דייג (מכמורתן) .


278. לפני חרטום הסירה ראית אורות כמתואר בתמונה 71, מהי פעולתך ?

א. אני מפנה דרך שמאלה, זוהי ספינת דייג שרשתותיה נתפסו בקרקע .
ב. אני מפנה דרך שמאלה, זהו מחפר המפליג ימינה .
ג. אני מפנה דרך ימינה, זהו כלי שייט העוסק בעבודות ימיות המצביע על הצד בו מותר לעבור אותו .
ד. זהו כניסה למעגן .


279. לפני חרטום הסירה ראית כלי השייט המציג אורות כמתואר בתמונה 39, מה תהיה פעולתך?

א. אני מפנה דרך ימינה, זהו כלי שייט מוגבל בכושרו לתמרן המפליג שמאלה .
ב. אני מתרחק בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט על שרטון .
ג. אני מפנה דרך בצורה היעילה ביותר, זהו כלי שייט המניח כבלים תת-ימיים, העומד במקומו .
ד. אני מפנה דרך שמאלה, זוהי כלי שייט ללא שליטה .


280. מה יכול להציג בלילה כלי שייט הנמצא במצוקה ?

א. אורות כמתואר - תמונה 70 .
ב. אורות כמתואר - תמונה 7 .
ג. לפיד יד אדום .
ד. אורות כמתואר - תמונה 61 .


281. אתה מפליג על סירה (F), משמאלך סירת מפרש (J) המניפה כדור שחור, מהי הפעולה הנדרשת?

א. J מפליגה בעזרת מנוע ולכן היא מפנה לי דרך .
ב. F מפנה ל-J כי J מפרשית .
ג. F ממשיך בקורס ומהירות כי J עוגנת .
ד. J מפנה ל- F- הרואה כלי שייט מימינו מפנה לו דרך .


282. אתה בסירת מנוע (H), לשמאלך כלי שייט (L) עם סימן המתואר בתמונה 86. מהי הפעולה הנדרשת?

א. H מפנה ל-L כי L עוסקת בדייג .
ב. H מפנה ל-L, כי L גוררת משך שאורכו יותר מ-200 מטרים .
ג. אתה מפנה ל-L, כי L מוגבלת בכושרה לתמרן, בגלל הנגררת שלה .
ד. L מפנה ל-H כי H מימינה .


283. אתה על סירת מנוע (L), מימינך סירה (H) המניפה סימן מתמונה 83, מהי הפעולה הנדרשת?

א. H במצוקה: אגש להגיש עזרה מיידית .
ב. H מפנה ל-L כי H מימינה של L .
ג. H עוגנת, L יכולה לעבור אותה ללא חשש .
ד. L מפנה ל-H, כי H מוגבלת בכושר תמרון בגלל השוקע שלה .


284. אתה בסירת מנוע (J), לשמאלך כלי שייט (N) עם סימון כמתואר בתמונה 79, מהי הפעולה נדרשת?

א. J מפנה ל- N, כי N גוררת משך שאורכו יותר מ- 200 מטרים .
ב. J מפנה ל- N כי N, מוגבלת בכושרה לתמרן .
ג. N מפנה ל- J כי J מימינה .
ד. J מפנה ל- N, כי N עוסקת בדייג .


285. ספינה (L), (מפרשית) מבחין בסירת מנוע (E), מהי הפעולה הנדרשת (וקיימת סכנת התנגשות ) ?

א. L מפנה ל-E כי L עוקפת .
ב. E מפנה ל-L כי L עוקפת .
ג. L מפנה ל-E כי E מפרשית .
ד. E מפנה ל-L כי L מפרשית (ממוכן מפנה למפרשית) .


286. ספינת מנוע (K) הנמצאת בדרך, מניפה דגל כמתואר בתמונה 95, אתה על סירה ממונעת (F), מהי הפעולה הנדרשת?

א. K מפנה ל-F, כי היא כלי שייט מהיר יותר .
ב. K מפנה ל-F כי F מימינה .
ג. F מפנה ל-K ומתרחק כי K נושא חומרים מסוכנים .
ד. F ממשיכה בקורס ומהירות כי K עוסקת בצלילה .


287. מצד ימין 50 מהחרטום בטווח של 3 מיל, נראים אורות בהרכב כמתואר בתמונה 27, מהו כלי השייט ומהי הפעולה הנדרשת?

א. זהו כלי שייט עוגן אין סכנת התנגשות, אמשיך בקורס ובמהירות .
ב. זוהי ספינת מפרש חוצה ימינה, אפנה לה דרך ימינה .
ג. זהו כלי שייט ממוכן (פחות מ-50 מטרים)מפליגה ימינה, אני אמשיך בקורס ובמהירות .
ד. זהו דייג חוצה משמאל לימין, אני אפנה לו דרך שמאלה .


288. מאחור מתקרב אור לבן בודד. מהו כלי השייט ומהי הפעולה הנדרשת?

א. זוהי סירה קטנה (פחות מ-7 מטרים) העוקפת אותי, אני אמשיך בקורס ובמהירות כי היא חייבת לפנות לי דרך .
ב. זהו אור ירכתיים של כלי שייט אחר, אין סכנת התנגשות .
ג. זהו אור עגינה של כלי אחר, אין סכנת התנגשות .
ד. זהו מצוף שעברתי אותו ולא הבחנתי בו עד עכשיו .


289. מול חרטומך בטווח של 3 מיל אתה מבחין באורות כמתואר בתמונה 1, במה אתה מבחין?

א. זוהי מפרשית כשחרטומה אלי, אני מפנה דרך ימינה .
ב. זהו נגרר כשחרטומו אלי, עלי לפנות דרך מאחורי ירכתיו .
ג. זוהי מפרשית כשירכתיה אלי, אין סכנת התנגשות .
ד. זהו כלי שייט ממוכן, כל אחד פונה ימינה .


290. משמאלך כ-°50 ובטווח של 1 מיל הבחנת באורות כמתואר בתמונה 43, מה הפעולה הנדרשת?

א. זוהי מפרשית, חוצה מימין לשמאל, אין סכנת התנגשות אמשיך בקורס ובמהירות .
ב. זהו ממוכן, חוצה משמאל לימין, הוא חייב לפנות לי דרך- אמשיך בקורס ובמהירות .
ג. זהו ממוכן, מפליג ימינה, אין סכנת התנגשות, אמשיך בקורס ובמהירות .
ד. זוהי מפרשית, חוצה מימין לשמאל , עלי לפנות לה דרך שמאלה .


291. אתה מפליג בכלי שייט ממונע (K), מולך מפרשית (C) ,מהי הפעולה הנדרשת?

א. C מפנה ל-K, כי C מעל לרוח לגבי K לכן חייבת לפנות לה דרך .
ב. K מפנה ימינה, C ממשיך בקורס ובמהירות, ממוכן מפנה למפרשית .
ג. K ו- C, כל אחד פונה ימינה .
ד. K ו- C, יכולים להמשיך בדרכם .


292. אתה מפליג בכלי שייט ממונע (O) ומציג אורות כמתואר בתמונה 35, מולך סירת מפרש (G), מהי הפעולה הנדרשת במצב המתואר?

א. G מפנה ל-O .
ב. O מפנה ל-G, ממוכן מפנה למפרשית .
ג. G מפנה ל-O,מפרשית מפנה לממוכן .
ד. כל אחד ממשיך בדרכו .


293. אתה על סירת מנוע (B) מולך ספינת מפרש (J) המסומנת ע"י סימן המתואר בתמונה 82, מהי הפעולה הנדרשת?

א. B מפנה ל- J .
ב. J מפנה ל- B .
ג. כלי שייט B ו- J ממונעים ולכן שניהם מפנים ימינה .
ד. J עוגן, B יכול לעבור לידו .


294. בראות מוגבלת, לפני חרטום סירתך נשמעות שתי צפירות ממושכות בכל שתי דקות, מהו פירוש האות ?

א. מלפנים נמצא כלי שייט שעצר והטיל עוגן .
ב. מלפנים נמצא כלי שייט ממוכן העושה את דרכו במים .
ג. מלפנים נמצא כלי שייט ממוכן שנעצר ולא עושה דרכו במים .
ד. מלפנים נמצא כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן והוא נע ימינה .


295. כלי שייט הנמצא סמוך אליך משמיע קבוצה של אותות קוליים המורכבים :משש צפירות קצרות, שלוש ממושכות ושש קצרות, מה הוא מסמן?

א. כלי שייט ממוכן העושה דרכו במים, שים לב! .
ב. אני במצוקה, מבקש סיוע מיידי .
ג. אין משמעות לאותות כאלה .
ד. כלי שייט ממוכן שעצר מנועים ואינו עושה דרכו במים .


296. מהו אורכו המירבי של כלי שייט המוגדר "כסירה"?

א. עד 8 וחצי מטרים .
ב. עד 24 מטרים .
ג. עד 7 מטרים .
ד. סירה פרטית עד 7 מטרים וסירת נוסעים בשכר עד 9 מטרים .


297. האם מותר למשיט בעל תעודת משיט 12 (סירת מנוע פרטית) להשיט סירת נוסעים בשכר?

א. בשום אופן לא! .
ב. כן, אם אתה מעל גיל 16 ויש לך ותק של לפחות שנה .
ג. כן, אם יש אישור של בעל הסירה ומשיטים את האנשים ללא תשלום .
ד. כן, אם אתה מעל גיל 16 ויש לך אישור רפואי מתאים .


298. מהי המהירות המירבית המותרת להפלגת כלי שייט ,החייב לעבור בתחום 300 מטרים מחוף לא מוכרז?

א. 5 קשרים .
ב. 4 קשרים .
ג. 2 קשרים .
ד. מהירות שלא תגרום הפרעה לשחיינים .


299. פרצה שרפה באזור ירכתי סירתך, מהן הפעולות הראשוניות הנדרשות במצב זה?

א. להפנות את הירכתיים מול הרוח, לשפוך מים מהים על השריפה לתא הרכתיים .
ב. להפנות את הירכתיים מול הרוח, להפעיל מטפה דרך פתח צר ולסגור את המכסה .
ג. להפנות את חרטום הסירה מול הרוח, ולכבות את השריפה בעזרת מטפה הכיבוי .
ד. להפנות את חרטום הסירה במורד הרוח, לשפוך מים מהים על השריפה .


300. מה אסור לעשות כשקיים חשש לשבר ברגלו של אדם הנמצא בסירתך?

א. להשקותו מים קרים .
ב. לפשוט ממנו את מכנסיו .
ג. לפשוט ממנו את חולצתו .
ד. להשכיבו על בטנו .


301. אדם בסירתך קיבל מכת-חום, מה יהיה הטיפול הנכון?

א. להשכיבו בצל, לצנן את גופו ולהשקותו בצורה מבוקרת .
ב. לעטוף אותו בשמיכה כדי לשמור על חום גופו .
ג. להשכיבו על גבו כשרגליו מוגבהות וראשו מונמך .
ד. אין שום טיפול, זה יעבור לבד, כשתחזרו לחוף - שייגש לרופא .


302. מה תהיה הפעולה הראשונה שתעשה באדם מחוסר הכרה שנמשה מהמים אל תוך סירתך?

א. לכסותו בשמיכה כדי לשמור על חום גופו .
ב. לבדוק דופק ונשימה .
ג. להוציא את המים מראותיו .
ד. להנשימו הנשמה מלאכותית מפה לפה .


303. 50 מימין לחרטום הסירה ובטווח של 1 מיל הבחנת בכלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 24, מהי הפעולה הנדרשת?

א. זוהי מפרשית חוצה שמאלה, אפנה לה דרך ימינה .
ב. זוהי מפרשית חוצה ימינה, אני אמשיך בקורס ובמהירות .
ג. זוהי מפרשית, אין סכנת התנגשות, אמשיך בקורס ובמהירות .
ד. זוהי ספינת דייג (מכמורתן) בעבודה, אעבור לפני חרטומו כדי לא להסתבך ברשת שלו .


304. כיצד יש לנהוג כאשר פג תוקפו של הציוד פירוטכני?

א. זורקים לפח האשפה הקרוב .
ב. זורקים לים .
ג. שומרים אולי נצטרך אותו בשלב מאוחר יותר .
ד. מוסרים למשטרה .


305. מאחורי הירכתיים שלך מתקרב כלי שייט המציג אורות כמתואר בתמונה 58 (עוצמת האור מתחזקת), מה הפעולה הנדרשת?

א. זהו כלי שייט המוגבל בכושרו לתמרן בגלל אופי עבודתו, ממוכן מפנה למוגבל כזה, לכן אפנה ימינה ואאפשר לו לעבור אותי .
ב. זוהי מפרשית העוקפת אותי . אשמור על קורס ומהירות .
ג. זהו כלי שייט ללא שליטה עוקף אותי, אשמור על קורס ומהירות .
ד. זוהי ספינת דייג, ממוכן מפנה לספינת דייג לכן אפנה ימינה ואאפשר לה לעבור אותי .


306. כיצד תכבה שריפה בשיפוליים (אזור ניקוז הנוזלים), מתחת למנוע (הפנימי) של סירתך ?

א. על ידי המטפה האוטומטי שבתא המנוע .
ב. התזת קצף או אבקה על מקור האש .
ג. התזת הרבה מים מהים בדליים על השריפה .
ד. תשובות א ו-ב נכונות .


307. איזה צלע של השריפה מנטרל מטפה האבקה?

א. את צלע החום .
ב. את צלע החמצן .
ג. את הצלע של חומר הבעירה .
ד. כל התשובות נכונות .


308. באילו פעולות יש לנקוט במידה והעוגן ניגרר?

א. אין צורך לעשות כלום – הוא יתפש .
ב. יש לשחרר עוד שרשרת או חבל עוגן .
ג. ניתן להוסיף משקולת לחבל העוגן .
ד. תשובה ב-ו-ג נכונות .


309. מפרשית (O) מבחינה בכלי שייט (G) המציג סימן כמתואר בתמונה בתמונה 84, מהי הפעולה הנדרשת?

א. כל אחד מפנה ימנה .
ב. G מפנה ל- O .
ג. O מפנה ל- G .
ד. כל אחד ממשיך בדרכו .


310. כלי שייט (F), מבחין בכלי שייט (K) המשמיע אות קולי כמתואר בתמונה 119, מהי הפעולה הנדרשת?

א. K מפנה ל-F .
ב. K נמצא במצוקה עלי להגיש לו עזרה .
ג. אין סכנת התנגשות, F ממשיך בקורס ומהירות .
ד. F מפנה ל-K .


311. מה אמצעי הכיבוי היעיל ביותר לכיבוי שריפה בשיפוליים( אזור ניקוז הנוזלים בסירה)?

א. שמיכה רטובה .
ב. מטפה קצף .
ג. זרם מים חזק .
ד. מחבט כיבוי מגומי .


312. מה מהסימונים הבאים איננו סימן מצוקה ?

א. שידור הקבוצה S .O.S באלחוט רדיו .
ב. מצוף עשן בצבע כתום .
ג. שדור המילה MAYDAY באלחוט דבור .
ד. שידור המילה HELP באלחוט דיבור .


313. מפרשית (H) מבחינה בספינה (M) אשר צופרת קבוצה של : שש צפירות קצרות, שש צפירות ממושכות ושש צפירות קצרות, איך תגיב (H) לסימן שהשמיעה (M) ?

א. תפנה דרך שמאלה .
ב. תפנה דרך ימינה .
ג. תיגש ל- M להגיש עזרה .
ד. אין צורך להגיב ,אין משמעות לצפירות .


314. יצאת ממרינה הרצליה לכיוון דרום, לאיזה מעגנה המותרת לכניסה תגיע קודם?

א. מרינה אשדוד .
ב. מרינה ת"א .
ג. מעגן תחנת הכח רידינג .
ד. מרינה אשקלון .


315. מה מסמנים האורות בתמונה 74?

א. מפרשית מלפנים .
ב. אורות הנראים בזמן יציאה ממעגן .
ג. אורות כניסה למעגן .
ד. מפרשית מאחור .